Matematyka i ekonomia (najczęściej zadawane pytania)

Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty matematyczne pozwolą opanować matematyczne narzędzia, które następnie znajdą zastosowanie w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. O wzajemnych powiązaniach między matematyką i ekonomią świadczy choćby długa lista Noblistów w dziedzinie ekonomii, których początkowym polem działalności była matematyka. Przedmioty ekonomiczne dostarczą ciekawych i konkretnych problemów, których poznanie będzie dobrą motywacją do studiowania matematycznych pojęć i teorii.

 • Dlaczego warto studiować matematykę i ekonomię na UMK?
  • W trakcie trzech lat można równocześnie ukończyć dwa kierunki studiów: matematykę i ekonomię oraz uzyskać dwa dyplomy
  • Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych, kierunek matematyka otrzymał w roku 2010 ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej, zaś w roku 2015 Wydział Matematyki i Informatyki otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Uniwersytet jest czołowym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie nauk ekonomicznych w Polsce (czego wyrazem są wysokie pozycje w rankingach oraz otrzymana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prestiżowa akredytacja biznesowa AACSB)
  • Obydwa Wydziały mają doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne laboratoria komputerowe i sale wykładowe, świetnie wyposażone biblioteki
  • Część studiów można odbywać na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS
 • Kim można zostać po studiach na kierunku matematyka i ekonomia?
  • Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  • Absolwenci matematyki i ekonomii na UMK znajdują zatrudnienie m. in. jako:
   • analitycy zjawisk ekonomicznych,
   • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczniowych i innych instytucjach finansowych (z uwagi na umiejętność analitycznego myślenia)
   • specjaliści w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki
   • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej
   • komentatorzy medialni zjawisk i procesów gospodarczych
   • specjaliści od opracowań statystycznych
  • Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Plan studiów na kierunku matematyka i ekonomia