Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Stany podstawowe i stany związane nieliniowych równań Schrödingera

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 8
Kierownik projektu: dr Jarosław Mederski
Numer grantu: 2014/15/D/ST1/03683
Numer UMK grantu: 4083-M
Lata realizacji: 2015-2018
Data zakończenia: 14.07.2018

powrót