Skład osobowy

Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych


dr Dariusz Borkowski
dr Michał Chlebiej
dr Jakub Narębski
dr Marek Nowicki
dr Błażej Zyglarski
mgr Andrzej Rutkowski