Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Dynamika miarowa i topologiczna działań grup przeliczalnych, II

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
Numer grantu: 5 P03A 027 21
Lata realizacji: 2001-2003

Powrót