Doktorzy wypromowani na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Rok Imię i nazwisko  Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor
2019 Bartosz Bieganowski Stany podstawowe, związane i półklasyczne nieliniowych zagadnień typu Schrödingera dr hab. Jarosław Mederski
2019 Mateusz Topolewski   Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem na przestrzeniach z ogólną filtracją dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
2019 Jakub Siemianowski  Eliptyczne i paraboliczne równania różniczkowe cząstkowe z ograniczeniami na stan prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
2018 Przemysław Berk Problem rozłączności potoku ergodycznego z potokiem odwrotnym prof. dr hab. Krzysztof Frączek
2018 Marta Kowalczyk Zastosowanie metod niezmienniczej analizy nieliniowej do badania istnienia i bifurkacji centralnych konfiguracji pewnych zagadnień mechaniki nieba prof. dr hab. Sławomir Rybicki
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2017 Adam Skowyrski Homologiczne problemy dla kategorii modułów ze skończonymi cyklami prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2017 Renata Łukasiak Rozwiązania okresowe parabolicznych równań ewolucyjnych na R^N – metoda przesunięcia wzdłuż trajektorii dr hab. Aleksander Ćwiszewski
2017 Grzegorz Marczak Konstrukcje algorytmiczne nieujemnych grafów krawędziowo dwudzielnych oraz kongruencji macierzy Grama prof. dr hab. Daniel Simson
2017 Jakub Kiszkiel Ślady w monoidalnych kategoriach a liczba Lefschetza prof. dr hab. Marek Golasiński
2016 Michał Kukieła Typy homotopijne kompleksów niezwartych i punkty stałe ich niezwartych odwzorowań prof. dr hab. Marek Golasiński
2016 Paweł Wiśniewski Algebry półregularnego uogólnionego standardowego typu prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2016 Krzysztof Rykaczewski Sterowalność i aproksymacyjna sterowalność inkluzji ewolucyjnych dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK
2016 Adrian Falkowski Stochastyczne równania różniczkowe względem procesów o skończonej p-wariacji prof. dr hab. Leszek Słomiński
2015 Piotr Stefaniak Silnie nieokreślone układy równań eliptycznych i ich rozwiązania prof. dr hab. Sławomir Rybicki
2015 Natalia Soja-Kukieła Wpływ lokalnych zależności na asymptotykę wartości ekstremalnych pól i ciągów wektorów losowych prof. dr hab. Adam Jakubowski
2015 Agata Grudzka Rozwiązania inkluzji różniczkowych z impulsami zależnymi od czasu lub stanu układu dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK
2014 Grzegorz Pastuszak Istnienie superrozkładalnych modułów algebraicznie zwartych dla silnie jednospójnych algebr niewielomianowego wzrostu dr hab. Stanisław Kasjan, prof. UMK
2014 Marta Błaszkiewicz Algebry saminjektywne skończonego reprezentacyjnego typu z maksymalnymi ciągami prawie rozszczepialnymi prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2014 Łukasz Rzepnicki Zagadnienie spektralne związane z równaniem niejednorodnej struny z tłumieniem prof. dr hab. Oleksandr Gomilko
2013 Agata Piękniewska Strong regularity of affine cocycles over irrational rotations prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, prof. Jean-Pierre Conze
2013 Zbigniew Błaszczyk  Właściwe grupy przekształceń powierzchni homotopijnych i produktów sfer prof. dr hab. Marek Golasiński
2013 Radosław Pietkun Topologiczna struktura zbioru rozwiązań oraz rozwiązania periodyczne pewnych typów inkluzji różniczkowych i całkowych prof. dr hab. Lech Górniewicz
