Uprawnienia

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UMK posiada uprawnienia do nadawania stopnia:

 • doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki

Kategoryzacja

Od początku klasyfikacji jednostek naukowych Wydziałowi Matematyki i Informatyki UMK przyznawano najwyższą kategorię (niegdyś A, A+ i kategorię I).

Obecnie Wydział posiada kategorię naukową A. Wśród najlepszych wydziałów uniwersyteckich WMiI UMK zajmuje piątą pozycję za:

 • Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (kategoria A+),
 • Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Badania naukowe

 • algebra homologiczna,
 • algebra przemienna i rozmaitości algebraiczne,
 • algebra różniczkowa,
 • analiza wypukła,
 • dydaktyka matematyki,
 • dydaktyka informatyki i technologii informacyjnych,
 • inkluzje różniczkowe,
 • lingwistyka matematyczna,
 • logiczne aspekty informatyki,
 • modelowanie komputerowe,
 • nieliniowa analiza matematyczna,
 • obliczenia równoległe i rozproszone,
 • procesy stochastyczne,
 • programowanie rozproszone i równoległe,
 • przetwarzanie obrazów cyfrowych,
 • równania różniczkowe,
 • statystyka matematyczna,
 • teoria ergodyczna,
 • teoria informacji,
 • teoria kategorii,
 • teoria liczb,
 • teoria operatorów,
 • teoria prawdopodobieństwa,
 • teoria reprezentacji,
 • topologia algebraiczna,
 • układy dynamiczne