Aktualności Aktualności

Zajęcia zdalne

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26663 realizujemy na WMiI (niektóre) zajęcia metodami zdalnymi. Lista zajęć realizowanych w ten sposób znajduje się tutaj. Lista będzie na bieżąco aktualizowana. Prowadzący będą się do Państwa zwracać w sprawie organizacji poszczególnych przedmiotów.

Mam nadzieję, że wspólnymi staraniami zminimalizujemy opóźnienia spowodowane epidemią. 

Z poważaniem
Stanisław Kasjan

Zasady otwarcia budynku Wydziału

Nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów obowiązuje zakaz przebywania na terenie Wydziału z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych.

Decyzje o możliwości przebywania nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów na terenie wydziału podejmuje dziekan. Prośbę o zgodę na przebywanie na terenie Wydziału (z uzasadnieniem) należy kierować do Dziekana WMiI prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego drogą mailową.

Przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa

Zostało wydane Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26665. Zgodnie z tym zarządzeniem w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. [...] zakazuje się nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych.

Zajęcia zdalne na UMK

Zostało wydane Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26663. O szczegółach organizacyjnych dotyczących wykonania Zarządzenia na naszym Wydziale zostaną Państwo poinformowani wkrótce.

Zmienione zasady otwarcia budynku

Główne wejście do budynku Wydziału pozostaje zamknięte przez całą dobę. W razie potrzeby osoba pracująca w portierni otworzy drzwi na dzwonek. Zalecamy telefoniczne uprzedzanie portierni o potrzebie skorzystania z głównego wejścia. Proszę korzystać z wejść bocznych na chip, które są otwarte w godzinach 7 - 16. Wejście od ul. Fredry jest otwarte w godz. 7- 20.

Komunikat Prorektor ds. Kształcenia

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK z dnia 13.03.2020, w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020 odwołane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne (również zdalne). Dotyczy to zajęć na studiach wyższych, doktoranckich, szkół doktorskich, studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia. W tym okresie zbieramy informacje od Dziekanów Wydziałów (do 20.03.2020) o możliwościach realizacji odwołanych zajęć w różnych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Gorąco zachęcam Państwa do wykorzystania tego okresu na przygotowanie materiałów i przemyślenie ewentualnej realizacji zajęć w innej niż tradycyjna formie. Kluczowe informacje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco. Uniwersyteckie Centrum Informatyczne jest w trakcie przygotowania materiałów o możliwościach realizacji zajęć z wykorzystaniem zdalnych metod. W tym okresie jestem wraz z Działem Kształcenia do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam serdecznie
Beata Przyborowska

Studenckie praktyki zawodowe zawieszone!

Zawieszenie zajęć dydaktycznych z udziałem studentów do 25 marca DOTYCZY TAKŻE PRAKTYK REALIZOWANYCH POZA UMK.

Organizacja pracy dziekanatu oraz LESK

W związku z przejściem administracji WMiI na system pracy rotacyjnej tylko część pań pracujących w naszym dziekanacie będzie wykonywała pracę na wydziale. W tym trybie pracuje także LESK. Szczegółowy harmonogram pracy administracji i LESK jest dostępny na stronie https://www.mat.umk.pl/group/dla-pracownikow/informacje-dla-nauczycieli. Jednocześnie przypominamy, że sprawy w dziekanacie należy załatwiać telefonicznie lub mailowo, jeśli to tylko możliwe.

Nowe zarządzenie JM Rektora UMK

Zostało wydane  Zarządzenie Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czytamy w nim m.in.:
§ 2 [...]
4. Nauczyciele akademiccy są zwolnieni z wykonywania obowiązków wymagających osobistego kontaktu ze studentami i doktorantami.
5. Zakazuje się studentom i doktorantom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych. Decyzje o możliwości przebywania studentów i doktorantów na wydziale podejmuje dziekan

Komunikat

Drodzy Studenci!
Prosimy o regularne sprawdzanie komunikatów na stronie Wydziałowej i na stronie UMK. Wkrótce należy się spodziewać ważnych informacji dotyczących realizacji kształcenia.

Biblioteka Uniwersytecka otwarta do 13 marca - do godz. 15:00

Zgodnie z decyzją władz UMK, Biblioteka Główna oraz wszystkie biblioteki sieci biblioteczno-informacyjnej UMK będą otwarte do najbliższego piątku (13 marca) do godziny 15.00. Następnie Biblioteka Uniwersytecka (w tym Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UMK) będzie zamknięta do dnia 25 marca 2020 r. 

Zmiany dotyczące wypożyczeń książek w BG:

 • zwiększony zostaje limit liczby wypożyczanych woluminów książek dla studentów do 30, a dla doktorantów do 50,
 • przedłużone zostają terminy zwrotu wypożyczonych książek do 18 kwietnia,
 • do 18 kwietnia nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie głównej Biblioteki: https://www.bu.umk.pl/aktualnosci

Parking przy Szpitalu Zakaźnym

Prosimy o nieparkowanie samochodów przy ul. Krasińskiego między ul. Fredry a ul. Moniuszki. Jeśli ktoś tam zaparkował - prosimy o pilne przestawienie pojazdu. Chodzi o parking ogólnodostępny, a nie o nasz wydziałowy - nasz parking funkcjonuje bez zmian.

Zmienione zasady otwarcia budynku

Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa  w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19) zmieniają się zasady otwarcia budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. I tak:
- w dni powszednie - od godziny 16:00,
- w soboty i niedziele - przez cały dzień
wejście główne oraz wszystkie wejścia boczne na chip będą zamknięte. Panie portierki, pełniące dyżur, będą otwierały drzwi na każde Państwa życzenie.

