Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały dydaktyczne

W ramach realizacji projektu zostały przygotowane następujące materiały dydaktyczne dla studentów: