Skład osobowy

Pracownia Metod Numerycznych i Przetwarzania Sygnałów i Obrazów


kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Pogorzały

prof. dr hab. Adam Jakubowski
prof. dr hab. Grzegorz Zwara
dr Dariusz Borkowski
dr Michał Chlebiej