Image

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie

Fundacja Rozwoju Informatyki ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

konkursie na najlepszą

Aplikację Mobilną,

stworzoną w ramach pracy licencjackiej,

inżynierskiej lub magisterskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie z w/w zakresu obronione w latach 2015-2016.
Zgłoszenie zostanie dopuszczone do konkursu, o ile będzie zawierać:

 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia,
 • pracę w formacie elektronicznym (PDF),
 • paczkę z aplikacją na urządzenie mobilne (oraz źródłami - kompletnym projektem aplikacji kompilowanym w standardowych środowiskach deweloperskich (Visual Studio, Xamarin Studio, Xcode, Android Studio).

Prace należy zgłaszać w formie papierowej (formularz) z dołączoną płytą CD/DVD z cyfrową wersją pracy i aplikacji.
 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 listopada 2016 roku na adres: Fundacja Rozwoju Informatyki WMII UMK, ul Chopina 12/18 p. E311, 87-100 Toruń, z dopiskiem „KONKURS NA APLIKACJĘ MOBILNĄ” lub złożyć w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.


Prawa autorskie do przesłanych prac pozostają w rękach nadsyłającego.

Przez aplikację mobilną organizator rozumie aplikację, która jest zaprojektowana z myślą o smartfonie lub tablecie.

 

Do pobrania

Nagrody Nagrody

Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody:
Miejsce pierwsze - iPad Mini 4 16GB WIFI, 
Miejsce drugie - KINDLE 7 TOUCH WIFI, 
Miejsce trzecie - zestaw Logitech (podświetlana klawiatura k740 i mysz bezprzewodowa m705 do PC).

 

Nagrody ufundowali:

Fundacja Rozwoju Informatyki, Vobacom, Tryton

 

Dodatkowo każde z 3 miejsc otrzyma voucher na
dowolne szkolenie wideo z zasobów Educativo.pl

Komisja konkursowa Komisja konkursowa

Damian Kurpiewski

Programista iOS, Javascript, Ruby i od pewnego czasu także Python. Współzałożyciel startupu InsBird oraz pracownik IPI PAN.

Łukasz Mikulski

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, od wielu lat opiekun Koła Naukowego Informatyków przy WMiI UMK (w czasach studenckich przewodniczący tego Koła). Specjalizuje się w teorii systemów współbieżnych oraz algorytmicznych aspektach programowania

Karol Polasik

Członek Zarządu VOBACOM sp. z o.o., Dyrektor ds. Rozwoju

Sylwester Wieczorkowski

Xamarin Certified Mobile Developer, Microsoft Specialist, od 2013 pracownik firmy Leaware, odpowiedzialny za projektowanie i rozwój wieloplatformowych rozwiązań Xamarin oraz integracje z wiodącymi technologiami firmy Microsoft

Błażej Zyglarski

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Od lat związany zawodowo i hobbystycznie z technologiami mobilnymi. Prezes Fundacji Rozwoju Informatyki WMiI UMK, Kierownik Pracowni Technologii Mobilnych WMiI UMK. Progamista iOS.

Rafał Kluszczyński

Inżynier oprogramowania pracujący w Allegro. W latach 2009-2015 zaangażowany w tworzenie i rozbudowę Polskiej Infrastruktury Gridowej
dostarczającej społeczności naukowej platformę informatyczną PLGrid. Żywo zainteresowany obliczeniami i systemami rozproszonymi oraz problemami “wielkiej skali”. Wobec tematyki przetwarzania obrazów także nie pozostanie obojętny. Gorący zwolennik szeroko pojętej automatyzacji procesów IT.

Michał Olszewski

Michał jest projektantem User Experience z 5 letnim doświadczeniem. Od 3 lat dba o doświadczenie użytkowników serwisów Grupy Allegro, zarówno tych mobilnych jak i desktopowych.

Łukasz Ozimek

Wiceprezes zarządu Exea Data Center, odpowiada za rozwój i usługi nowoczesnego centrum przetwarzania danych oraz rozwój inkubatora Smart Space dedykowanego dla młodych firm technologicznych i startupów z obszaru ICT. Od 2009 roku zawodowo związany z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. pracując na Samodzielnym stanowisku ds. wsparcia Zarządu. Zaangażowany w rozbudowę i rozwoju działalności Toruńskiego Parku Technologicznego. Animator toruńskiej sceny startupowej, organizator wydarzeń Startup Weekend, TEDx, SCALE. Ambasador Startup Poland.

Krystian Kozerawski

Bloger technologiczny, piszący przede wszystkim o Apple. MacUser od stycznia 2007 roku. Swoje pierwsze kroki stawiał tutaj, na MyApple. Przez lata prowadził bloga mackozer.pl. Od marca 2013 roku pisze znowu na MyApple, którego jest redaktorem naczelnym.

 

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Masz wątpliwości? Pisz na fri@mat.umk.pl

 

08.09.2016 Czy aplikacja mobilna przesłana na konkurs musi być zgodna z wersją opisaną w pracy, czy może być zmodyfikowana?

 • Aplikacja może być zmodyfikowana i dopracowana. W takim wypadku prosimy o przekazanie obu wersji (zarówno tej opisanej w pracy jak i poprawionej)

Konkurs na Aplikację Mobilną Konkurs na Aplikację Mobilną

Image

Sponsorzy nagród Sponsorzy nagród

Zapraszamy na studia podyplomowe Zapraszamy na studia podyplomowe

Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK działa pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu

 

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Fundacji jest prowadzenie dział alnoś ci społ ecznie uż ytecznej w sferze zadań  publicznych na rzecz
 • środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • nauki, polegającej na wsparciu badań  naukowych;
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym również  polegającej na kształceniu studentów;
 • kultury i sztuki;
 • działalności charytatywnej;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności wsparcia ich rozwoju naukowego;
 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspomagania rozwoju technologii, techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • projektowania, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • integracji mię dzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami naukowymi;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kontaktów nauki i biznesu;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
2. W szczególności celem Fundacji jest wspieranie pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Wspieramy również edukację informatyki.

Fundacja rozwija aplikację mobilną, pozwalającą uczyć dzieci (nawet w wieku przedszkolnym) programowana. 
 
 
 
 
 

Kontakt Kontakt

Błażej Zyglarski

 • tel. 513545833, 
 • e-mail: blazej.zyglarski@mat.umk.pl
 
mgr Karolina Makowska 
 
e-mail:   kamak@mat.umk.pl
telefon: 56 611-2989
  56 611-3402
pokój: D219
   
mgr Oliwia Piwińska
 
e-mail:   opiwek@mat.umk.pl
telefon: 56 611-3431
pokój: D214