Komunikat Rektora UMK z dnia 11 marca 2020

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego JM Rektor zawiesił wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie zostaje ograniczona działalność naukowa, w tym także doktorantów. Pełny tekst ZARZĄDZENIA Nr 32 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest dostępny na stronie: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26636.

Ze strony władz WMiI prosimy o:

 • śledzenie komunikatów na stronie UMK oraz na stronie naszego Wydziału,
 • regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej. Należy się spodziewać kolejnych informacji na temat szczegółów funkcjonowania Uniwersytetu w tym okresie, w szczególności ewentualnego ZDALNEGO REALIZOWANIA CZĘŚCI ZAJĘĆ
 • zredukowanie liczby spraw załatwianych osobiście w dziekanacie WMiI UMK do niezbędnego minimum. Prosimy o korzystanie z drogi mailowej lub kontaktu telefonicznego, jeśli to tylko możliwe.

Informacja z www.gov.pl

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19.

Komunikat ws. kursu maturalnego

Z dniem 11 marca 2020 roku kurs maturalny zostaje zawieszony do odwołania. Powodem jest zagrożenie koronawirusem.

Na czele Kolegium Elektorów

Podczas pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów, które odbyło się w dniu 3 marca 2020 r. Przewodniczącym Kolegium został wybrany prof. dr hab. Stanisław Kasjan.
Przy okazji przypominamy, że wybory Rektora UMK odbędą się w dniu 12 marca.

Student naszego Wydziału zwycięzcą międzynarodowych zawodów matematycznych

W dniach 19-22 lutego 2020 r. studenci Wydziału: Karolina Wojtyniak oraz Kamil Dunst wzięli udział w 11. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "11th Open Mathematical Olympiad of the Belarusian-Russian University'' (International Student Olympiad MathOpen 2020 Belarus) organizowanych przez Białorusko-Rosyjski Uniwersytet w Mohylewie. Kamil Dunst osiągnął na zawodach znakomity wynik: został zwycięzcą zawodów oraz zdobył złoty medal.

Wyjazd studentów na zawody został sfinansowany z projektu MNiSW pn. ,,Najlepsi z Najlepszych! 4.0''. W zawodach uczestniczyli studenci z Białorusi, Estonii, Gruzji, Polski, Rosji, Tadżykistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (łącznie z 25 uczelni wyższych). Polskę reprezentowali studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 30 zadań w ciągu pięciu godzin zegarowych.

Studenci WMiI UMK byli przygotowywani do zawodów przez dr. Roberta Skibę, zaś opiekę nad studentami w trakcie zawodów sprawował doktorant mgr Mikołaj Marciniak. Informacje o zawodach można znaleźć na http://mathopen.bru.by/ (w trakcie aktualizacji) oraz na stronie: https://www.facebook.com/MathOpenBelarus/.

Nagrody Rektora za wysoko punktowane publikacje

14 lutego 2020 r. w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe. Oto lista laureatów z naszego Wydziału (w nawiasach punktacja według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):

dr Łukasz Mikulski (200 )
prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (200 )
dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK (140 )
dr Marcin Piątkowski (140)
dr Anna Gołębiewska (140 )
prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (140 )
prof. dr hab. Stanisław Kasjan WMiI i prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (140)

Honorowy Profesor UMK

W Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dnia 19 lutego br. do grona Honorowych Profesorów UMK dołączy prof. dr hab. Andrzej Nowicki. Tytuły Honorowego Profesora UMK nadawane są profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę.

Prof. Andrzej Nowicki jest matematykiem, uznanym w Polsce i na świecie, specjalistą w zakresie algebry różniczkowej, algebry przemiennej i geometrii algebraicznej.

Urodził się 26 lipca 1949 roku w Żninie. Studia na UMK ukończył w 1972 roku, po czym rozpoczął pracę na Uczelni. Stopień doktora uzyskał w 1978 roku. Promotorem pracy doktorskiej był Profesor Stanisław Balcerzyk. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku, a w roku 2005 tytuł profesora.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach matematycznych. Współpracuje z matematykami z całego świata. Był zapraszany do znanych zagranicznych ośrodków matematycznych m.in. na kilkunastomiesięczny pobyt w kilku uniwersytetach w Japonii w latach 1986/87 i 1992/93, kilkakrotnie przebywał jako visiting professor w Ecole Polytechnique (Palaiseau), Uniwersytet Paryż 13, Uniwersytet w Rouen, Uniwersytet w Porto-Allegre (Brazylia), Uniwersytet w Nijmegen (Holandia). Był promotorem czterech przewodów doktorskich oraz opiekunem 140 prac magisterskich.

Od 1973 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, od 1996 roku członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego (AMS), a od 2001 roku należy również do Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. W latach 1987 - 1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Matematyki UMK. W latach 2002 - 2014 był przewodniczącym Toruńskiego Oddziału Olimpiady Matematycznej.

Zajmuje się również popularyzacją matematyki oraz elementarną teorią liczb. Napisał 15 książek z popularno-naukowej serii "Podróże po Imperium Liczb". Ostatnio ukazało się drugie wydanie tych książek, zawierające łącznie ok. 3000 stron.

Reprezentacja naszego Wydziału w Senacie UMK

Do Senatu UMK na kadencję 2020-2024 zostali wybrani pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Sławomir Rybicki oraz dr Joanna Karłowska-Pik i dr Bartosz Ziemkiewicz. Gratulujemy!

"Olimpijskie kółko matematyczne" - warsztaty dla nauczycieli

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Toruniu zaprasza nauczycieli matematyki na warsztaty "Olimpijskie kółko matematyczne", które odbędą się 27 lutego 2020 roku w godzinach 16:00-19:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18, sala S3.
Zajęcia poprowadzi dr Anna Gołębiewska, pracownik WMiI UMK oraz członek KO OM.

Tematyka:

 1. Zajęcia kółka matematycznego - krótkie omówienie tematyki prowadzenia kółka matematycznego przygotowującego do Olimpiady Matematycznej: tematy, inspiracje, literatura.
 2. Punkty na okręgu - omówienie przykładowych zajęć kółka olimpijskiego dotyczących zastosowania twierdzenia odwrotnego do twierdzenia o kątach wpisanych w okrąg.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres akrause@mat.umk.pl - do 21 lutego 2020 roku.

Zawody XXVII Olimpiady Informatycznej

W dniach 11-13 lutego 2020 r. na naszym Wydziale odbywają się zawody II etapu XXVII Olimpiady Informatycznej. W zawodach bierze udział 31 uczniów reprezentujących szkoły średnie z czterech województw. Organizacją zawodów na naszym Wydziale zajmuje się Komitet Okręgowy, któremu przewodniczy prof. Grzegorz Jarzembski.

Przez trzy dni zawodnicy będą musieli wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu.

Zawody składają się z dwóch 5-godzinnych sesji programistycznych poprzedzonych 3-godzinną sesją próbną. Programy zawodników oceniane są automatycznie przez System Internetowy Olimpiady. Po każdej sesji przeprowadzana jest dyskusja, podczas której zawodnicy mogą przedstawić własne rozwiązania i zapoznać się z rozwiązaniami wzorcowymi zaproponowanymi przez autorów zadań.

Zawody II etapu odbędą się jednocześnie w ośmiu ośrodkach w Polsce. Najlepsi zawodnicy awansują do finału Olimpiady. Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród nich wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne.

Więcej informacji na temat Olimpiady można znaleźć na stronie www.oi.edu.pl.

Zawody II stopnia LXXI Olimpiady Matematycznej

W dniach 7 i 8 lutego 2020 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyły się zawody II stopnia LXXI Olimpiady Matematycznej. W zawodach brało udział 27 uczniów z województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego wyłonionych spośród 107 uczestników zawodów I stopnia.

Przy okazji zawodów dziekan Wydziału prof. dr hab. Sławomir Rybicki oraz p. Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, wręczyli medale z okazji 70-lecia Olimpiady Matematycznej przyznane zasłużonym członkom Komitetu Okręgowego OM w Toruniu przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej, organizatora Olimpiady.

Medale otrzymali: dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK, przewodniczący KO w Toruniu; dr Agnieszka Krause, sekretarz KO w Toruniu; mgr Zbigniew Bobiński, członek Komitetu o najdłuższym stażu spośród aktualnych członków (od roku 1966), sekretarz KO w Toruniu w latach 1989–2015; prof. dr hab. Andrzej Nowicki, członek Komitetu od roku 1979, przewodniczący KO w Toruniu w latach 2001–2014; dr Mirosław Uscki, członek Komitetu od roku 1973; dr Andrzej Sendlewski, członek Komitetu od roku 1987; dr hab. Piotr Jędrzejewicz, prof. UMK, członek Komitetu od roku 1995.

Seminarium Wydziałowe - wykład dra hab. Tomasza Klimsiaka

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr hab. Tomasz Klimsiak, prof. UMK wygłosi wykład pt. Metody probabilistyczne w równaniach różniczkowych cząstkowych. Seminarium odbędzie się w środę 04.03.2020 w Auli WMiI (godzina rozpoczęcia 10:15). Serdecznie Zapraszamy!

Członkowie Komitetu Matematyki PAN

Do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 zostali wybrani dr hab. Grzegorz Bobiński i dr hab. Grzegorz Gabor. Gratulujemy!
Więcej na https://wyborykomitety.pan.pl/.

Prof. dr hab. Andrzej Skowroński członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk

Podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 5 grudnia 2019 r. profesor Andrzej Skowroński został wybrany członkiem rzeczywistym PAN na Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. W ponad 70-letniej historii Uniwersytetu M. Kopernika tylko 7 profesorów związanych na stałe z UMK zostało uhonorowanych członkostwem rzeczywistym PAN: W. Dziewulski (astronomia, 1957), A. Jabłoński (fizyka, 1961), K. Górski (historia literatury, 1969), A. Basiński (chemia, 1976), W. Iwanowska (astrofizyka, 1976), R. Galon (nauki o ziemi, 1980), M. Michniewicz (biologia, 1986).

Andrzej Skowroński urodził się w grudniu 1950 roku w Człuchowie. Całą karierę zawodową związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 1968-1973 studiował matematykę, w roku 1976 obronił rozprawę doktorską, w 1981 r. uzyskał habilitację, a w 1990 r. otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. W roku 2010 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Andrzej Skowroński jest uznanym na świecie algebraikiem, którego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest teoria reprezentacji algebr. W swojej pracy badawczej rozwiązał szereg problemów stawianych przez uznanych matematyków, wypracował ważne metody badawcze oraz wyznaczał nowe, intrygujące kierunki badań. W ostatnim okresie tworzy wspólnie z Karin Erdmann (Oxford) oryginalną teorię reprezentacji symetrycznych algebr powierzchni rzeczywistych. Jest autorem lub współautorem 235 publikacji naukowych, 5 książek (Cambridge University Press, European Mathematical Society) oraz ma najwyższy wśród polskich matematyków indeks cytowań Hirscha, równy 32 (Baza Web of Science). Andrzej Skowroński wykładał w kilkudziesięciu zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi w: Argentynie, Brazylii, Meksyku, USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Singapurze, Niemczech, Norwegii, W. Brytanii, Francji, Szwajcarii i Włoszech. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Niemczech oraz profesorem Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii. Kierował 5 grantami Komitetu Badań Naukowych, grantem Maestro Narodowego Centrum Nauki, oraz był laureatem programu Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wypromował 14 doktorów nauk matematycznych.

