Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe zajęcia

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do udziału w międzynarodowych konkursach matematycznych i programistycznych.

Dla najlepszych studentów matematyki przewidujemy zajęcia w postaci proseminarium, którego program będzie uzupełnieniem zajęć kursowych. Informatycy swoją wiedzę algorytmiczną mogą pogłębiać na dwóch dodatkowych przedmiotach:

 • Laboratorium algorytmiki praktycznej;
 • Algorytmika zaawansowana.

Dodatkowo będą prowadzone warsztaty zarządzania projektami informatycznymi.

Zajęcia wyrównawcze

W ramach kierunków zamawianych prowadzone będą kursy wyrównawcze. W latach 2010 - 2015 programem wyrównawczym objętych zostanie 520 studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia.

Studenci pierwszego roku pierwszego stopnia będą mogli skorzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych w wymiarze 120 godzin lekcyjnych. Kwalifikacje na kursy zostaną przeprowadzone w oparciu o wyniki testu oceniającego posiadaną wiedzę matematyczną. Aby zapewnić jak najlepsze warunki do nauki zajęcia wyrównawcze będą  prowadzone w maksymalnie 20 osobowych grupach.

Zajęcia wyrównawcze prowadzone na studiach drugiego stopnia będą miały na celu umożliwienie absolwentom wybranych kierunków kontynuowanie studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki. Program kursu będzie obejmował kluczowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz informatyki, które nie występują w standardach kształcenia dla innych kierunków. Wymiar godzinny kursów wyrównawczych wyniesie 120 godzin w roku akademickim.

Lista zajęć wyrównawczych

I stopien I rok matematyki:

 • algebra - 4 grupy prowadzący:
  • A. Sendlewski
  • G. Bobiński
  • A. Jaworska
  • P. Jędrzejewicz - w październiku zajęcia będzie prowadził G. Bobiński
 • analiza - 4 grupy prowadzący:
  • W. Bułatek
  • A. Gołębiewska
  • K. Parczyk
  • K. Parczyk - zima; K. Leśniak - lato

II stopień I rok matematyki

 • zima:
  • jakościowa teoria równań różniczkowych - J. Mederski - zajęcia co drugi tydzień
  • prawdopodobieństwo - A. Goroncy - zajęcia co drugi tydzień
  • analiza funkcjonalna - D. Skrenty
 • lato:
  • równania różniczkowe cząstkowe - M. Maciejewski
  • logika - M. Karpicz

II stopień I rok informatyki

 • zima:
  • sieci komputerowe - A. Kurpiel
  • programowanie - B. Zyglarski
  • stat. i prawd. - B. Ziemkiewicz - zajęcia co drugi tydzień
 • lato:
  • stat. i prawd. - B. Ziemkiewicz - zajęcia co drugi tydzień
  • logika - M. Karpicz

Dodatkowy lektorat

W ramach uatrakcyjnienia procesu kształcenia oferujemy studentom studiów I stopnia dodatkowy lektorat ze specjalistycznego języka angielskiego (specjalistyczne słownictwo matematyczne oraz informatyczne) w wymiarze 120 godzin w czasie III roku studiów I stopnia.

Pierwszy lektorat odbędzie się w roku akademickim 2012/2013. Uczestniczyć w nim będą wszyscy studenci III roku studiów I stopnia. Jeśli w grupach będą wolne miejsca, to w lektoracie będą mogli uczestniczyć również studenci studiów II stopnia.