Skład osobowy

Pracownia Elektroniki i Miernictwa Komputerowego


kierownik: dr Jakub Narębski

dr Jerzy Białkowski
dr Rafał Bocian
dr Grzegorz Marczak