Otwarcie drugiego naboru wniosków w programie PROM na UMK

W dniu 20.01.2020 otwarty został nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK. Łącznie w ramach programu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej sfinansowanych zostanie 100 przyjazdów i wyjazdów, głównie doktorantów. Z programu mogą skorzystać wyłącznie doktoranci studiujący na: Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W drugim naborze doktoranci z UMK mogą starać się o sfinansowanych maksymalnie:

 • 21 trzytygodniowych zagranicznych staży naukowych,
 • 10 wyjazdów doktorantów na pięciodniowe zagraniczne konferencje naukowe.

Dofinansowaniu podlegają koszty utrzymania (4840 PLN dla wyjazdu konferencyjnego oraz 9700 PLN dla stażu, w przypadku wyjazdu do krajów OECD), koszty podróży (od 1000 do 5000 PLN, w zależności od odległości), a w przypadku konferencji także opłata konferencyjna.

Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2020 r.

Więcej informacji, regulamin programu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.prom.fizyka.umk.pl.

Koordynatorem projektu jest dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Zaproszenie na zebrania wyborcze

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki i Informatyki na następujące zebrania wyborcze, które odbędą się w dniu 22.01.2020 r. w Sali konferencyjnej WMiI, ul. Chopina 12/18:

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu – w celu wyboru 1 przedstawiciela do Senatu UMKgodz. 12:00 (II termin 12:15);
2) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy dr habilitowanego – w celu wyboru 5 elektorów do kolegium elektorów – godz. 12:45 (II termin 13:00);
3) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego dr habilitowanego – w celu wyboru 2 elektorów do kolegium elektorów – godz. 13:30 (II termin 13:45).

Wydział dla WOŚP

Organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócili się do Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z prośbą o ustandaryzowanie konstrukcji serca, w którym odbędzie się „Ściskawa” - happening polegający na zmieszczeniu jak największej liczby osób w obrębie namalowanego na ziemi serca o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Konstrukcję taką opracował prof. dr hab. Stanisław Kasjan.

Więcej informacji: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26520.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dwojga studentów Wydziału

W dniu 19 grudnia 2019 r. – spośród 1087 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium z całego kraju – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał stypendium. Wśród nich znaleźli się studenci naszego Wydziału: Kamil Dunst i Karolina Wojtyniak. Gratulujemy!

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW.

Święta za pasem!

Wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom, absolwentom i sympatykom Wydziału życzymy radosnych Świąt!

 

Stypendia rektorskie dla pracowników Wydziału

Prof. dr hab. Oleksandr Gomilko został wyróżniony przez JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna stypendium za publikację naukową, która uzyskała 200 punktów (według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Stypendia rektorskie za wysoko punktowane publikacje otrzymali również:
- prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, dr Agnieszka Goroncy, dr Joanna Karłowska-Pik - za publikacje za 140 p. - stypendia indywidualne
- prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk i dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK - dwie nagrody zespołowe za dwie publikacje za 140 p.
- dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski - nagroda zespołowa (z naukowcami z WFAiIS) - za publikację za 140 p.

Gratulujemy! Więcej na stronie: umk.pl.

Nowy numer "Głosu Uczelni"

W nowym wydaniu dwumiesięcznika "Głos Uczelni" ukazał się m.in. artykuł dr. Wojciecha Rejchela Selekcja cech w statystyce wysokowymiarowej (s. 62-64).

Koło olimpijskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych zainteresowanych przygotowaniami do startu w Olimpiadzie Informatycznej na koło olimpijskie, które rozpocznie swoje zajęcia w dniu 14 grudnia 2019 na WMiI.

Koło jest realizowane w ramach projektu Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu prowadzonego we współpracy z Fundacją Rozwoju Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Olimpiadą Informatyczną i Uniwersytetem Wrocławskim. Celem zajęć jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest algorytmika i programowanie, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. Uczniowie włączeni do projektu będą również uczestniczyć w obozach naukowych, wykładach i sparingach uczniowskich. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Kontakt: Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki, dr Anna Beata Kwiatkowska, aba@mat.umk.pl

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się 7 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 (sobota) w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18.

Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

W dniu uroczystości lub wcześniej prosimy o zgłoszenie się do dziekanatu (pokój  D219 oraz D221) w celu dopełnienia formalności administracyjnych: odbioru świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia odbioru dyplomu w księdze dyplomów. Dnia 7 grudnia 2019 roku dziekanat Wydziału będzie czynny w godzinach 9:00 – 12:15.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Sukces w konkursie NAWA na wymianę bilateralną pomiędzy Polską a Niemcami!

Projekt pt. Nowe niezmienniki topologiczne w wieloparametrowej teorii bifurkacji wspierający wymianę naukową pomiędzy WMiI UMK a Institut für Mathematik Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg otrzymał finansowanie w ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest dr Robert Skiba, zaś ze strony niemieckiej prof. Nils Waterstraat. Więcej informacji na temat konkusu znajduje się na stronach NAWA. Gratulujemy!

