Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza

Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki.

Konkurs jest organizowany przez Torunski Oddzial PTM.

 

Kontakt: toptm@mat.uni.torun.pl