Skład osobowy

Pracownia Systemów Sieciowych


kierownik: dr Piotr Przymus

dr hab. Andrzej Mróz, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Szewczak, prof. UMK
dr Bartosz Bieganowski
dr Rafał Bocian
dr Krzysztof Rykaczewski
dr Błażej Zyglarski
mgr Mariusz Kaniecki