Skład Orzekający Komisji Stypendialnej

 

Skład Orzekający Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020:

 

Edyta Jaczyńska

wiceprzewodnicząca

telefon: +48 697 078 410

e-mail: jaczynskaedyta(AT)mat.umk.pl

 

Dorota Gerc

członek składu orzekającego

e-mail: dorotagerc16(AT)mat.umk.pl

 

Weronika Gawron

członek składu orzekającego

e-mail: wergawron(AT)mat.umk.pl

 

mgr Jagoda Meyer

pracownik UMK

e-mail: jagmey(AT)mat.umk.pl

 

Skład Orzekający Komisji Stypendialnej na wydziałach powoływany jest w oparciu o zarządzenie rektora nr 138 z dnia 1 października 2019r.

W jego skład wchodzi minimum trzech studentów wydziału i pracownik dziekanatu. Skład Orzekający Komisji Stypendialnej posiada uprawnienia do przyznawania stypendiów socjalnych oraz specjalnych dla osób niepełnosprawnych. Organem odwoławczym od decyzji Składu Orzekającego jest Odwoławcza Komisja Stypendialna działająca w obrębie całego Uniwersytetu.

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)