2013 Maciej Karpicz Algebry samoinjektywne ze skończonymi krótkimi cyklami modułów w rodzinie quasi-rur prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2012 Tomasz Wojciechowski Stochastyczne równania różniczkowe z odbijającymi barierami prof. dr hab. Leszek Słomiński
2012 Jacek Brzykcy Rozłączność z układami dynamicznymi pochodzenia probabilistycznego dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK
2012 Piotr Kokocki Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
2012 Arkadiusz Misztela Słabe rozwiązania równań Hamiltona-Jacobiego z wypukłym hamiltonianem dr hab. Sławomir Plaskacz
2011 Krzysztof Jasiński Oszacowania wariancji statystyk pozycyjnych i czasu pracy systemów niezawodnościowych prof. dr hab. Tomasz Rychlik
2011 Alina Semrau-Giłka Aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z nieciągłymi współczynnikami w obszarach z odbijającym brzegiem prof. dr hab. Leszek Słomiński
2011 Joanna Kułaga Własności ergodyczne i spektralne potoków specjalnych nad obrotami i przekładaniami odcinków prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
2011 Tomasz Klimsiak Reprezentacja stochastyczna rozwiązań problemu z przeszkodą dla równań parabolicznych dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
2011 Mateusz Maciejewski Stopień topologiczny dla wielowartościowych zaburzeń odwzorowań monotonicznych z ograniczeniami prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
2011 Wojciech Rejchel Statystyczne modele regresji rangowej dr hab. Wojciech Niemiro, prof. UMK
2010 Justyna Fura Rozwiązania okresowe autonomicznych układów Newtona prof. dr hab. Sławomir Rybicki
2010 Magdalena Alama-Bućko Optymalne obszary ufności dla parametrów położenia i skali dr hab. Aleksander Zaigrajew
2010 Sebastian Król Perturbacje i własności spektralne generatorów C_0-półgrup dr hab. Yuriy Tomilov, prof. UMK
2010 Quang Loc Nguyen Domknięcia orbit modułów będące hiperpowierzchniami dr hab. Grzegorz Zwara, prof. UMK
2010 Maja Sędłak Reprezentacyjna skończoność algebry a zmiana charakterystyki ciała bazowego dr hab. Stanisław Kasjan, prof. UMK
2010 Alicja Jaworska Kołczan Auslandera-Reiten jednopunktowych rozszerzeń algebr minimalnych 2-podstawowych dr hab. Zygmunt Pogorzały, prof. UMK
2009 Jarosław Mederski Aproksymacje i niezmienniki homotopijne odwzorowań wielowartościowych z ograniczeniami prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
2009 Krzysztof Muchewicz Rozwiązania równań eliptycznych z warunkiem brzegowym Neumanna na obszarach z symetriami prof. dr hab. Sławomir Rybicki
2009 Andrzej Mróz Algorytmiczne rozwiązywanie problemu krotności i problemu izomorfizmu reprezentacji dla algebr oswojonego typu dr hab. Piotr Dowbor, prof. UMK
2009 Marta Kwiecień Algebry samoinjektywne ściśle kanonicznego typu prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2009 Adam Hajduk Degeneracje algebr, porównanie ich typów, związki z funktorami nakryć dr hab. Piotr Dowbor, prof. UMK
2009 Anna Gołębiewska Orbity krytyczne niezmienniczych funkcjonałów silnie nieokreślonych prof. dr hab. Sławomir Rybicki
2009 Karolina Szmyt Moduły przekrojowe nad minimalnymi algebrami 2-podstawowymi dr hab. Zygmunt Pogorzały, prof. UMK
2009 Joanna Karłowska-Pik Własność stowarzyszenia dla zbiorów losowych i procesów stochastycznych prof. dr hab. Adam Jakubowski
2009 Piotr Szymański Estymacja parametrów wielowymiarowych rozkładów α-stabilnych sferycznie niezmienniczych prof. dr hab. Ryszard Zieliński
2009 Paweł Rochman Klasyfikacja domknięć orbit małego wymiaru w rozmaitościach reprezentacji kołczanów dr hab. Grzegorz Zwara, prof. UMK
2008 Michał Kępa Geometrycznie koreduktywne algebry Hopfa prof. dr hab. Andrzej Tyc
