Tematyka prac

Metodyka nauczania matematyki, w szczególności:

  • metodologiczne aspekty matematyki szkolnej
  • propozycje dydaktyczne uwzględniające źródła trudności i błędów uczniowskich
  • przygotowanie nauczycieli matematyki

Skład osobowy

Zakład Metodyki Nauczania Matematyki


dr hab. Piotr Jędrzejewicz
dr Agnieszka Krause
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska
dr Robert Skiba
dr Magdalena Wysokińska-Pliszka