Image

Konkursy FRI Konkursy FRI

Image

Ogłoszenie Ogłoszenie

Likwidacja Fundacji (03.10.2018)
 

Dnia 03.10.2018 została rozpoczęta procedura likwidacji Fundacji Rozwoju Informatyki WMiI UMK. Zgłosznia roszczeń można zgłaszać do dnia 30.03.2019.

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu domen interetowych.

Fundacja Rozwoju Informatyki ogłasza nabór ofert na zakup domen wraz z serwisami friweb.pl, itcourse.pl, swift4.pl, swift5.pl, applelab.pl. Oferty prosimy kierować drogą elektroniczną na adres fri@mat.umk.pl do dnia 11.06.2018 r.

Szacunkowa wycena domen  w oparciu o systemy wyceny elektronicznej: Friweb.pl 194,67 PLN, Itcourse.pl 168,59 PLN, Swift4.pl 6,08 PLN, Swift5.pl 6,08 PLN, Applelab.pl 20,93 PLN.

 

Szkolenia FRI dostępne na stronie:

Nasi klienci Nasi klienci

 

Nasi sponsorzy Nasi sponsorzy

Kontakt Kontakt

FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI WMiI UMK

ul. Chopina 12/18 p. E311
87-100 Toruń

e-mail: fri@mat.umk.pl

tel: 669700136

NR KONTA FUNDACJI

FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI WMiI UMK
09 2030 0045 1110 0000 0393 0480
BANK BGŻ BNP PARIBAS

FRI WEB

Zapraszamy do nowego portalu poświęconego technologii, nauce, informatyce w bardziej przyjaznym wydaniu. Zapraszamy również do współpracy wszystkich studentów i pracowników WMiI.

Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK działa pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu

 

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Fundacji jest prowadzenie dział alnoś ci społ ecznie uż ytecznej w sferze zadań  publicznych na rzecz
 • środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • nauki, polegającej na wsparciu badań  naukowych;
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym również  polegającej na kształceniu studentów;
 • kultury i sztuki;
 • działalności charytatywnej;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności wsparcia ich rozwoju naukowego;
 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspomagania rozwoju technologii, techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • projektowania, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • integracji mię dzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami naukowymi;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kontaktów nauki i biznesu;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
2. W szczególności celem Fundacji jest wspieranie pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Wspieramy również edukację informatyki.

Fundacja rozwija aplikację mobilną, pozwalającą uczyć dzieci (nawet w wieku przedszkolnym) programowana.