2008 Magdalena Wysokińska Własności ergodyczne skośnych produktów i analitycznych potoków specjalnych nad obrotami niewymiernymi prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
2008 Katarzyna Bartkiewicz Twierdzenia graniczne dla uogólnionych procesów autoregresji prof. dr hab. Adam Jakubowski
2008 Katarzyna Jańczak Aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych wstecz z odbiciem prof. dr hab. Leszek Słomiński
2008 Joanna Gawrycka Rozwiązania układów równań eliptycznych z warunkiem brzegowym Dirichleta prof. dr hab. Sławomir Rybicki
2007 Ilona Nowosad Lokalne różniczkowania i algebry Kadisona prof. dr hab. Andrzej Nowicki
2007 Agnieszka Goroncy Optymalne oszacowania liniowych kombinacji statystyk pozycyjnych prof. dr hab. Tomasz Rychlik
2007 Agnieszka Krause Normalizatory dynamicznych układów topologicznych prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
2007 Piotr Zwierkowski Przybliżone rozwiązanie uogólnionego równania von Foerstera z zależnością funkcyjną dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
2007 Maciej Muszytowski Pełna logika równościowa dla rachunku polimorficznego pierwszego rzędu dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK
2006 Marta Kalniuk Reduktywne algebry Hopfa prof. dr hab. Andrzej Tyc
2006 Dariusz Klein Reprezentacje skrzyżowanych pierścieni grupowych grup skończonych i pierścieni charakterystyki p^k prof. dr hab. Leonid Barannyk
2006 Bartosz Ziemkiewicz Aproksymacja całki i rozwiązań równań różniczkowych względem ułamkowego procesu Wienera dr hab. Leszek Słomiński, prof. UMK
2006 Robert Skiba Punkty stałe odwzorowań wielowartościowych z wagą prof. dr hab. Lech Górniewicz
2005 Wiktor Radzki Punkty rozgałęzień rozwiązań okresowych autonomicznych układów hamiltonowskich dr hab. Sławomir Rybicki, prof. UMK
2005 Kamila Sobolewska Modularne reprezentacje rzutowe grup skończonych prof. dr hab. Leonid Barannyk
2005 Jerzy Szymański Determinizm i własność Kołmogorowa w dynamice topologicznej prof. dr hab. Brunon Kamiński
2005 Dorota Juszczak Wielowymiarowe twierdzenia o wielkich odchyleniach dowolnego rzędu przy spełnionym warunku Craméra prof. dr hab. Aleksander Nagajew
2005 Krzysztof Leśniak Fraktale wielowartościowe prof. dr hab. Lech Górniewicz
2005 Maciej Rajca Zastosowanie gier w teorii wielopodstawowych modeli skończonych dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK
2004 Weronika Łaukajtys Aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z odbiciem dr hab. Leszek Słomiński, prof. UMK
2004 Agnieszka Bartłomiejczyk Równania różniczkowe paraboliczne z zależnością funkcyjną dr hab. Henryk Leszczyński
2004 Janusz Zieliński Wielomianowe różniczkowania faktoryzowalne nad ciałami charakterystyki zero dr hab. Andrzej Nowicki, prof. UMK
2003 Marcin Wata Grupy wymiarowe i grupy pełne topologicznych układów dynamicznych prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
2003 Rafał Bocian Algebry samoinjektywne typu Euklidesa prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2003 Jerzy Białkowski Algebry samoinjektywne typu tubularnego prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2003 Piotr Jędrzejewicz Algebry stałych wielomianowych różniczkowań nad ciałem charakterystyki p dr hab. Andrzej Nowicki, prof. UMK
2003 Dariusz Skrenty Własności ergodyczne automorfizmów określonych przez kocykle gaussowskie prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
2003 Aleksander Ćwiszewski Zagadnienia różniczkowe z ograniczeniami na stan; stopień topologiczny zaburzeń operatorów akretywnych dr hab. Wojciech Kryszewski, prof. UMK
2001 Piotr Wiśniewski Twierdzenie Laskera-Noether dla przemiennych i noetherowskich algebr modułowych nad punktową algebrą Hopfa dr hab. Andrzej Tyc, prof. UMK
2001 Tomasz Schreiber Losowe zbiory domknięte: twierdzenia graniczne, wielkie odchylenia  i zastosowania statystyczne prof. dr hab. Aleksandr Nagaev
2001 Dorota Gabor Punkty koincydencji operatorów Fredholma i niezwartych odwzorowań wielowartościowych dr hab. Wojciech Kryszewski, prof. UMK
2001 Grzegorz Bobiński Geometria rozmaitości modułów nad oswojonymi algebrami kwaziodwróconymi prof. dr hab. Andrzej Skowroński
2000 Danuta Rozpłoch-Nowakowska Punkty stałe morfizmów przestrzeni dopuszczalnych w sensie Klee prof. dr hab. Lech Górniewicz
2000 Piotr Ossowski Odwracalność endomorfizmów wielomianowych dr hab. Andrzej Nowicki
2000 Justyna Kosakowska Wierne reprezentacje zbiorów częściowo uporządkowanych, zanurzenia Kroneckera oraz endomorficzne realizacje algebr prof. dr hab. Daniel Simson
2000 Piotr Malicki Koherentne, prawie cykliczne składowe kołczanów Auslandera-Reiten algebr prof. dr hab. Andrzej Skowroński
1998 Krzysztof Frączek Własności spektralne układów dynamicznych prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
1998 Grzegorz Zwara Degeneracje skończenie wymiarowych modułów prof. dr hab. Andrzej Skowroński
1997 Grzegorz Gabor Punkty stałe odwzorowań wielowartościowych podzbiorów przestrzeni lokalnie wypukłych prof. dr hab. Lech Górniewicz
1997 Zbigniew Szewczak Centralne twierdzenia graniczne dla zależnych zmiennych losowych  o nieskończonej wariancji dr hab. Adam Jakubowski, prof. UMK
1997 Iwona Filipowicz Ranga, liczba pokrywająca i funkcje krotności spektralnej dla działań grupy Z^d na przestrzeni Lebesgue'a dr hab. Brunon Kamiński, prof. UMK
1996 Artur Siemaszko Ergodyczne i topologiczne własności układów distalnych dr hab. Mariusz Lemańczyk, prof. UMK
1996 Stanisław Kasjan Typy reprezentacyjne, moduły prinjektywne i forma Titsa prof. dr hab. Daniel Simson
1996 Barbara Klunder Rozmaitość algebr quasi-topologicznych prof. dr hab. Józef Słomiński
1995 Wojciech Sachwanowicz Uniwersalne potęgowanie boolowskie doc. dr hab. Jerzy Kotas
1994 Mirosław Ślosarski Pewne zastosowania topologicznej istotności i charakteryzacji zbioru punktów stałych do inkluzji różniczkowych prof. dr hab. Lech Górniewicz
1994 Andrzej Rozkosz Stabilność słabych rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych dr hab. Adam Jakubowski
1993 Michał Wenderlich Algebry projektywnie skierowane prof. dr hab. Andrzej Skowroński

Opracowanie: mgr Joanna Zielińska

Doktoraty matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK

Rok Imię i nazwisko  Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor
1992 Dariusz Miklaszewski Punkty stałe odwzorowań w produkty symetryczne prof. dr hab. Lech Górniewicz
1991 Paweł Pazdyka O odtwarzalności modeli w modelach o tych samych uniwersach dr hab. Jerzy Kotas
1991 Maria Kobus Zastosowanie procesów punktowych w twierdzeniach granicznych dla zależnych wektorów losowych prof. dr hab. Stanisław Kwapień
1990 Tadeusz Rojek Metryczny i finitarny izomorfizm Z2-rozszerzeń Toeplitza prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
1990 Sławomir Plaskacz Rozwiązania periodyczne inkluzji różniczkowych na podzbiorach domkniętych przestrzeni euklidesowych prof. dr hab. Lech Górniewicz
1990 Witold Tadeusz Kraśkiewicz Rozkłady zredukowane w grupach Weyla prof. dr hab. Tadeusz Józefiak
1990 Sławomir Jodko-Narkiewicz Stopień topologiczny odwzorowań wielowartościowych prof. dr hab. Lech Górniewicz
