Strona KNAMiT

Więcej informacji znajduje się na odrębnej stronie Katedry http://analysis.mat.umk.pl

Tematyka badawcza

  • topologiczna teoria punktów stałych odwzorowań jedno- i wielowartościowych (topological fixed point theory of single- and multi-valued maps)
  • teoria stopnia topologicznego, indeks punktów stałych i koincydencji (topological degree theory, fixed point and coincidence index)
  • równania i inkluzje różniczkowe, punkty równowagi (differential equations and inclusions, equilibria)
  • metody topologiczne i wariacyjne w analizie nieliniowej (topological and variational methods in nonlinear analysis)
  • analiza wielowartościowa (multivalued analysis)
  • analiza niegładka, wypukła i wielowartościowa (nonsmooth, convex and set-valued analysis)
  • teoria operatorów, półgrupy operatorów (theory of operators, semigroups of operators)
  • teoria sterowania, równanie Hamiltona-Jacobiego (control theory, Hamilton-Jacobi equation)

Publikacje

Baza publikacji pracowników UMK: EXPERTUS

Skład osobowy Skład osobowy

Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii

 

pełniący obowiązki kierownika katedry: dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK

 

dr hab. Jarosław Mederski
dr hab. Dariusz Miklaszewski
dr hab. Sławomir Plaskacz
dr hab. Aleksander Ćwiszewski
dr Dorota Gabor
dr Piotr Kokocki
dr Krzysztof Leśniak
dr Mateusz Maciejewski
dr Jakub Siemianowski