Aktualności

9 grudnia 2019

Podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 5 grudnia 2019 r. profesor Andrzej Skowroński został wybrany członkiem rzeczywistym PAN na Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. W ponad 70-letniej historii Uniwersytetu M. Kopernika tylko 7 profesorów związanych na stałe z UMK zostało uhonorowanych członkostwem rzeczywistym PAN: W. Dziewulski (astronomia, 1957), A. Jabłoński (fizyka, 1961), K. Górski (historia literatury, 1969), A. Basiński (chemia, 1976), W. Iwanowska (astrofizyka, 1976), R. Galon (nauki o ziemi, 1980), M. Michniewicz (biologia, 1986).  Details

9 grudnia 2019

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki i Informatyki na następujące zebrania wyborcze, które odbędą się w dniu 22.01.2020 r. w Sali konferencyjnej WMiI, ul. Chopina 12/18:

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu – w celu wyboru 1 przedstawiciela do Senatu UMKgodz. 12:00 (II termin 12:15);
2) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy dr habilitowanego – w celu wyboru 5 elektorów do kolegium elektorów – godz. 12:45 (II termin 13:00);
3) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego dr habilitowanego – w celu wyboru 2 elektorów do kolegium elektorów – godz. 13:30 (II termin 13:45).  Details

9 grudnia 2019

Organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócili się do Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z prośbą o ustandaryzowanie konstrukcji serca, w którym odbędzie się „Ściskawa” - happening polegający na zmieszczeniu jak największej liczby osób w obrębie namalowanego na ziemi serca o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Konstrukcję taką opracował prof. dr hab. Stanisław Kasjan.  Details

9 grudnia 2019

W dniu 19 grudnia 2019 r. – spośród 1087 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium z całego kraju – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał stypendium. Wśród nich znaleźli się studenci naszego Wydziału: Kamil Dunst i Karolina Wojtyniak. Gratulujemy!  Details

9 grudnia 2019

Prof. dr hab. Oleksandr Gomilko został wyróżniony przez JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna stypendium za publikację naukową, która uzyskała 200 punktów (według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Stypendia rektorskie za wysoko punktowane publikacje otrzymali również:
- prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, dr Agnieszka Goroncy, dr Joanna Karłowska-Pik - za publikacje za 140 p. - stypendia indywidualne
- prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk i dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK - dwie nagrody zespołowe za dwie publikacje za 140 p.
- dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski - nagroda zespołowa (z naukowcami z WFAiIS) - za publikację za 140 p.  Details

5 grudnia 2019

Projekt pt. Nowe niezmienniki topologiczne w wieloparametrowej teorii bifurkacji wspierający wymianę naukową pomiędzy WMiI UMK a Institut für Mathematik Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg otrzymał finansowanie w ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest dr Robert Skiba, zaś ze strony niemieckiej prof. Nils Waterstraat. Więcej informacji na temat konkusu znajduje się na stronach NAWA. Gratulujemy!  Details

24 listopada 2019

Dr Jakub Siemianowski był jednym z pięciorga absolwentów UMK, którzy w piątek 22 listopada 2019 r. otrzymali klucze do własnych mieszkań, przyznanych im przez miasto Toruń w programie 'Mieszkanie dla absolwenta'. Gratulujemy!
Pan dr Siemianowski, obecnie pracownik naszego Wydziału, jest absolwentem kierunku matematyka WMiI UMK ze średnią ocen 5,00.  Details

19 listopada 2019

Projekt badawczy "TEORIA ERGODYCZNA: POŁĄCZENIA, EFEKTYWNA ROZŁĄCZNOŚĆ I ZASTOSOWANIA" zespołu badawczego kierowanego przez prof. dra hab. Mariusza Lemańczyka został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 17 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!  Details

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca 2019 r.  na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

 

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku na naszym Wydziale odbędzie się XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji informatycznej.

Tematem przewodnim konferencji jest: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Wszystkie informacje i możliwość rejestracji na konferencję są na stronie http://iwe.mat.umk.pl

 

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy. Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. Edycja 2018 była trzecią z kolei.

Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl