Skład osobowy

Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki


kierownik: dr Anna Beata Kwiatkowska

dr Andrzej Sendlewski
mgr Andrzej Polewczyński