Aktualności

Witamy na stronie KNM UMK

Witamy na stronie Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Możesz tu znaleźć bieżące informacje z kalendarium wydarzeń koła KNM. Ponadto można nas znaleźć na naszej stronie facebooka.

III TORUŃSKIE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH

Komunikat:

Seminarium Kół Naukowych, które miało się odbyć w dniach 21-22 marca 2020 r., zostało przesunięte z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na drugie półrocze 2020 r.

W najbliższym czasie pojawią się dalsze informacje.

                                                                                                    

Studenci WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych w Sankt-Petersburgu

6 maja 2019

W dniach 27-29 kwietnia 2019 r. studenci naszego Wydziału: Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk, Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz doktorant Mikołaj Marciniak wzięli udział w 6. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "6th North Countries Universities Mathematical Competition (University ITMO)", które odbyły się w Sankt-Petersburgu (Rosja). Kamil Dunst oraz Mikołaj Marciniak zdobyli nagrodę I stopnia, Karolina Wojtyniak - nagrodę III stopnia, a Patrycja Tkaczuk- wyróżnienie. W klasyfikacji drużynowej studenci zajęli bardzo dobre 6. miejsce (na 29 drużyn biorących bezpośrednio udział w zawodach w Sankt-Petersburgu) Opiekunem studentów na zawodach był dr Robert Skiba.

W trakcie zawodów studenci w ciągu 4 godzin mieli do rozwiązania 7 zadań z różnych dziedzin matematyki. W zawodach wzięło udział około 290 studentów z Argentyny, Armenii, Estonii, Kazachstanu, Polski, Rosji, Turkmenistanu, Uzbekistanu i innych krajów (około 140 studentów rozwiązywało zadania na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, zaś około 150 na macierzystych uczelniach - zawody zdalne, które miały odrębną klasyfikację). Polska w Sankt-Petersburgu była reprezentowana przez AGH, UW, UAM oraz UMK (UŚ brał udział w zawodach zdalnych).

Wyjazd studentów został sfinansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0".

                                                                                                    

Nagrody studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych w Ostrawie

2 kwietnia 2019

W dniach 27-30 marca 2019 r. studenci Wydziału: Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk, Kamil Dunst oraz Władysław Klinikowski wzięli udział w 29. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" organizowanych przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Kamil Dunst osiągnął bardzo dobry wynik: zajął 11 miejsce oraz zdobył medal! Władysław Klinikowski zdobył wyróżnienie

Wyjazd na zawody został sfinansowany przez MNiSW w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0". Studentów do zawodów przygotowywał dr Robert Skiba, a członkami międzynarodowego jury w trakcie zawodów byli mgr Mikołaj Marciniak i mgr Daniel Strzelecki. W zawodach brało udział 38 uniwersytetów z Europy, w tym 7 z Polski (UMK, UW, UAM, UJ, UŚ, UG, AGH). Studenci podczas zawodów byli podzieleni na dwie kategorie: studenci I i II roku (kategoria I) oraz studenci III, IV i V roku (kategoria II). W pierwszej kategorii startowało 74 studentów, zaś w drugiej 77 studentów. W trakcie zawodów studenci w każdej kategorii musieli rozwiązać cztery zadania (mieli na to cztery godziny).

                                                                                                    

Nagrody studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych

5 marca 2019

W dniu 2 grudnia 2018 roku studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK już po raz szósty wzięli udział w europejskiej edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „William Lowell Putnam Mathematical Competition". W zawodach uczestniczyli:  Kamil Dunst (nagroda drugiego stopnia) , Mikołaj Marciniak  (nagroda drugiego stopnia), Karolina Wojtyniak (wyróżnienie), Władysław Klinikowski (wyróżnienie) i Patrycja Tkaczuk.

