Skład osobowy

Zakład Analizy Funkcjonalnej


kierownik: prof. dr hab. Oleksandr Gomilko

dr Sebastian Król
dr Łukasz Rzepnicki