Stań do walki o tytuł „Algorytmistrza Roku 2019"

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XV edycji „Potyczek Algorytmicznych 2019" – najbardziej prestiżowym i jednym z najstarszych indywidualnym konkursie programistycznym organizowanym w Polsce.

Rejestracja on-line została uruchomiona 1 grudnia 2019. „Potyczki Algorytmiczne" mają charakter konkursu otwartego dla wszystkich, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych i geograficznych. Zadania zarówno w rundach zdalnych, jak i w Finale będą dostępne jedynie w języku polskim, dlatego uczestnicy konkursu powinni posługiwać się tym językiem w stopniu pozwalającym na ich zrozumienie treści zadania oraz rozwiązania.

„Potyczki Algorytmiczne 2019" składać się będą z dwóch etapów:

 1. rundy zdalne – odbędą się w okresie od dnia 9 grudnia do 15 grudnia 2019, w którym odbędzie się 5 rund rozgrywanych za pośrednictwem sieci Internet, w ramach których uczestnicy będą mieli każdorazowo do rozwiązania od 1 do 4 zadań polegających na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego zadany problem algorytmiczny;
 2. wielki finał – odbędzie się w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2020, a awans do niego uzyska 20 najlepszych uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, a w tym regulamin, opis przebiegu zawodów oraz link do rejestracji będzie dostępny na stronie internetowej www.potyczki.mimuw.edu.pl. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Informatyki wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami tegorocznej edycji konkursu są firmy Google, Atende S.A. oraz Digital Technology Poland.

ŚCIŚLE DLA MATURZYSTÓW! - pierwsza edycja

Dnia 27 listopada w Jubileuszowym Roku Matematyki 2019  na naszym Wydziale po raz pierwszy odbyło się wydarzenie pn. "Ściśle dla Maturzystów!". Adresatami imprezy byli uczniowie, którzy będą zdawać maturę w roku 2020 - niezależnie od wybranego poziomu egzaminu z matematyki. Wykłady wygłosili mgr Bartosz Bieganowski ("Zadania optymalizacyjne a nierówności między średnimi") i mgr Daniel Strzelecki ("2=1, czyli matematyczne iluzje").

Aula była wypełniona po brzegi - gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół regionu (Inowrocław: I LO i II LO; Bydgoszcz: VII LO i Zespół Szkół Elektronicznych; Toruń: I LO, IV LO i VIII LO).

Mieszkanie dla naszego absolwenta

Dr Jakub Siemianowski był jednym z pięciorga absolwentów UMK, którzy w piątek 22 listopada 2019 r. otrzymali klucze do własnych mieszkań, przyznanych im przez miasto Toruń w programie 'Mieszkanie dla absolwenta'. Gratulujemy!
Pan dr Siemianowski, obecnie pracownik naszego Wydziału, jest absolwentem kierunku matematyka WMiI UMK ze średnią ocen 5,00.

To już piąta edycja programu 'Mieszkanie dla absolwenta'. Wnioski w projekcie mogą składać absolwenci toruńskich uczelni, którzy osiągali wysokie wyniki w nauce, a po studiach podjęli pracę w Toruniu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Bieganowskiego

4 grudnia 2019 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Bieganowskiego pt. "Stany podstawowe, związane i półklasyczne nieliniowych zagadnień typu Schrödingera".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Jarosław Mederski. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Andrzej Szulkin z Uniwersytetu w Sztokholmie oraz prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Politechniki Łódzkiej.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Sukces w konkursie OPUS 17!

Projekt badawczy "TEORIA ERGODYCZNA: POŁĄCZENIA, EFEKTYWNA ROZŁĄCZNOŚĆ I ZASTOSOWANIA" zespołu badawczego kierowanego przez prof. dra hab. Mariusza Lemańczyka został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 17 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

Więcej informacji na temat wyników konkursów NCN można znaleźć na stronie NCN.

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk na czele Toruńskiego Centrum Doskonałości

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk otrzymał powołanie na stanowisko Dyrektora Toruńskiego Centrum Doskonałości pn. „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”. Gratulujemy!

To powołanie, jak również powołania dyrektorów czterech pozostałych Toruńskich Centrów Doskonałości, wiążą się z uzyskaniem przez UMK statusu uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i realizacją założeń zawartych we wniosku konkursowym Uniwersytetu. Za wdrażanie strategii uczelni badawczej odpowiadać będzie jako pełnomocnik dr Agata Karska, która goszcząc na naszym Wydziale 6 listopada opowiadała o szczegółach projektu.

Dr hab. Tomasz Klimsiak, prof. UMK z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr hab. Tomasz Klimsiak, prof. UMK otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Gratulujemy!

W gronie wyróżnionych Nagrodami znalazło się 24 naukowców. Tomasz Klimsiak jest wśród dziesięciu naukowców nagrodzonych za pracę habilitacyjną. Jego Metody probabilistyczne w półliniowych równaniach różniczkowych cząstkowych z operatorami Dirichleta i miarami borelowskimi  to sześć napisanych samodzielnie obszernych prac opublikowanych w bardzo dobrych czasopismach matematycznych. Publikacje te stanowią nowatorski wkład w rozwój stochastycznych cząstkowych, stochastycznych wstecz z odbiciem, stochastycznych z miarą, równań różniczkowych i ich zastosowań w matematyce finansowej.