1989 Jerzy Nehring Trywialne rozszerzenia wielomianowego wzrostu doc. dr hab. Andrzej Skowroński
1989 Mieczysław Mentzen Ergodyczne własności podstawień wraz z pewnymi zastosowaniami metod w ogólnej teorii ergodycznej doc. dr hab. Jan Kwiatkowski
1989 Andrzej Dawidowicz Metody homologiczne w teorii odwzorowań i pól wielowartościowych sferycznych w przestrzeni Banacha prof. dr hab. Lech Górniewicz
1988 Zygmunt Pogorzały Nierozkładalne reprezentacje algebr regularnie biseryjnych doc. dr hab. Andrzej Skowroński
1988 Andrzej Matraś Pewna klasyfikacja płaszczyzn Minkowskiego doc. dr hab. Hanna Makowiecka
1988 Eugeniusz Barcz Punkty stałe odwzorowań wielowartościowych typu kontrakcji prof. dr hab. Lech Górniewicz
1987 Leszek Słomiński Funkcjonalne twierdzenia graniczne dla półmartyngałów i innych procesów z filtracjami doc. dr hab. Stanisław Kwapień
1986 Bogusława Waligóra Pewna aksjomatyka geometrii centralnej podobieństw doc. dr hab. Hanna Makowiecka
1985 Mariusz Urbański Zbiory niezmiennicze w hiperbolicznych układach dynamicznych dr hab. Feliks Przytycki
1985 Aleksandra Skarbińska C-grafy jako lingwistyczne rozszerzenie sieci Petriego oraz ich zastosowanie do programowania równoległego i badania gramatyk kontekstowych prof. dr hab. Józef Słomiński
1985 Andrzej Sendlewski Równościowo definiowalne klasy algebr i ich związek z klasami algebr Heytinga prof. dr hab. Józef Słomiński
1985 Mariusz Lemańczyk Ergodyczne własności ciągów Morse'a dr hab. Jan Kwiatkowski
1985 Jacek Kuras Zastosowanie systemów Agassiza do reprezentacji sum klas równościowo definiowalnych algebr prof. dr hab. Józef Słomiński
1985 Bogumiła Klemp Moduły nierozkładalne z projektywnym cokołem doc. dr hab. Daniel Simson
1985 Jan Jakóbowski Incydencyjne płaszczyzny Minkowskiego oraz ich związki z płaszczyznami rzutowymi doc. dr hab. Hanna Makowiecka
1985 Krystyna Gozdalska Zagadnienie rozszerzalności afinicznych struktur incydencyjnych do płaszczyzn Laguerre'a doc. dr hab. Hanna Makowiecka
1984 Hagen Meltzer Charakteryzacja dwóch klasycznych klas algebr skończonego reprezentacyjnego typu doc. dr hab. Andrzej Skowroński
1984 Maria Binkowska Procesy skończenie wymiarowe dr hab. Jan Kwiatkowski
1983 Mirosława Skowrońska Charakteryzacje grafów średnich i własności grafów Halina dr hab. Maciej Sysło
1983 Adam Jakubowski Twierdzenie graniczne dla sum zależnych zmiennych losowych o wartościach w przestrzeni Hilberta prof. dr hab. Edward Sąsiada
1982 Ryszard Żuchowski Systemy ideałów w pierścieniach przemiennych prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
1982 Max Peter Urchs Systemy z implikacją kauzualną wyznaczone przez logiki modalne doc. dr hab. Jerzy Kotas
1982 Krystyna Parczyk Twierdzenie ergodyczne fizyki statystycznej układów nieskończonej ilości cząsteczek prof. dr hab. Edward Sąsiada
1982 Tomasz Furmanowski Sprzężone interpretacje rachunków zdaniowych doc. dr hab. Jerzy Kotas
1982 Grzegorz Drozdowski Serwantnie półproste, l-dziedziczne, lokalnie skończenie wymiarowe kategorie Grothendiecka nad ciałem doc. dr hab. Daniel Simson
1982 Piotr Dowbor Reprezentacje pierścieni dziedzicznych doc. dr hab. Daniel Simson
1981 Piotr Pragacz Syzygie rozmaitości wyznacznikowych stowarzyszonych z macierzami symetrycznymi i antysymetrycznymi doc. dr hab. Tadusz Józefiak
1981 Andrzej Orlicki Algebraiczna teoria dyskretnych systemów i modelu Głuszkowa maszyny cyfrowej prof. dr hab. Józef Słomiński
1980 Zbigniew Edward Leszczyński L-dziedziczne algebry macierzy trójkątnych skończonego typu doc. dr hab. Daniel Simson
