Strona WWW Katedry

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://probability.mat.uni.torun.pl/

Skład osobowy

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej


kierownik: dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Jakubowski
prof. dr hab. Leszek Słomiński
dr hab. Tomasz Klimsiak, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Szewczak, prof. UMK
dr Adrian Falkowski
dr Mateusz Topolewski
dr Bartosz Ziemkiewicz
mgr Maurycy Rzymowski