Aktualności

26 marca 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26663 realizujemy na WMiI (niektóre) zajęcia metodami zdalnymi. Lista zajęć realizowanych w ten sposób znajduje się tutaj. Lista będzie na bieżąco aktualizowana. Prowadzący będą się do Państwa zwracać w sprawie organizacji poszczególnych przedmiotów.

Mam nadzieję, że wspólnymi staraniami zminimalizujemy opóźnienia spowodowane epidemią. 

Z poważaniem
Stanisław Kasjan  Details

25 marca 2020

Nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów obowiązuje zakaz przebywania na terenie Wydziału z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych.

Decyzje o możliwości przebywania nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów na terenie wydziału podejmuje dziekan. Prośbę o zgodę na przebywanie na terenie Wydziału (z uzasadnieniem) należy kierować do Dziekana WMiI prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego drogą mailową.
  Details

24 marca 2020

Zostało wydane Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26665. Zgodnie z tym zarządzeniem w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. [...] zakazuje się nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych.  Details

24 marca 2020

Zostało wydane Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26663. O szczegółach organizacyjnych dotyczących wykonania Zarządzenia na naszym Wydziale zostaną Państwo poinformowani wkrótce.  Details

17 marca 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK z dnia 13.03.2020, w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020 odwołane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne (również zdalne). Dotyczy to zajęć na studiach wyższych, doktoranckich, szkół doktorskich, studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia. W tym okresie zbieramy informacje od Dziekanów Wydziałów (do 20.03.2020) o możliwościach realizacji odwołanych zajęć w różnych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Gorąco zachęcam Państwa do wykorzystania tego okresu na przygotowanie materiałów i przemyślenie ewentualnej realizacji zajęć w innej niż tradycyjna formie. Kluczowe informacje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco. Uniwersyteckie Centrum Informatyczne jest w trakcie przygotowania materiałów o możliwościach realizacji zajęć z wykorzystaniem zdalnych metod. W tym okresie jestem wraz z Działem Kształcenia do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam serdecznie
Beata Przyborowska  Details

17 marca 2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych z udziałem studentów do 25 marca DOTYCZY TAKŻE PRAKTYK REALIZOWANYCH POZA UMK.  Details

16 marca 2020

W związku z przejściem administracji WMiI na system pracy rotacyjnej tylko część pań pracujących w naszym dziekanacie będzie wykonywała pracę na wydziale. W tym trybie pracuje także LESK. Szczegółowy harmonogram pracy administracji i LESK jest dostępny na stronie https://www.mat.umk.pl/group/dla-pracownikow/informacje-dla-nauczycieli. Jednocześnie przypominamy, że sprawy w dziekanacie należy załatwiać telefonicznie lub mailowo, jeśli to tylko możliwe.  Details

13 marca 2020

Zostało wydane  Zarządzenie Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czytamy w nim m.in.:
§ 2 [...]
4. Nauczyciele akademiccy są zwolnieni z wykonywania obowiązków wymagających osobistego kontaktu ze studentami i doktorantami.
5. Zakazuje się studentom i doktorantom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych. Decyzje o możliwości przebywania studentów i doktorantów na wydziale podejmuje dziekan
  Details

13 marca 2020

Drodzy Studenci!
Prosimy o regularne sprawdzanie komunikatów na stronie Wydziałowej i na stronie UMK. Wkrótce należy się spodziewać ważnych informacji dotyczących realizacji kształcenia.
  Details

12 marca 2020

Zgodnie z decyzją władz UMK, Biblioteka Główna oraz wszystkie biblioteki sieci biblioteczno-informacyjnej UMK będą otwarte do najbliższego piątku (13 marca) do godziny 15.00. Następnie Biblioteka Uniwersytecka (w tym Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UMK) będzie zamknięta do dnia 25 marca 2020 r.   Details

11 marca 2020

Z dniem 11 marca 2020 roku kurs maturalny zostaje zawieszony do odwołania. Powodem jest zagrożenie koronawirusem.  Details

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Konferencje na Wydziale

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca 2019 r.  na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

 

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku na naszym Wydziale odbędzie się XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji informatycznej.

Tematem przewodnim konferencji jest: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Wszystkie informacje i możliwość rejestracji na konferencję są na stronie http://iwe.mat.umk.pl

 

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy. Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. Edycja 2018 była trzecią z kolei.

Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl