Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Metody reprezentacyjne aproksymacji stochastycznej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Adam Jakubowski
Numer grantu: 2 P03A 081 08
Lata realizacji: 1995-1997

Powrót