W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 12 bardzo trudnych zadań w dwóch etapach: sześć zadań w sesji porannej (3h) oraz sześć zadań (3h) w sesji popołudniowej (procedura weryfikacji rozwiązań i ustalenia końcowych wspólnych wyników trwa około trzech miesięcy). Zawody na naszym Wydziale zostały zorganizowane przez dr. Roberta Skibę (koordynator) oraz doktorantów: mgr Aurelię Dymek, mgr. Bartosza Bieganowskiego, mgr. Mariusza Kanieckiego, mgr. Sebastiana Ruszkowskiego, mgr. Jakuba Siemianowskiego, mgr. Daniela Strzeleckiego oraz mgr. Mateusza Topolewskiego. Polska podczas zawodów była reprezentowana przez sześć uczelni: UW, UJ, UMK, UAM, UŚ oraz AGH (łącznie 44  studentów). Konkurs WLPMC to zawody, w których od 1938 roku biorą udział studenci amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów. Od kilku lat organizowane są również w Europie (Armenia, Bułgaria, Estonia, Rosja, Słowacja, Turkmenistan oraz Ukraina). W 2018 roku uczelnie z Europy wystawiły łącznie 213 zawodników.

                                                                                                    

Medal na międzynarodowych zawodach matematycznych na Białorusi

26 luty 2019

W dniach 20-23 lutego 2019 r. studenci Wydziału: Kamil Dunst oraz Władysław Klinikowski wzięli udział w 10. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych: "10th Open Mathematical Olympiad of the Belarusian-Russian University'' (International Student Olympiad MathOpen 2019 Belarus) organizowanych przez Białorusko-Rosyjski Uniwersytet w Mogilevie. Kamil Dunst osiągnął na zawodach bardzo dobry wynik: zdobył brązowy medal oraz nagrodę III stopnia. Gratulujemy!

Wyjazd studentów na zawody został sfinansowany z projektu MNiSW pn. ,,Najlepsi z Najlepszych! 3.0''. W zawodach uczestniczyli studenci z Białorusi, Gruzji, Polski, Rosji oraz Tadżykistanu (łącznie z 23 uczelni wyższych). Polska była reprezentowana przez następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 30 zadań w ciągu pięciu godzin zegarowych. Studenci WMiI UMK byli przygotowywani do zawodów przez dr. Roberta Skibę oraz doktoranta mgr. Mikołaja Marciniaka.

                                                                                                    

Finał Międzynarodowy 32. Mistrzostw Świata w Grach Matematycznych i Logicznych

10 września 2018

W dniach 29-30 sierpnia 2018 r. na Uniwersytecie Paris Diderot w Paryżu odbył się Finał Międzynarodowy 32. Mistrzostw Świata w Grach Matematycznych i Logicznych. Studenci naszego Wydziału: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski, Mikołaj Marciniak, Karolina Wojtyniak oraz Patrycja Tkaczuk startowali w zawodach równoległych w kategorii L2. Podczas zawodów Mikołaj Marciniak zajął miejsce pierwsze, Kamil Dunst - trzecie, Władysław Klinikowski piąte, a Karolina Wojtyniak siódme (klasyfikacja w kategorii równoległej L2).

Uczestnicy Finału startowali w 16 różnych kategoriach - od uczniów szkół podstawowych, poprzez amatorów, aż po studentów i zawodowych matematyków. W każdym z dwóch dni konkursu studenci mieli do rozwiązania 18 zadań w ciągu 180 minut. Wyjazd czworga studentów: K. Dunsta, W. Klinikowskiego, M. Marciniaka, K. Wojtyniak był finansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0".

                                                                                                     

Medale studentów WMiI na międzynarodowych zawodach w Bułgarii (Błagojewgrad)

31 sierpnia 2018

W dniach 22-28 lipca 2018 r. odbyły się w Błagojewgradzie (Bułgaria) 25. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2018) organizowane przez University College London oraz American University in Bulgaria. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był reprezentowany przez Kamila Dunsta, Karolinę Wojtyniak, Władyslaw Klinikowskiego oraz Patrycję Tkaczuk. Studenci WMiI UMK zdobyli następujące nagrody: Kamil Dunst (nagroda drugiego stopnia i srebny medal), Karolina Wojtyniak (nagroda trzeciego stopnia i brązowy medal) oraz Władysław Klinikowski (wyróżnienie).

