Tematyka badawcza

 • Topologiczna analiza nieliniowa

  • Zastosowania stopni Brouwera i Leray-Schaudera oraz indeksu Conleya do badania rozwiązań abstrakcyjnych problemów nieliniowych.
 • Niezmiennicze topologiczne metody wariacyjne

  • Zastosowania: 
   • stopnia współzmienniczych odwzorowań gradientowych,
   • niezmienniczej teorii Morse'a,
   • niezmienniczego indeksu Conleya
   do badania orbit niezmienniczych abstrakcyjnych problemów nieliniowych posiadających strukturę wariacyjną. 
  • Warunki wystarczające istnienia, kontynuacji, globalnych bifurkacji i łamania symetrii orbit krytycznych funkcjonałów niezmienniczych.
  • Rozwój teorii stopnia współzmienniczych odwzorowań gradientowych i jego związki z niezmienniczym indeksem Conleya oraz niezmienniczą teorią Morse'a.
  • Klasyfikacja współzmienniczych odwzorowań gradientowych.
 • Równania różniczkowe fizyki matematycznej i mechaniki

  • Zagadnienia istnienia, kontynuacji, globalnych bifurkacji oraz łamania symetrii: 
   • rozwiązań układów równań eliptycznych z warunkami brzegowymi Dirichleta i Neumanna,
   • rozwiązań okresowych równań falowych,
   • rozwiązań okresowych autonomicznych układów hamiltonowskich i newtonowskich.
  • Równania hamiltonowskie ze zdegenerowanymi położeniami równowagi oraz z rezonansem w położeniach równowagi i w nieskończoności.
 • Mechanika nieba

  • Zagadnienia istnienia, kontynuacji, globalnych bifurkacji oraz łamania symetrii rozwiązań okresowych, homoklinicznych i heteroklinicznych układów hamiltonowskich mechaniki nieba.
  • Spójne zbiory rozwiązań okresowych.
  • Zagadnienie N-ciał oraz ograniczone zagadnienie N-ciał.
  • Problem Hilla.