1979 Mirosław Majewski Logiki pośrednie między logiką kwantową Birkhoffa i V. Neumanna a klasycznym rachunkiem zdań doc. dr hab. Jerzy Kotas
1979 Irena Bunda Geometria Minkowskiego (pewne uogólnienie geometrii Mobiusa na hiperboloidach) doc. dr Lech Dubikajtis
1979 Jerzy Błaszczuk Normalne logiki modalne i ich rozszerzenia doc. dr hab. Jerzy Kotas
1978 Jerzy Topp Gry na grafach doc. dr Zbigniew Romanowicz
1978 Andrzej Nowicki Ideały i pierścienie różniczkowe prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
1978 Andrzej Kurpiel Teoria automatów monadowych prof. dr hab. Józef Słomiński
1978 Leszek Knopik Rozwiązania pewnych zagadnień dotyczących złożoności funkcji boolowskich doc. dr hab. Jerzy Kotas
1978 Grzegorz Jarzembski Algebry w kategorii zbiorów częściowo uporządkowanych i pewne zastosowania w teorii programowania i maszyn prof. dr hab. Józef Słomiński
1978 Marek Golasiński Teoria homotopii w kategoriach prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
1977 Mirosław Uscki Pierścienie z dokładnym ciągiem par elementów doc. dr hab. Daniel Simson
1977 Kazimierz Skurzyński Kształtowanie pojęcia przestrzeni wektorowej w szkole średniej prof. dr hab. Józef Słomiński
1976 Andrzej Skowroński Kategorie abelowych algebr Hopfa nad ciałem doc. dr hab. Daniel Simson
1975 Adela Świątek Kategoria obiektów kostkowych prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
1975 Jerzy Waldemar Norwa Kształtowanie pojęć topologicznych (na przykładzie granicy ciągu) prof. dr Leon Jeśmanowicz
1975 Brunon Kamiński Entropia i koalescentność abelowych grup automorfizmów przestrzeni Lebesgue'a prof. dr hab. Edward Sąsiada
1974 Stanisław Szymański Pewna aksjomatyka geometrii metrycznej na sferze prof. dr Lech Dubikajtis
1973 Jerzy Bogumił Świątek Teoria modeli ze schematem operatorów prof. dr hab. Józef Słomiński
1973 Phan Huu Chan Zupełne i niezupełne obiekty symplicjalne prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
1972 Jan Kwiatkowski Własności spektralne i klasyfikacja nieergodycznych układów dynamicznych z widmem dyskretnym prof. dr hab. Edward Sąsiada
1971 Bolesław Wojdyło Kategorie quasi - algebr prof. dr hab. Józef Słomiński
1970 Daniel Simson Stabilne funktory pochodne o współczynnikach w spektrum kompleksów prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
1970 Feliks Maniakowski O działaniach trójargumentowych (prawa łączności i przemienności) doc. dr Lech Dubikajtis
1970 Jerzy Iwański Geometria konstrukcyjna doc. dr Lech Dubikajtis
1969 Hanna Danuta Makowiecka Aksjomatyzacja jednowymiarowych geometrii afinicznych doc. dr Lech Dubikajtis
1969 Andrzej Lewandowski Aksjomatyka płaskiej geometrii euklidesowej oparta na pojęciu kąta zorientowanego doc. dr Lech Dubikajtis
1965 Paweł Jarek Pierścienie, grupy i półgrupy regularne prof. dr Jerzy Łoś
1964 Jerzy Kotas Aksjomatyzacja logiki kwantowej Birkhoffa - v. Neumanna prof. dr Stanisław Jaśkowski
1964 Henryk Guściora Aksjomatyka płaskiej rzeczywistej geometrii Laguerre'a doc. dr Lech Dubikajtis
1963 August Pieczkowski Aksjomatyzacja systemu modalnego z implikacją czynnikową prof. dr Stanisław Jaśkowski
1963 Maria Król Grupy automorfizmów i pierścienie endomorfizmów grup abelowych beztorsyjnych dwuwymiarowych prof. dr Jerzy Łoś
1962 Kazimierz Gęba Homotopijna teoria pól zwartych w przestrzeniach Banacha prof. dr Leon Jeśmanowicz
1960 Aleksander Śniatycki Aksjomatyka geometrii płaszczyzny z półpłaszczyzną jako terminem pierwotnym prof. dr Stanisław Jaśkowski
1957 Józef Słomiński Teoria algebr z działaniami o nieskończonej liczbie argumentów prof. dr Jerzy Łoś 

Opracowanie: mgr Bożena Kierzkowska