Skład osobowy

Pracownia Technologii Mobilnych


kierownik: dr Błażej Zyglarski

dr Jerzy Białkowski
dr Dariusz Borkowski
dr Jakub Narębski
dr Piotr Przymus
dr Krzysztof Rykaczewski
mgr Andrzej Rutkowski