Skład osobowy

Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki


kierownik: dr Anna Beata Kwiatkowska

dr Bartosz Bieganowski
dr Marta Burzańska
dr Marcin Piątkowski
dr Bartosz Ziemkiewicz
mgr Andrzej Polewczyński

 
Osoby na stałe współpracujące:
 
mgr Damian Kurpiewski
dr Krzysztof Skowronek