Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Problemy wariacyjne w obecności symetrii zwartej grupy Liego

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: N N201 385534
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót