Stopnie doktora habilitowanego nadane na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Rok nadania  Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

2019 Joanna Kułaga-Przymus Funkcja Möbiusa z punktu widzenia teorii ergodycznej
2018 Tomasz Klimsiak Metody probabilistyczne w półliniowych równaniach różniczkowych cząstkowych z operatorami Dirichleta i miarami borelowskimi
2018 Andrzej Mróz Równoważności pochodne w teorii reprezentacji algebr i ich dyskretne niezmienniki
2017 Janusz Zieliński Cykliczne różniczkowania faktoryzowalne pierścieni wielomianów: problemy strukturalne dotyczące całek pierwszych
2016 Bartłomiej Dyda Ułamkowe nierówności Hardy'ego
2014 Piotr Jędrzejewicz Pierścienie stałych różniczkowań i p-bazy
2013 Zdzisław Dzedzej Niezmienniki topologiczne, w tym uwzględniające symetrie, z zastosowaniami do równań i inkluzji różniczkowych
2012 Piotr Malicki Geometryczne i homologiczne własności addytywnych kategorii prawie cyklicznych koherentnych składowych Auslandera-Reiten
2012 Aleksander Ćwiszewski  Rozwiązania okresowe i stacjonarne nieliniowych równań ewolucyjnych – metoda przesunięcia wzdłuż trajektorii
2012 Zbigniew Szewczak Normowanie z czynnikiem wolno zmieniającym się w twierdzeniach granicznych dla stacjonarnych ciągów zmiennych losowych
2010 Grzegorz Bobiński Składowe nieprzywiedlne i zbiory zer półniezmienników w rozmaitościach modulów nad algebrami kwaziodwróconymi
2010 Justyna Kosakowska Algebry Liego, algebry Ringela-Halla oraz generyczne rozszerzenia dla kategorii reprezentacyjnie skierowanych
2008 Eugene Gutkin Mathematics of the billiard ball problem
2007 Grzegorz Gabor Metody topologiczne w badaniu wiabilnych rozwiązań inkluzji różniczkowych
2007 Tomasz Schreiber Prawa wielkich odchyleń i twierdzenia graniczne w geometrii stochastycznej i dla geometrycznych modeli mechaniki statystycznej
2006 Dariusz Miklaszewski Rola różnych rodzajów ciągłości w teorii punktów stałych odwzorowań wielowartościowych
2006 Ryszard R. Andruszkiewicz Rozszerzenia pierścieni łącznych
2005 Oleksandr Zaihraiev Twierdzenia o wielkich odchyleniach sum niezależnych wektorów losowych o jednakowym rozkładzie
2005 Mieczysław K. Mentzen Rozszerzenia grupowe układów dynamicznych w teorii ergodycznej i dynamice topologicznej
2005 Zbigniew Leszczyński Oswojoność algebr lokalnie dziedzicznych  i produktu tensorowego algebr
2005 Krzysztof Frączek Dyfeomorfizmy o wielomianowym wzroście pochodnej
2005 Yuri Tomilov Stability of operator semigroups
2004 Sławomir Plaskacz Value Functions in Control Systems and Differential Games: A Viability Method
2004 Stanisław Kasjan Własności topologiczne i elementarna definiowalność klas algebr skończonego wymiaru nad ciałami
2003 Grzegorz Zwara Geometria domknięć orbit w rozmaitości modułów
2003 Marek Golasiński Algebraiczne modele niespójnych przestrzeni ekwiwariantnych
2003 Andrzej Rozkosz Procesy dyfuzji stowarzyszone z operatorami różniczkowymi w formie dywergencyjnej
2003 Oleksandr Danylenko Orbital approach in Ergodic Theory
2002 Piotr Dowbor Nakrycia Galois algebr nieskończonego typu reprezentacyjnego
2001 Jarosław Górnicki Punkty niezmiennicze oraz prawie zbieżność iteracji pewnych typów odwzorowań nieliniowych
1999 Zygmunt Pogorzały Stabilne równoważności algebr samoinjektywnych oswojonego typu
1999 Sławomir Rybicki Bifurkacje rozwiązań wariacyjnych równań różniczkowych z symetriami
1998 Wojciech Kryszewski Homotopy properties of set-valued mappings
1996 Leszek Słomiński Stability of stochastic differential equations driven by general semimartingales
1995 Adam Stachura Retrakcje holomorficzne  i punkty stałe przekształceń holomorficznych z metrycznego punktu widzenia
1995 Andrzej Nowicki Polynomial derivations and their rings of constants
1995 Grzegorz Gromadzki  Groups of Automorphisms of Compact Riemann and Klein Surfaces
1994 Andrzej Orlicki Konstruktywne endofunktory na kategoriach zbiorów numerowanych 

Opracowanie: Małgorzata Drozdowska

Stopnie doktora habilitowanego w zakresie matematyki nadane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK

Rok nadania  Imię i nazwisko Tytuł rozprawy habilitacyjnej
1987 Andrzej Prószyński Odwzorowania wyższych stopni
1982 Jan Kwiatkowski Symbolowe układy dynamiczne
1981 Andrzej Skowroński Nierozkładalne abelowe algebry Hopfa
1980 Tadeusz Prucnal O dwóch problemach Harveya Friedmana
1980 Hanna Makowiecka Analiza optymalnych układów pojęć pierwotnych w geometriach bezwymiarowych
1974 Daniel Simson Serwantność i wymiary homologiczne w lokalnie skończenie przedstawialnych kategoriach Grothendiecka
1972 Jerzy Kotas Systemy logiczne z implikacjami a teorie quasi-implikatywnych algebr
1970 August Pieczkowski Badania dotyczące systemów logicznych Stanisława Jaśkowskiego i ich związku z algebrami cylindrycznymi
1961 Józef Słomiński O wyznaczaniu postaci kongruencji w abstrakcyjnych algebrach z równościowo definicyjnymi stałymi elementami

Opracowanie: mgr Bożena Kierzkowska