Skład osobowy

Pracownia Elektroniki i Miernictwa Komputerowego


kierownik: dr Jakub Narębski

dr Rafał Bocian
dr Grzegorz Marczak