Regionalne Koło
Matematyczne
      Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Matematyki i Informatyki UMK

 

Zajęcia Regionalnego Koła Matematycznego w roku szkolnym 2009/10 skierowane były do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjanych oraz wyróżniających się uczniów gimnazjów, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i przygotowaniem do udziału w konkursach. Jednym z celów RKM była również pomoc szkolnym kołom matematycznym i nauczycielom prowadzącym te koła.

Zajęcia RKM prowadzili pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz nauczyciele mający doświadczenie w pracy z uczniami uzdolnionymi. Zajęcia Regionalnego Koła Matematycznego odbywały się w soboty w godzinach 10.15 – 12.00 w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18. Od października do stycznia zajęcia RKM odbywały się również:

 • w Bydgoszczy, w VI LO, ul. Staszica 4,
 • we Włocławku, w I LO, ul. Mickiewicza 6,
 • w Grudziądzu, w II LO, ul. Marcinkowskiego 10.

Tematyka zajęć, listy zadań i rozwiązań.

Kontakt

Wykłady w I LO w Świeciu

Kontakty Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z I Liceum Ogólnokształcącym im. F. Ceynowy w Świeciu mają już swoją historię. Wykłady dla uczniów tej szkoły, odbywające się raz w semestrze, były organizowane od 2004 roku. Zajęcia koła były odpowiedzią Wydziału na prośby o dalsza współpracę i możliwość jej zacieśnienia, zwłaszcza w zakresie pracy z uczniami o zainteresowaniach matematycznych. Spotkania, odbywające się raz w miesiącu, miały charakter wykładu z ćwiczeniami, a uczniowie otrzymywali zadania do pracy samodzielnej. Opiekunami koła są mgr Marzenna Stolarska (I LO w Świeciu) oraz dr Joanna Karłowska-Pik (WMiI UMK, joanka@mat.uni.torun.pl).

Terminy zajęć RKM w I LO w Świeciu:

 • 5 listopada - dr. hab. Tomasz Schreiber, prof. UMK - ,,Jak myśli komputer, czyli sztuczna inteligencja sieci przekonań'',
 • 26 listopada - dr Agnieszka Goroncy - ,,Krzywa Gaussa'', lista zadań,
 • 17 grudnia - dr Filip Piękniewski - ,,Tajemnicza liczba e'', prezentacja,
 • 17 stycznia - dr Janusz Zieliński - ,,Wyznaczniki, algorytm Gaussa'', lista zadań.
 • 15 lutego - dr Joanna Karłowska-Pik - ,,Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą wyznacznikową'', lista zadań.
 • 25 marca - mgr Krzysztof Jasiński - ,,Wzory Viete'a dla wielomianów'', lista zadań.
 • 8 kwietnia - dr Bartosz Ziemkiewicz - ,,Metody numeryczne w przykładach'', prezentacja, lista zadań.
 • 27 maja - dr Agnieszka Goroncy, dr Joanna Karłowska-Pik - ,,Sam na sam z matematyką''.

Regionalne Koło Matematyczne realizowane jest w ramach projektu systemowego Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pt. „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne". Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX PO KL.

Partnerem projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.