Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Jasińskiego

W dniu 30 listopada 2011 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Jasińskiego pt. "Oszacowania wariancji statystyk pozycyjnych i czasu pracy systemów niezawodnościowych".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Tomasz Rychlik. Recenzentami są: prof. dr hab. Jarosław Bartoszewicz z UWr i dr hab. Aleksander Zaigrajew, prof. UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Poprzedni