Dyżur odwołany

W dniu 31.05.2017 dyżur Wydziałowej Komisji Stypendialnej został odwołany.

WAŻNE

Studenci, którzy jeszcze nie odebrali decyzji dotyczących przyznania/nie przyznania stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium specjalnego proszeni są o ich odebranie w jak najszybszym terminie. Decyzje można odbierać na dyżurze Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub w godzinach pracy dziekanatu do spraw socjalnych (p. Jadwiga Meyer, dziekanat matematyki i ekonomii, studiów niestacjonarnych).

Odbiór decyzji

Bardzo proszę o odbieranie decyzji w sprawie otrzymania/ nie otrzymania stypendium* lub zapomogi, przez osoby, które złożyły kompletne wnioski jeszcze październiku.

Decyzje można odbierać od dnia 10.11.2016 (czwartek) w godzinach otwarcia dziekanatu u p. Jadwigi Meyer, natomiast w trakcie dyżuru Wydziałowej Komisji Stypendialnej tylko w pok. F302.

Uwaga Stypendia będą wypłacane po odbiorze decyzji, w związku z tym prosimy o szybki odbiór.

*Nie dotyczy stypendiów naukowych.

09.11.2016 dyżur odwołany

Pragniemy poinformować, że w dniu 09.11.2016r dyżur poranny (10:15-12:00) jest odwołany.

Dyżury w listopadzie

W listopadzie odbywały się będą dodatkowe dyżury.

 

Środa 10:15 - 12:00* i 15:30 - 17:30

Piątek 10:15 - 12:30

 

Uwaga. Terminy dodatkowych dyżurów mogą ulec zmianom.

*nie dotyczy 30.11.2016 - dyżur w tym terminie się nie odbędzie

 

Przypominamy, że wniosek uznany jest za złożony dopiero w momencie dostarczenia go z kompletem dokumentów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Progi stypendialne

Stypendium socjalne:
Uwaga. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie może przekroczyć 1000zł.

Średni dochód (w zł) Wysokość stypendium
Progi i wysokość stypendium
00,00 -  99,99 680 zł
100,00 -  199,99 630 zł
200,00 -  299,99 580 zł
300,00 -  399,99 530 zł
400,00 -  499,99 480 zł
500,00 -  599,99 430 zł
600,00 -  699,99 380 zł
700,00 -  799,99 330 zł
800,00 -  899,00 280 zł
900,00 - 1000,00 230 zł

 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub obiekcie innym niż DS - 200zł

 

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych:

Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium
znaczny 700 zł
umiarkowany 400 zł
lekki 300 zł

 

Stypendium naukowe (stypendium rektora dla najlepszych studentów):
Stypendium wyższe - 800 zł
Stypendium niższe - 600 zł

Stypendium sportowe:
I. 600 zł
II. 400 zł
III. 350 zł

 

Zmiany w terminach dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej

W dniu 18.10.2016 r nie odbędzie się dyżur w godz. 10:15-13:45, zapraszamy od godziny 15:30.

Terminy dyżurów październikowych uległy drobnej modyfikacji. Dyżur piątkowy uległ skróceniu ze względu na małe zainteresowanie. 

Konto bankowe

Do wygenerowania wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne czy zapomogę niezbędne jest podanie w systemie USOS numoeru konta bankowego. Jak sprawdzić czy on jest? Należy wejść w zakładkę "DLA STUDENTÓW -> stypendia ->konto bankowe studenta". Co zrobić gdy go tam nie ma? Zgłosić się do dziekanatu w celu dodania konta bankowego.

Ulga na dziecko i gospodarstwo rolne

Uwaga

W związku z problemami technicznymi systemu USOS, osoby chcące wpisać "ulgę na dziecko" w dochodach typu C, a nie posiadające modułu "Ulga na dziecko" proszone są o wpisanie jej w module "Inne dochody" z kategorią "Inne" (jak na obrazku).

Osoby posiadające gospodarstwo rolne, które wykazują w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych dochód z utrzymywania się z gospodarstwa rolnego proszone są o zwrócenie uwagi na kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Do dnia wczorajszego na stronach stypendialnych były dostępne zeszłoroczne oświadczenia. W tym roku kwota dochodu tego wynosi 1975 zł. 

Uwaga

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku artykuły 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F.

Prosimy o nieużywania zszywek do spięcia wniosków i dokumentów do nich dołączonych.

 

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ulgi na dziecko (czyli dochodu z grupy dochodów nieopodatkowanych - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) informujemy, że w generatorze wniosków jest specjalne pole na wpisanie dochodów z tego tytułu - na ekranie dotyczącym trzeciej grupy dochodów - C -dochodów nieopodatkowanych.

W związku z tym, jeżeli urząd skarbowy zaświadcza w zaświadczeniu o wysokości wypłaconej w 2015 r. ulgi na dzieci, to należy ją wpisać w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych, a NIE w ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli urząd skarbowy zsumował te dwie wielkości (dodał wypłaconą ulgę do dochodu i wynika to z treści zaświadczenia - patrz ponizej), trzeba kwotę ulgi potraktować oddzielnie w generatorze - odjąć od pozycji "dochód" i wpisać w ekran dochodów nieopodatkowanych. W ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych (tam gdzie są 4 pola do wypełnienia) należy wpisać wysokość dochodu, która zostaje po odjęciu ulgi. 

 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)