Skład osobowy

Pracownia Matematyki Finansowej i Teorii Gier


kierownik: prof. dr hab. Leszek Słomiński

prof. dr hab. Stanisław Kasjan
dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK
dr hab. Piotr Malicki, prof. UMK
dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
dr hab. Sławomir Plaskacz