Skład osobowy

Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych


kierownik: dr hab. Aleksander Zaigrajew, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Niemiro
dr Agnieszka Goroncy
dr Krzysztof Jasiński
dr Wojciech Rejchel