Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

28 listopada 2014

Dnia 3 grudnia 2014 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki odbędzie się spotkanie przedstawicieli firm z regionu ze studentami wydziału. Spotkanie to jest częścią seminarium "Współpraca WMiI UMK z gospodarką", które zostało zaplanowane w projekcie "IKS-Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK". Zachęcamy wszystkich studentów do udziału w tym spotkaniu.

13 października 2014

W ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w kierunki strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK" WMiI ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów kierunków zamawianych realizowanych w ramach powyższego projektu.

17 czerwca 2014

Lista studentów, którym przyznano 3- miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2013/14, konkurs uzupełniający)

Kontakt z koordynatorem

dr hab. Justyna Kosakowska

koordynator projektu ,,IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK''

dyżur: wtorek w godz. 12.00-13.00

pok. B106

tel. 56 611 2900
e-mail: justus(AT)mat.umk.pl

Ankiety

Studenci studiów zamawianych (I rok I stopnia oraz I rok II stopnia) zobowiązani będą do wypełnienia ankiety. Szczegółowe informacje dotyczące ankiety pojawią się w połowie października. Studenci II roku studiów I oraz II stopnia nie muszą wypełniać ankiety.