Kierunek informatyka - studia inżynierskie (najczęściej zadawane pytania)

 • Jakie są różnice pomiędzy studiami inżynierskimi i licencjackimi z informatyki?
  • Studia są podobne, na studiach inżynierskich prowadzone są zajęcia z fizyki, elektroniki i miernictwa komputerowego, co daje więcej przygotowania sprzętowego.
  • Podstawowe różnice:
  • informatyka inżynierska trwa 3,5 roku. Absolwent może kontynuować naukę na trzysemestralnych studiach II stopnia
  • na pierwszym roku program studiów licencjackich nie różni się niczym od programu na studiach inżynierskich. Do początku drugiego roku istnieje możliwość zmiany decyzji o wyborze
  • na studiach inżynierskich przedmiotami obowiązkowymi są: Podstawy fizyki (drugi rok) oraz Podstawy elektroniki i miernictwa komputerowego - wykład i pracownia (trzeci rok)
  • zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji (Wstęp do sieci neuronowych) są obowiązkowe na studiach inżynierskich; podobne zajęcia są oferowane (jako przedmiot do wyboru) na studiach II stopnia absolwentom studiów licencjackich
  • praca inżynierska ma  inny charakter niż praca dyplomowa na studiach licencjackich
  • na studiach licencjackich i inżynierskich na trzecim roku studenci tworzą w zespołach 5-osobowych zaawansowany projekt programistyczny, często we współpracy z firmami zewnętrznymi. Chcemy, by na studiach inżynierskich projekty były jeszcze ściślej związane z przemysłem
  • na studiach inżynierskich praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie, a na licencjackich - 3 tygodnie
 • Inżynier = licencjat + "parę rzeczy"?
  • Mniej więcej tak. Na studiach inżynierskich jest trochę więcej tematyki praktycznej - chcemy, by było więcej spraw związanych ze sprzętem komputerowym.
  • Tytuł zawodowy inżyniera jest lepiej rozpoznawany przez pracodawców niż tytuł  licencjata, chociaż bardziej pożądany przez pracodawców jest dopiero tytuł magistra.
  • Po studiach licencjackich i inżynierskich można na UMK uzyskać tytuł magistra informatyki na studiach II stopnia (2-letnich i 1,5-rocznych). Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować studia na 3-semestralnych studiach magisterskich. Rekrutacja odbywa się na początku roku kalendarzowego.
 • Dlaczego w czasie studiów inżynierskich jest dużo zajęć z matematyki?
  • Jest ich tyle, ile potrzeba do osiągnięcia efektów kształcenia przypisanych do tego kierunku studiów. Na politechnikach liczba godzin zajęć z matematyki jest zazwyczaj nieco mniejsza, lecz materiał jest bardzo podobny (więcej czasu trzeba poświęcić pracy własnej).

Plan studiów na kierunku informatyka