Skład osobowy

Zakład Baz Danych


kierownik: dr hab. Piotr Wiśniewski

prof. dr hab. Krzysztof Stencel
dr Marta Burzańska
dr Piotr Przymus
dr Krzysztof Rykaczewski