W tegorocznej edycji wzięło udział 351 studentów z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Podczas zawodów rozwiązywano 10 zadań w ciągu 2 dni (każdego dnia 5 zadań w 300 minut).W tym roku opiekunami studentów podczas zawodów byli dr Robert Skiba oraz Mikołaj Marciniak (student V roku). Wyjazd trzech studentów: K. Wojtyniak, K. Dunsta i W. Klinikowskiego oraz dwóch opiekunów: dr R. Skibę i M. Marciniaka był sfinansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0". Szczegółowe informacje o zawodach można znaleźć na stronie organizatorów.

                                                                                                     

Udział studentów w międzynarodowych zawodach matematycznych (Ostrawa oraz Sankt-Petersburg)

26 kwietnia 2018

W dniach 11-14 kwietnia 2018 r. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki w składzie: Karolina  Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk, Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz Mikołaj Marciniak wzięli udział w 28. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" organizowanych przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Mikołaj Marciniak zdobył na zawodach wyróżnienie. Opiekunem studentów na zawodach był mgr Daniel Strzelecki.

Z kolei w dniach 21-23 kwietnia 2018 r. Karolina Wojtyniak, Kamil Dunst, Władysław Klinikowski orazMikołaj Marciniak reprezentowali Wydział Matematyki i Informatyki w 5. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "5th North Countries Universities Mathematical Competition (University ITMO)", które odbyły się w Sankt-Petersburgu (Rosja). Studenci w składzie: Karolina Wojtyniak, Kamil Dunst oraz Mikołaj Marciniak zdobyli na zawodach nagrody II stopnia. Opiekunem studentów na zawodach był dr Robert Skiba.

                                                                                                    

Nagrody studentów koła KNM na międzynarodowych zawodach matematycznych  

26 lutego 2018

W dniu 3 grudnia 2017 roku studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK po raz piąty wzięli udział w europejskiej edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „William Lowell Putnam Mathematical Competition". Nagrodę drugiego stopnia zdobył Kamil Dunst oraz Mikołaj Marciniak, zaś wyróżnienie: Władysław Klinikowski.  Ponadto w zawodach uczestniczyli: Karolina Wojtyniak oraz Patrycja Tkaczuk.

W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 12 bardzo trudnych zadań w dwóch etapach: sześć zadań w sesji porannej (3h) oraz sześć zadań (3h) w sesji popołudniowej (procedura weryfikacji rozwiązań i ustalenia końcowych wspólnych wyników trwa około trzech miesięcy). Zawody na naszym Wydziale zostały zorganizowane przez dr. Roberta Skibę (koordynator) oraz doktorantów: Aurelię Dymek, Bartosza Bieganowskiego, Sebastiana Ruszkowskiego, Daniela Strzeleckiego oraz Mateusza Topolowskiego.

Polska podczas zawodów była reprezentowana przez pięć uczelni: UW, UJ, UMK, UAM oraz AGH. Wyżej wymienione uczelnie z Polski wystawiły w sumie 43 studentów. Konkurs WLPMC to zawody, w których od 1938 roku biorą udział studenci amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów. Od kilku lat zawody organizowane są również w Europie (Armenia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Rosja, Słowacja, Turkmenistan). W 2017 roku Uczelnie z Europy wystawiły łącznie 191 zawodników.

                                                                                                   

Drużyny z KNM w ścisłej czołówce na międzynarodowych zawodach matematycznych

12 stycznia 2018

W dniu 11 grudnia 2017 r. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wzięli udział w międzynarodowych zawodach matematycznych The Ninth Team Internet Mathematical Olympiad: Blitz and Championship, organizowanych przez Ariel University (Izrael). Nasz Wydział wystawił dwie drużyny w składzie: Patrycja Tkaczuk (kapitan pierwszej drużyny), Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska, Nina Zielińska oraz Władysław Klinikowski (kapitan drugiej drużyny), Kamil Dunst, Karolina Wojtyniak, Andrii Shpuliar.

