Tematyka prac

Metodyka nauczania matematyki, w szczególności:

  • metodologiczne aspekty matematyki szkolnej
  • propozycje dydaktyczne uwzględniające źródła trudności i błędów uczniowskich
  • przygotowanie nauczycieli matematyki

Skład osobowy

Pracownia Metodyki Nauczania Matematyki


kierownik: dr Agnieszka Krause

dr hab. Piotr Jędrzejewicz, prof. UMK
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska
dr Robert Skiba
dr Magdalena Wysokińska-Pliszka
mgr Renata Rychlicka