Strona WWW Katedry

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://probability.mat.uni.torun.pl/

Skład osobowy

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej


kierownik: prof. dr hab. Adam Jakubowski

prof. dr hab. Leszek Słomiński
dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
dr hab. Tomasz Klimsiak
dr hab. Zbigniew Szewczak
dr Adrian Falkowski
dr Joanna Karłowska-Pik
dr Natalia Soja-Kukieła
dr Mateusz Topolewski
dr Bartosz Ziemkiewicz