Przeszłe seminaria

17.06.2014, godz. 12.15

 • Kamila Barylska - Persistency and Nonviolence Decision Problems in P/T-Nets with Step Semantics

22.05.2014, godz. 10.00

 • Marta Pietkiewicz-Koutny - Step Persistence in the Design of GALS Systems
 • Łukasz Mikulski - Taksonomia trwałości i pokojowości
 • Kamila Barylska - Problemy decyzyjne związane z trwałością i pokojowością
 • Maciej Koutny - Interval Temporal Logic Semantics of Box Algebra
 • Marcin Piątkowski - Generowanie planów kontekstowo-abstrakcyjnych

20.05.2014, godz. 12.15

 • Łukasz Mikulski - Minimalne leksykograficznie słowo bezkwadratowe nad 3-literowym alfabetem częściowo przemiennym z jedną parą liter niezależnych

Strona nieaktywna - problemy techniczne

06.03.2012, godz. 12.15

 • Ł.Mikulski - Grafy pokrywalności p/t-sieci
 • E. Ochmański - Symalucja maszyn licznikowych przez sieci pokojowe

17.01.2012, godz. 12.15

 • M. Koutny - Ślady zagregowane
 • Ł. Mikulski - Leksykograficzna postać normalna śladów zagregowanych
 • M. Piątkowski - Algorytmiczne aspekty teorii śladów (Mazurkiewicza)
 • E. Ochmański - Sieci Petriego po góralsku

11.01.2012, godz. 10.15

 • M. Koutny - Modelowanie procesów biologicznych przy pomocy rozszerzonych sieci Petriego

10.01.2012, godz. 12.15

 • Ł. Mikulski - Sieci Petriego z bezkonfliktowymi regułami działania

06.01.2012, godz. 10.15

 • E Ochmański, Ł Mikulski - Przebiegi pokojowe w sieciach elementarnych
 • M. Koutny - Sieci monogościowe

29.11.2011, godz. 12.15

 • Ł. Mikulski - Diagramy Hassego śladów kolektywnych

22.11.2011, godz. 12.15

 • Ł. Mikulski - Ślady kolektywne i ich diagramy, sprawozdanie ze stażu w CSR

11.10.2011, godz. 12.15

 • Ł. Mikulski - Narzędzia wspomagające pracę z sieciami Petriego, sprawozdanie ze stażu w NEUCA

12.04.2011, godz. 12.15

 • K. Barylska, Ł. Mikulski, P. Piątkowski, S. Smyczyński - Sprawozdanie z XXV Forum Informatyki Teoretycznej

05.04.2011, godz. 12.15

 • K. Barylska, Ł. Mikulski, P. Piątkowski, S. Smyczyński - Próba generalna przed XXV Forum Informatyki Teoretycznej

22.03.2011, 29.03.2011

 • E. Ochmański - W poszukiwaniu procesu globalnego

23.11.2010

 • B. Klunder, W. Rytter - O słabej wersji problemu odpowiedniości Posta dla monoidów śladów z przechodnią relacją niezależności

16.11.2010

 • Ł. Mikulski, M. Piątkowski - Algorytm wyznaczania kolejnych reprezentantów śladu

26.10.2010

 • E. Ochmański - Obliczaki Petrinetowe - nowe wyniki i stare problemy

11.10.2010

 • K. Barylska - Hierarchia e/l-trwałości

13.04.2010

 • Ł. Mikulski - Przebiegi pokojowe w sieciach elementarnych - uzupełnienie schematu

30.03.2010

 • K. Barylska - O algorytmie wyznaczania dna zbioru domkniętego mającego własność RES

23.03.2010

 • Ł. Mikulski - Sieci Petriego z bezkonfliktowymi regułami działania

16.03.2010

 • B. Klunder - O pewnych wielomianowych algorytmach w arytmetyce Presburgera

09.03.2010

 • K. Barylska - O markingach osiągalnych trwałych p/t-sieci

26.01.2010 (próba generalna przed IBiZa'10)

 • K.Barylska - Sieci bez przemocy.
 • Ł.Mikulski - Usuwanie artefaktów w wykrywaniu wzorców zachowań użytkowników stron WWW.

08.12.2009

 • K.Barylska, Ł.Mikulski, E.Ochmański - Kilka uwag o hierarchii sieci bez przemocy.

