Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista studentów, którym przyznano 1-miesięczny staż studencki

Lista studentów kierunku matematyka, którym przyznano 1- miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2014/15)

L.p. Numer indeksu
1. 244940
2. 244817
3. 244834

 

II konkurs uzupełniający na płatny staż studencki

Wydział Matematyki i Informatyki ogłasza II konkurs uzupełniający na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka.

Oferowane staże:

  • kierunek matematyka: 3 jednomiesięcznych


Ostateczny termin zakończenia stażu –przed 1 grudnia 2015r.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie WMiI do dnia 29 czerwca 2015 roku. Dokumenty złożone po terminie lub w innym miejscu niż Dziekanat ds. Studenckich (pokój D219) nie będą rozpatrywane).

Lista studentów, którym przyznano 2-miesięczny staż studencki

Lista studentów, którym przyznano 2- miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2014/15)

L.p. Numer indeksu
1 248571
2 244864
3 244845
4 244909
5 244855
6 244828

 

Konkurs na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka oraz informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka oraz informatyka

Oferowane staże:

  • kierunek matematyka: 16 trzymiesięcznych
  • kierunek informatyka: 11 trzymiesięcznych

Preferowane PKD przedsiębiorstwa dla kierunku informatyka: 62 oraz 63.
Ostateczny termin zakończenia stażu - przed 1 grudnia 2015r.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie WMiI do dnia 15 maja 2015 roku. Dokumenty złożone po terminie lub w innym miejscu niż Dziekanat ds. Studenckich (pokój D219) nie będą rozpatrywane.

Lista studentów, którym przyznano 3- miesięczny staż studencki - konkurs uzupełniający

Lista studentów, którym przyznano 3- miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2013/14, konkurs uzupełniający)

Matematyka
1. 238194
2. 236592
3. 236603
4. 233643
5. 236626
6. 236637
Informatyka
1. 236345
2. 236350

 

Konkurs uzupełniający na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka oraz informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs uzupełniający na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka oraz informatyka.

Oferowane staże:

  • kierunek matematyka: 11 trzymiesięcznych
  • kierunek informatyka: 16 trzymiesięcznych

Preferowane PKD przedsiębiorstwa dla kierunku informatyka: 62 oraz 63.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie WMiI do dnia 10 czerwca 2014 roku. Dokumenty złożone po terminie lub w innym miejscu niż Dziekanat ds. Studenckich (pokój D219) nie będą rozpatrywane.

Lista studentów, którym przyznano 3-miesięczny staż studencki

Lista studentów, którym przyznano 3-miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2013/14)

Matematyka:

L.p. Numer indeksu
1. 236587
2. 238197
3. 238198
4. 238199
5. 236616
6. 234493
7. 238204
8. 229856
9. 236643

 

Konkurs na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka oraz informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka oraz informatyka.

Oferowane staże:

  • kierunek matematyka: 20 trzymiesięcznych
  • kierunek informatyka: 16 trzymiesięcznych

Preferowane PKD przedsiębiorstwa dla kierunku informatyka: 62 oraz 63.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie WMiI do dnia 13 maja 2014 roku. Dokumenty złożone po terminie lub w innym miejscu niż Dziekanat ds. Studenckich (pokój D219) nie będą rozpatrywane.
Wszystkie dokumenty są dostępne na wydziałowej stronie.

Lista studentów, którym przyznano 3- miesięczny staż studencki

Lista studentów, którym przyznano 3- miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2012/13, II konkurs uzupełniający):

  • matematyka: 229879, 229853
  • informatyka: 214368, 254742

Lista studentów, którym przyznano 3-miesięczny staż studencki

Lista studentów, którym przyznano 3-miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2012/13, konkurs uzupełniający)

Matematyka Informatyka
229842 229715
187827 229725
229857 254739
229858 229731
229861 254740
219878 229749
229922  

 

Lista studentów, którym przyznano 3-miesięczny staż studencki

Lista studentów, którym przyznano 3-miesięczny staż studencki na studiach realizowanych w ramach projektu IKS (rok akademicki 2012/13).

Matematyka Informatyka
229869 229716
229843 229718
229881 233195
229884 212598
229901  
229852  
229903  
229904  
219877  
233644  
229863  

 

Lista firm oferujących staże

Staż będzie można odbywać w dowolnej firmie, która ma profil zgodny z sylwetką absolwenta naszego wydziału.

Poniższe firmy uczestniczyły w "seminariach z pracodawcami" i zgodziły się rozmawiać z kandydatami na stażystów.

Oczywiście firmy mogą, ale nie muszą, zgodzić się na przyjęcie studenta na staż.

ABM Space Education Sp. z o.o.
ul. Prosta 8 / 1b
87-100 Toruń
www.abmspace.com

AIT Solutions Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
Adres biura w Toruniu: ul. Bukowa 27 87-100 Toruń
www.aitsolutions.pl

Alcatel-Lucent
ul. Pilicka 6
85-776 Bydgoszcz
www.alcatel-lucent.com

BCC Sp. z. o o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1,
62-002 Suchy Las k. Poznania
www.bcc.com.pl

Digate Interactive Sp. z o.o.
ul. Kopernika 32/6
00-336 Warszawa
www.digate.pl

Grados Sp. z o.o.
ul. Halinowo 7
87-700 Aleksandrów Kujawski
www.grados.com.pl

JADE Sp. z o.o.
Grudziądzka 110-114
87-100 Toruń
www.jade.pl

MGA Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 6
87-100 Toruń
www.mga.com.pl

SDL Poland Sp. z o.o.
ul. Fordońska 246,
85-766 Bydgoszcz
www.sdl.com

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz
www.stat.gov.pl