Skład osobowy

Katedra Analizy Funkcjonalnej


kierownik: prof. dr hab. Oleksandr Gomilko

dr Agnieszka Krause
dr Sebastian Król
dr Łukasz Rzepnicki
dr Magdalena Wysokińska-Pliszka