17.11.2009

 • M. Piątkowski - Powtórzenia w słowach Sturma

20.10.2009

 • Ł. Mikulski - Ślady Mazurkiewicza jako zbiory rzutowe

13.10.2009 (relacje z PetriNets, PSC, SMI, ICMMI oraz CS&P)

 • K.Barylska, Ł. Mikulski, E. Ochmański, M. Piątkowski - Wspomnienia z wakacji

19.04.2009

 • B. Klunder - Co dalej z PCP?

05.04.2009 (relacja z FIT'09)

 • K. Barylska, Ł. Mikulski, M. Piątkowski - Wspomnienia z Zakopanego

21.04.2009 (próba generalna przed FIT'09 oraz TFNiS'09)

 • K. Barylska - Problemy dotyczące trwałości w rozszerzeniach p/t-sieci
 • M. Meina - Cyfrowa magia - iluzja czy oszustwo
 • Ł. Mikulski - Aksjomat regularności z punktu widzenia informatyki
 • M. Piątkowski - Zastosowanie grafów podsłów w dowodach kombinatorycznych własności słów

07.04.2009

 • Ł.Mikulski, E.Ochmański - Komu potrzebny aksjomat regularności?

24.03.2009

 • M. Piątkowski - Narzędzia wspomagające tworzenie bibliografii

10.03.2009

 • Ł. Mikulski - Strona zakładowa - edycja zawartości i pomysły na przyszłość

03.03.2009

 • E. Ochmański - Problemy decyzyjne w sieciach wolnego wyboru

10.02.2009 (próba genaralna przed konferencją IBiZa'09):

 • Ł. Mikulski - Liniowy algorytm reorganizacji ciągu skończonego w modelu kosztu uwarunkowanym odległością.
 • K. Barylska - Liveness-Oriented Persistency in Petri Nets.
 • Ł. Mikulski - Wykorzystanie automatycznych narzędzi sprawdzających programy w nauce programowania.

Program warsztatów MASYW

Program warsztatów Matematyczne Metody Modelowania i Analizy Systemów Współbieżnych:

Poniedziałek
1800- kolacja
Wtorek
800-900 śniadanie
900-1000

Edward Ochmański Sieci Petriego jako maszyny obliczające funkcje

Agnieszka Polak i Przemysław Krysztowiak Zastosowanie X problemu Hilberta w dowodzeniu nierozstrzygalności problemów decyzyjnych dotyczących modeli obliczeń współbieżnych

1000-1015 przerwa na papierosa
1015-1115

Kamila Barylska, Łukasz Mikulski, Edward Ochmański O klasycznych problemach decyzyjnych w p/t-sieciach, sieciach inhibitorowych i sieciach pokojowych

Szymon Kaniewski, Łukasz Mikulski, Edward Ochmański Pokojowe sieci Petriego bez wag i pętelek

1115-1145 przerwa kawowa
1145-1245

Piotr Przymus Modele transakcji rozproszonych: przegląd

Piotr Wiśniewski, Marta Burzańska, Kamil Kaproń, Artur Kałędkowski, Michał Głamowski Równoległe przetwarzanie zapytań z wykorzystaniem w oparciu o różne aspekty wielordzeniowości

1330-1500 obiad
1500-1930 spływ kajakowy
1930- ruszt
Środa
800-900 śniadanie
900-1000

Ewa Ochmańska Dwupoziomowy model sieciowy w automatycznej kompozycji usług

Wojciech Penczek, Agata Półrola, Andrzej Zbrzezny Automatyczna kompozycja usług sieciowych z wykorzystaniem ograniczonej weryfikacji modelowej

1000-1015 przerwa na papierosa
1015-1115

Wojciech Penczek, Agata Półrola, Andrzej Zbrzezny Testowanie (parametrycznej) osiągalności dla klasy rozproszonych sieci Petriego z czasem bazujące na metodach SAT

Agata Janowska Redukcja systemów czasowych metodą cięcia

1115-1145 przerwa kawowa
1145-1315

Łukasz Mikulski i Marcin Piątkowski Algorytmiczne metody badania śladów

Barbara Klunder i Wojciech Rytter Uogólnienia PCP

Marcin Brzuszek Spekulatywne zrównoleglanie automatów skończenie stanowych

1430-1600 obiad
1600-1730

Maja Czoków i Tomasz Schreiber Uczący się system sprężynowy optymalizowany w sposób współbieżny

