Strona KNAM

Więcej informacji znajduje się na odrębnej stronie Katedry http://analysis.mat.umk.pl

Tematyka badawcza

  • topologiczna teoria punktów stałych odwzorowań jedno- i wielowartościowych (topological fixed point theory of single- and multi-valued maps)
  • teoria stopnia topologicznego, indeks punktów stałych i koincydencji (topological degree theory, fixed point and coincidence index)
  • równania i inkluzje różniczkowe, punkty równowagi (differential equations and inclusions, equilibria)
  • metody topologiczne i wariacyjne w analizie nieliniowej (topological and variational methods in nonlinear analysis)
  • analiza wielowartościowa (multivalued analysis)
  • analiza niegładka, wypukła i wielowartościowa (nonsmooth, convex and set-valued analysis)
  • teoria operatorów, półgrupy operatorów (theory of operators, semigroups of operators)
  • teoria sterowania, równanie Hamiltona-Jacobiego (control theory, Hamilton-Jacobi equation)

Publikacje

Baza publikacji pracowników UMK: EXPERTUS

Skład osobowy

Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej


kierownik: dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK

dr hab. Jarosław Mederski, prof. UMK
dr hab. Dariusz Miklaszewski, prof. UMK
dr hab. Sławomir Plaskacz, prof. UMK
dr hab. Aleksander Ćwiszewski, prof. UMK
dr Bartosz Bieganowski
dr Dorota Gabor
dr Piotr Kokocki
dr Krzysztof Leśniak
dr Mateusz Maciejewski
dr Jakub Siemianowski