Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piękniewskiej

28 października 2013 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piękniewskiej pt. "Strong regularity of affine cocycles over irrational rotations".

Promotorami rozprawy są: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk z UMK i prof. Jean-Pierre Conze z Uniwersytetu Rennes I. Recenzentami są: prof. dr hab. Zbigniew Kowalski z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Jan Kwiatkowski, emerytowany profesor UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.