Jarosław Piersa Prawa bezskalowe w grafach przepływu informacji dla geometrycznych sieci neuronowych

Błażej Zyglarski Oparta o sieci neuronowe analiza dokumentów tekstowych w ujęciu programowania rozproszonego

1800- kolacja
Czwartek
800-900 śniadanie
900-1030

Artur Męski, Wojciech Penczek, Agata Półrola Ograniczona weryfikacja modelowa elementarnych sieci Petriego z wykorzystaniem binarnych diagramów decyzyjnych

Michał Knapik, Maciej Szreter, Wojciech Penczek Bounded Parametric Model Checking for Elementary Net Systems

Michał Knapik i Wojciech Penczek Bounded Model Checking for Parametric Timed Automata

1030-1100 przerwa kawowa
1100-1230

Anna Gogolińska, Wiesław Nowak, Edward Ochmański Model układu odpornościowego przy użyciu sieci Petriego

Marcelina Borcz i Piotr Bała Kaskady zadań w środowisku gridowym UNICORE

Rafał Kluszczyński Segmentacja obrazów wykorzystująca model wielokątnych pól Markowa w środowisku obliczeń współbieżnych

1430-1600 obiad
1600-1730

Michał Matuszak i Tomasz Schreiber Optymalna reorganizacja formacji w środowisku wieloagentowym

Dorota Pańczyk Performance evaluation of parallel programs in a hybrid CPU+GPU environment

Paweł Lebioda i Piotr Bała Modelowanie i symulowanie ścieżek metabolicznych na kartach graficznych z wykorzystaniem technologii CUDA

1900- uroczysta kolacja
Piątek
800-1000 śniadanie
1400- obiad

 

Warsztaty ZLMiTW

22-25.02.2010, Pobyt w Polsce zaproszonego gościa (Hanna Uscka-Wehlou):

22.02
 • K. Barylska - Różne poziomy trwałości w p/t-sieciach
 • Ł. Mikulski - Sieci bez przemocy
23.02
 • Ł. Mikulski - Hierarchia sieci bez przemocy
 • E. Ochmański - Przebiegi pokojowe w sieciach elementarnych
 • K. Barylska - Struktura problemów decyzyjnych w p/t-sieciach
24.02
 • Ł. Mikulski - Reprezentacje rzutowe śladów i ich zastosowania
 • B. Klunder - Problem odpowiedniości Posta w alfabetach częściowo przemiennych
 • M. Piątkowski - Maksymalne powtórzenia w alfabetach częściowo przemiennych
25.02
 • E. Ochmański - Sieci Petriego "po góralsku"
 • Podsumowanie problemów otwartych, dyskusja

 

Festyn FoLCo

W dniu 8 czerwca 2010 (wtorek) odbędzie się na naszym wydziale Festyn FoLCo 2010, impreza naukowo-sportowo-towarzyska, organizowana przez Zakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności, za zgodą i poparciem władz wydziału.

Program Festynu FoLCo 2010:

12 - oficjalne otwarcie (sala konferencyjna)

12.05 - część naukowa (sala konferencyjna)

 • Antoni Mazurkiewicz
  O wyborze lidera w cyklach zorientowanych
 • Barbara Klunder i Wojciech Rytter
  O problemie Posta w monoidach śladów

14.05 - część sportowa:

15 - część towarzyska (spotkanie na podwórku wydziału)

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników i doktorantów wydziału, osoby towarzyszące mile widziane. Część towarzyska festynu, połączona z konsumpcją, finansowana będzie ze składek organizatorów i uczestników. Wpisowe w wysokości 30 zł od osoby pozwoli nam zapewnić wielkie żarcie i obfitość odpowiednich napojów chłodzących. Uprzejmie prosimy o zgłoszenia (do czwartku 3 czerwca, najlepiej natychmiast) i wpłaty (do piątku 4 czerwca). Zgłoszenia i wpisowe przyjmują: Kamila Barylska (khama), Łukasz Mikulski (frodo), Edward Ochmański (edoch) i Marcin Piątkowski (martinp).

 

Edward Ochmański
i Zakład FoLCo