Wydział Chemii,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

w latach 2016-2019 realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy

 

Aktualności

KOMUNIKATY: 
http://klucz.umk.pl/komunikaty.html

https://www.facebook.com/KLUCZ-UMK-1822017008021713


 

Rekrutacja do Projektu  2018/19

Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów(ostatnie dwa semestry) stacjonarnych I i II stopnia Matematyki i Informatyki do wzięcia udziału w projekcie KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy. Dzięki udziale w projekcie można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Projekt KLUCZ oferuje możliwość zdobycia nowych kompetencji, udział w zaawansowanych kursach, tworzenie projektów, uzyskanie certyfikatów, a także udział w wizytach studyjnych. Cała oferta jest bezpłatna dla uczestników projektu. KLUCZ zwiększa szanse na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem. Zachęcamy do zapisów ankiety.ucntn.umk.pl/623455/lang-pl. Rekrutacja trwa do 7 grudnia 2018

 

 

 

Zachęcamy do zapisów
 
ankiety.ucntn.umk.pl/623455/lang-pl

Rekrutacja trwa do 9 18 marca 2018   

 

 

Rekrutacja do Projektu  2017/18

Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia Matematyki i Informatyki do wzięcia udziału w projekcie KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy. Dzięki udziale w projekcie można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Projekt KLUCZ oferuje możliwość zdobycia nowych kompetencji, udział w zaawansowanych kursach, tworzenie projektów, uzyskanie certyfikatów, a także udział w wizytach studyjnych. Cała oferta jest bezpłatna dla uczestników projektu. KLUCZ zwiększa szanse na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem. Zachęcamy do zapisów ankiety.ucntn.umk.pl/623455/lang-pl. Rekrutacja trwa do 20.10.2017 r. 16.11.2017

Kolejna rekrutacja do Projektu  2016/17

- rekrutacja do Projektu trwa od 23.01.2017 r. do 12.02.2017 r.
- posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie dnia 14.02.2017 r.,
- listy rankingowe 16.02.2017 r.
- podpisywanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie od 16.02.2017 r. (w tej sprawie skontaktują się z kandydatami wydziałowi koordynatorzy Projektu),
- wypełnianie ankiet i testów 17.02.2017 r. - 23.02.2017 r.,
- bilans kompetencji początkowych uczestników projektu od 24.02.2017 r. (miejsca i godzina zostaną podane przez koordynatorów wydziałowych),

Strona główna projektu z formularzem  rekrutacyjnym:  http://klucz.umk.pl

 

 


Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w Projekcie KLUCZ 

Rekrutacja do pierwszej edycji projektu trwa do 20.10.2016 r 25.10.2016Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zaproszone do uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

Ze względu na ustaloną odgórnie liczbę miejsc w projekcie limit miejsc dla studentów i studentek poszczególnych wydziałów jest ograniczony.

Strona główna projektu z formularzem  rekrutacyjnym:  http://klucz.umk.pl
 

Cel projektu

Celem głównym jest wzrost kluczowych kompetencji osobistych, komunikacyjnych, zawodowych, informatycznych i analitycznych u 240 studentów (107 kobiet, 133 mężczyzn) ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II  stopnia na kierunkach:
Materiały współczesnych technologii, Chemia, Chemia i technologia żywności, Chemia kosmetyków, Automatyka i robotyka, Informatyka stosowana, Fizyka, Fizyka techniczna, Astronomia, Matematyka, Matematyka i ekonomia, Informatyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych w formie projektowej, zajęć dodatkowych organizowanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wizyt studyjnych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów w okresie 1.10.2016-30.09.2019.

Kontakt

Asystent Koordynatora Projektu na WMiI

mgr Andrzej Polewczyński

apATmat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 29 05