Skład osobowy

Pracownia Elektroniki i Miernictwa Komputerowego


dr Rafał Bocian
dr Grzegorz Marczak
dr Jakub Narębski