Skład osobowy

Katedra Algebry i Geometrii


kierownik: prof. dr hab. Piotr Dowbor

prof. dr hab. Stanisław Kasjan
prof. dr hab. Zygmunt Pogorzały
prof. dr hab. Andrzej Skowroński
prof. dr hab. Grzegorz Zwara
dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK
dr hab. Piotr Jędrzejewicz, prof. UMK
dr hab. Piotr Malicki, prof. UMK
dr hab. Janusz Zieliński, prof. UMK
dr Jerzy Białkowski
dr Adam Hajduk
dr Alicja Jaworska-Pastuszak
dr Grzegorz Pastuszak
dr Adam Skowyrski