Obie drużyny startowały w dwóch kategoriach: Blitz oraz Championship. W kategorii Championship drużyna w składzie Patrycja Tkaczuk, Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska oraz Nina Zielińska zdobyła piąte miejsce oraz srebny medal. Natomiast w drugiej kategorii zajęliśmy 7. miejsce (Patrycja Tkaczuk, Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska, Nina Zielińska) oraz 11. miejsce (Władysław Klinikowski, Kamil Dunst, Karolina Wojtyniak, Andrii Shpuliar). Gratulujemy!

Zawody w kategorii Blitz miały charakter testowy, zaś w kategorii Championship typowo problemowy. W zawodach wzięło udział ponad 120 drużyn z Białorusi, Kirgistanu, Rosji, Turkmenistanu, Rumunii, Izraela oraz Polski.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora.

                                                                                                     

II Toruńskie Seminarium Kół Naukowych  

3 marca 2017

W dniach 4 - 5 marca 2017 roku na naszym Wydziale odbyło się II Toruńskie Seminarium Kół Naukowych. W jego ramach członkowie Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosili referaty dotyczące różnorodnych dziedzin matematyki. Program Seminarium jest następujący:

   Sobota

13:00

13:10

Rozpoczęcie

13:10

13:40

dr Robert Skiba

"Wprowadzenie do stopnia topologicznego"

13:50

14:50

Jędrzej Garnek 

"p-stopień krzywej eliptycznej"

15:00

16:00

Obiad

16:10

17:10

Ewelina Betlejewska-Szulc

"Automaty i ciągi automatowe"

17:20

17:50

Mieczysław Krawiarz

"Twierdzenie Abela-Ruffiniego"

18:00

19:00

Adam Miazgowski

"Niezwykłe przypadki Mariana: codzienność gracza"

 Niedziela

09:00

10:00

Władysław Klinikowski

"Przestrzenie Hilberta"

10:10

11:10

Paweł Płaczek

"Orientacja temporalna"

11:20

11:50

Rafał Szczerski

"Izomorfizm Curry'ego-Howarda”

12:00

13:00

Janusz Schmude

"Prezentacja algebry Halla kategorii rep (A2)"

13:10

13:40

Wojciech Wawrów

"Sieci przepływowe"

13:50

14:20

Łukasz Nizio

"Punkty całkowite na wielowymiarowych rozmaitościach"

14:30

15:10

Aleksandra Kaim

"Liczby Carmichaela"

 

Zdjęcia z Seminarium Kół można obejrzeć w galerii.

                                                                                                     

Dwa wyróżnienia dla KNM w finale konkursu StRuNa 2016

28 stycznia 2017

27 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się, z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich realizujących projekty naukowe – zwycięzców VI edycji ogólnopolskiego konkursu StRuNa 2016. Do ostatniego etapu konkursu StRuNa 2016 jury zakwalifikowało 25 zgłoszeń przesłanych przez 18 organizacji studenckich. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach: "Projekt roku", "Konferencja roku", "Wyprawa roku", "Koło naukowe roku", a także "Opiekun roku". W ścisłym finale konkursu Koło Naukowe Matematyków UMK otrzymało wyróżnienie w dwóch kategoriach: "Opiekun Roku", które zostało wręczone opiekunowi KNM, dr Robertowi Skibie, oraz "Koło Naukowe Roku" – nagrodę w imieniu koła KNM odebrał Janusz Schmude (przewodniczący koła). Wyróżnienia zostały przyznane za działalność naukową w roku akademickim 2015/2016. KNM było jedynym kołem matematycznym zakwalifikowanym do ostatniego etapu konkursu. 
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MNiSW oraz na stronie organizatorów konkursu StRuNa 2016. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii.
                                                                                                     

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki

20 sierpnia 2016

W dniach 22-26 sierpnia 2016 odbyła się - organizowana przez studentów WMiI UMK - Toruńska Letnia Szkoła Matematyki. Będzie to już ósma edycja TLSM. Więcej na stronie konferencji.