Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wiśniewskiego

14 kwietnia 2016 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wiśniewskiego pt. "Algebry półregularnego uogólnionego standardowego typu".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk z Politechniki Białostockiej i prof. dr hab. Piotr Dowbor z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.