Zaproszenie na spotkanie ws. projektu "Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza"

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Sławomir Rybicki zaprasza w najbliższą środę o godz. 10.15 (Aula WMiI) na spotkanie z panią dr Agatą Karską, pracownikiem naukowym w Instytucie Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i pełnomocnikiem rektora UMK ds. doskonałości naukowej. Spotkanie będzie poświęcone realizacji projektu "Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza". Projekt zakłada m.in. wsparcie badań w Priorytetowym Obszarze Badawczym: "Dynamika, Analiza Matematyczna i Sztuczna Inteligencja". Przewidujemy, że wsparcie  będzie dotyczyło wielu sfer działalności Wydziału.
Dlatego zapraszamy wszystkich pracowników zajmujących się naukowo matematyką lub informatyką, doktorantów i studentów zainteresowanych badaniami naukowymi.

UMK uzyskał status uczelni badawczej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako jedna z 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym dnia 30 października 2019 r. Więcej informacji na stronach umk.pl.

Dzień rektorski w czwartek

Decyzją JM Rektora UMK 31 października 2019 roku będzie w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na całej Uczelni.

Szkolenie na temat możliwości otwartego publikowania w czasopismach zagranicznych

W dniu 24 października 2019 roku (czwartek) w sali nr 8 Biblioteki Głównej, o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie z pracownikiem ICM Uniwersytetu Warszawskiego dr. Pawłem Grochowskim, na którym zostaną omówione szczegóły dotyczące zarówno nowego programu publikowania otwartego Elsevier, jak również wcześniej funkcjonujących otwartych programów Springer Open Choice oraz Scoap3, a także planowanych na rok 2020 programów publikowania otwartego w licencji krajowej Wiley oraz licencji konsorcyjnych ACS, IEEE, IOP, LWW.

Dokładne informacje na temat programu otwartego publikowania w ramach licencji Elsevier 2019-2021 wraz z listą 1777 czasopism udostępnionych w tym programie znajdują się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM.

Studia podyplomowe Data Science w biznesie

Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uruchamiają studia podyplomowe z zakresu praktycznych zastosowań nauki o danych w biznesie, które stanowią unikalną na rynku ofertę dla analityków biznesowych, kadry zarządzającej i innych osób zainteresowanych metodami z zakresu data mining. Studia prowadzone są pod patronatem SAP University Alliances - organizacji zrzeszającej wiodące uczelnie wyższe na świecie utworzonej przez jednego z kluczowych na rynku producentów rozwiązań informatycznych dla biznesu - firmę SAP.

Więcej informacji na stronie https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/data-science-w-biznesie-nowosc/ Zapisy jeszcze trwają.

Bezpłatny kurs maturalny

Drodzy Maturzyści,
Już po raz szósty studenci i doktoranci WMiI UMK zapraszają na bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki. Oferujemy zajęcia na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Zapisy na kurs przyjmujemy do 31.10.2019 przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 06.11.2019 o godzinie 18:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu (ul. Chopina 12/18).
Zapraszamy!

Seminarium Wydziałowe - wykład dra Krzysztofa Leśniaka

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr Krzysztof Leśniak wygłosi wykład pt. Niekontraktywne iterowane układy funkcyjne. Seminarium odbędzie się w środę 30.10.2019 w Auli WMiI (godzina rozpoczęcia 10:15). Serdecznie Zapraszamy!

Immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 19 października 2019 roku (sobota) o godzinie 13:00 w sali S9 Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18 w Toruniu.
Wcześniej tego samego dnia (tj. 19 października) o godzinie 10:30 w sali S3 odbędzie się spotkanie organizacyjne z dr Bartoszem Ziemkiewiczem - kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Informatyki. Obecność na immatrykulacji i spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa.
W dniach 18-19 października prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D221 na I piętrze) w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji).
Dziekanat będzie czynny:
- 18 października (piątek) od 11:00 do 15:00
- 19 października (sobota) od 10:00 do 13:00

PROM

Od dzisiaj uruchomiony został pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK (patrz www.prom.fizyka.umk.pl).

W pierwszym naborze sfinansowanych będzie maksymalnie:

 • 30 zagranicznych staży naukowych dla doktorantów z UMK trwających 3 lub 4 tygodnie
 • 12 staży dla doktorantów zza granicy chcących przyjechać na UMK,
 • 20 wyjazdów doktorantów na pięciodniowe, zagraniczne konferencje naukowe.

Dofinansowaniu podlegają koszty utrzymania (co najmniej 4840 PLN dla wyjazdu konferencyjnego oraz 9700 PLN dla stażu 3 tygodniowego i 11450 PLN dla stażu 4 tygodniowego, w przypadku wyjazdu do krajów OECD), koszty podróży (od 1000 do 5000 PLN, w zależności od odległości), a w przypadku konferencji także opłata konferencyjna. Nabór wniosków potrwa do 6 listopada 2019 r.

Najlepsi z najlepszych! 4.0

Studenci naszego Wydziału zdobyli aż dwa granty MNiSW "Najlepsi z najlepszych! 4.0". Dofinansowanie w kwocie 55 650,00 PLN otrzymał projekt pn. Udział wybitnie uzdolnionych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w międzynarodowych konkursach matematycznych, zaś 15 225,00 PLN - projekt Rozwój wybitnych studentów informatyki WMiI UMK poprzez udział w międzynarodowych konkursach programistycznych. Gratulujemy!

Projekt Udział wybitnie uzdolnionych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w międzynarodowych konkursach matematycznych realizują Karolina Wojtyniak oraz Kamil Dunst, a Rozwój wybitnych studentów informatyki WMiI UMK poprzez udział w międzynarodowych konkursach programistycznych - Tomasz Czarkowski, Mateusz Kamiński, Patryk Kisielewski, Dawid Maliszewski, Marcin Wojdat oraz Paweł Zacharek.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-naboru-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-40-komunikat

Nie żyje dr Adela Świątek

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 września 2019 r. zmarła dr Adela Świątek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 5 października 2019 r. o godz. 11:15 w Domu Pogrzebowym CCK przy ul. Grudziądzkiej 192/196. O godz. 12:00 nastąpi wyprowadzenie na Centralny Cmentarz Komunalny, gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa.  

Wcześniej, w środę 2 października 2019 roku o godz. 10:15 w kaplicy spopielarni przy ul. Grudziądzkiej 190/192 odbyło się  pożegnanie Zmarłej.

Adela Świątek urodziła się 2 września 1945 roku w Człuchowie. Po ukończeniu studiów matematycznych na UMK w 1968 roku podjęła pracę w Instytucie Matematyki UMK. W roku 1975 obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną: Kategoria obiektów kostkowych (promotorem był profesor Stanisław Balcerzyk).

W pracy zawodowej dr Adela Świątek koncentrowała się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą dydaktyką matematyki (była na tym polu uczennicą profesora Leona Jeśmanowicza). Kształciła studentów specjalności nauczycielskiej, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Kształtowała w nich niezbędne w tym trudnym zawodzie najważniejsze przymioty: sumienność, pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość. Była niedoścignionym wzorem nauczyciela doskonałego. Oprócz świetnych i solidnych nauczycieli szkolnych wykształciła swoich akademickich następców – obecną kadrę Wydziału zajmującą się przygotowaniem zawodowym przyszłych nauczycieli matematyki. W latach 1996-2001 była kierownikiem studium podyplomowego Nauczyciele Matematyki.

Wiedza i umiejętności pedagogiczne Ady nie wynikały wyłącznie z jej wielkich przyrodzonych zdolności. Nie teoretyzowała i nie ograniczała się do powtarzania studentom treści znalezionych w publikacjach pedagogicznych. Przez wiele lat uczyła w tzw. klasach uniwersyteckich w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, żyła na co dzień szkołą, rozumiała jej istotę, trudności, wyzwania. Wielu jej uczniów brało udział w finałach Olimpiady Matematycznej.

Oprócz pracy zawodowej Adela Świątek poświęcała wiele czasu i wysiłku popularyzacji matematyki. Była jednym z pomysłodawców znanego obecnie w regionie konkursu Liga Zadaniowa i inicjatorką współpracy pomiędzy CDN i WMiI. Jednak ta część jej działalności koncentrowała się głównie na udziale w organizacji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny w Polsce. Z konkursem tym związała się w roku 1993, tzn. niemal na samym początku jego obecności w naszym kraju. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach międzynarodowych gremiów ustalających zadania konkursowe, systematycznie zaś w działalności redakcyjnej przygotowującej wybrane zadania do warunków polskich (przekłady itp.). Prowadziła znakomite warsztaty i wykłady na młodzieżowych obozach matematycznych, których uczestnikami byli laureaci tego konkursu. Jest autorką lub współautorką około trzydziestu publikacji popularnonaukowych poświęconych matematyce, powstałych głównie w związku z konkursem Kangur Matematyczny.

W roku 2009 dr Adela Świątek została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Najlepsi na WMiI w roku akademickim 2018/2019

Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału otrzymał Kamil Dunst (I rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna), zaś tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału: mgr Marcin Maćkiewicz (II rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna).
Zespół studentów naszego Wydziału otrzymał wyróżnienie Senatu UMK za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej w roku akademickim 2018/2019 i rozsławianie tym samym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół pracował w składzie:
Kamil Dunst (I rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna),
Władysław Klinikowski (II rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna),
Patrycja Tkaczuk (II rok studiów I stopnia na kierunku matematyka stosowana),
Karolina Wojtyniak (III rok studiów I stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka w ekonomii i finansach).

Gratulujemy!

Już dzisiaj Toruńska Noc Naukowców 2019

Na 27 września zaplanowana jest Toruńska Noc Naukowców 2019  (patrz https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26327). Nasz Wydział będzie również obecny: w bloku błyskawicznych prezentacji w godz. 19:10 - 19:20 wystąpi  dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK (prezentacja „Pytanie „Czym jest...” - punkt widzenia matematyka”), zaś w godz. 20:15 - 21:15 dr Adrian Falkowski, dr Joanna Karłowska-Pik i dr Mateusz Topolewski przeprowadzą warsztaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej „Między hazardem a geometrią” (na te zajęcia obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: nocnaukowcow@umk.pl).

Toruńska Noc Naukowców rozpoczyna się o godz. 18:00 i kończy o godz. 24:00 w piątek 27 września 2018 r. Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy ul. W. Łokietka 5 oraz w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. W. Łokietka 3.

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych (I i II stopnia) Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 1 października 2019 roku (wtorek) o godz. 1600 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18 w Toruniu. Obecność obowiązkowa.

Wcześniej tego samego dnia w tym samym miejscu (tj. 1 października w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki ) o godz. 1330 odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem - Prodziekanem ds. Studenckich oraz z przedstawicielami Samorządu Studenckiego dotyczące między innymi pomocy materialnej. Obecność obowiązkowa.

 

W dniach 28 września, 30 września oraz 1 października 2019 roku prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokoje D219 i D221 - na I piętrze.) w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji).
 

Dziekanat będzie czynny:

- 28 września (sobota) od 1000 do 1400

- 30 września (poniedziałek) od 1000 do 1400

- 1 października (wtorek) od 1000 do 1300

Powołanie do zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespole  doradczym, który oceni wnioski o stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców jest dr hab. Grzegorz Bobiński. Gratulujemy! Powołanie obowiązuje od 30 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

W zespole znaleźli się również dwaj inni naukowcy z UMK: dr hab. Stanisław Burdziej z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Artur Terzyk z Wydziału Chemii.

Prof. Adam Jakubowski prezydentem-elektem Towarzystwa Bernoullich

Podczas zjazdu naukowego 62nd ISI World Statistics Congress, który w dniach 18-23 sierpnia 2019 r. odbył się w Kuala Lumpur w Malezji, prof. dr hab. Adam Jakubowski objął funkcję prezydenta-elekta (President-Elect) międzynarodowego Towarzystwa Bernoullich (Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability). W 2021 r., podczas kolejnego kongresu, p. prof. Jakubowski ma zostać prezydentem tego towarzystwa. Gratulujemy!

Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability powstało w 1975 r. Zajmuje się wspieraniem rozwoju i upowszechnianiem osiągnięć statystyki matematycznej i teorii prawdopodobieństwa. Sprawuje merytoryczny nadzór nad wysoko cenionymi czasopismami fachowymi (Stochastic Processes and their Applications, Bernoulli Journal) oraz koordynuje organizację kilku cyklicznych konferencji naukowych (np. 41st Conference on Stochastic Processes and their Applications, Chicago 2019, 32nd European Meeting of Ststisticians, Palermo 2019, 10th Bernoulli-IMS World Congress in Probability and Statistics, który odbędzie się w Seulu w 2020 r.). 

Więcej informacji nt. Bernoulli Society można znaleźć na stronie http://www.bernoulli-society.org/.

Rozpoczyna się drugi nabór na studia 2. stopnia

Dnia 14 sierpnia rozpoczął się drugi nabór na studia 2. stopnia, kierunki: informatyka i matematyka. Rejestracja trwa do 20.09.2019, godz. 14:59. Więcej na https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/.

Drugi nabór na studia 1. stopnia

Trwa drugi nabór na studia 1. stopnia: matematyka, matematyka stosowana (studia inżynierskie), matematyka i ekonomia. Rejestracja do dnia 15.09.2019 r. Więcej na https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/.

Medal studenta WMiI na międzynarodowych zawodach matematycznych w Bułgarii

W dniach 28.07-03.08 2019 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 26. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla Studentów Uniwersytetów (IMC 2019) organizowane przez University College London oraz American University in Bulgaria. Studenci WMiI UMK reprezentujący w zawodach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyli następujące nagrody: Kamil Dunst - nagroda drugiego stopnia i srebrny medal, Karolina Wojtyniak - wyróżnienie. Gratulujemy!

W tegorocznej edycji wzięło udział 360 studentów z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Zawody trwały dwa dni. Każdego dnia rozwiązywano 5 zadań w 300 minut. W tym roku opiekunem studentów podczas zawodów był mgr Mikołaj Marciniak (doktorant). Studentów przygotowywał do zawodów dr Robert Skiba. Polska była reprezentowana przez następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Szczegółowe informacje o zawodach można znaleźć na stronie organizatorów: https://www.imc-math.org.uk/index.php?year=2019.

 

 

Wakacyjne warsztaty edukacyjne

Pracownicy naszego Wydziału: dr Joanna Karłowska-Pik, dr Natalia Soja-Kukieła, dr Krzysztof Rykaczewski oraz studenci: Maciej Zygadło i Tomasz Derek - z pomocą absolwenta p. Bartosza Stando przygotowali stoiska edukacyjne w ramach warsztatów zorganizowanych 23 lipca 2019 r. przez UMK dla stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia''. Ponad 900 zdolnych uczniów miało okazję zapoznać się z wybranymi eksponatami informatycznej wystawy interaktywnej oraz wziąć udział w grach i zabawach rozwijających logiczne myślenie oraz zdolności matematyczne.

 

Jeszcze lepsze miejsce w rankingu szanghajskim!

Już po raz trzeci - i po raz kolejny za sprawą właśnie naszego Wydziału - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities – ARWU, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych, nazywanym rankingiem szanghajskim. W dziedzinowym zestawieniu uniwersytetów z całego globu w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinie naukowej: Mathematics uplasowaliśmy się na 220. pozycji. To oznacza jeszcze lepszą pozycję niż w roku ubiegłym - wówczas 235. W stosunku do ubiegłego roku znacznie polepszył  się nam  wskaźnik cytowań - jest najlepszy wśród polskich uczelni!

W zestawieniu 500. najlepszych na świecie ośrodków prowadzących tego rodzaju badania odnotowano jeszcze tylko 7 innych polskich uczelni. Podobnie jak w roku 2018, zajmujemy 3. lokatę w Polsce. Wyprzedziły nas: Uniwersytet Warszawski (w przedziale 51-75) i Uniwersytet Jagielloński (w przedziale 151-200). W tyle pozostały: Politechnika Wrocławska (w przedziale 201-300), Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Warszawska (wszystkie w przedziale 301-400) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (401-500).

Podkreślmy, że matematyka to jedyna dyscyplina naukowa na UMK z takimi osiągnięciami.

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia

Jak już informowaliśmy dwa projekty stworzone przez studentów Wydziału w ramach przedmiotu „Programowanie zespołowe” otrzymały nagrody finansowe od prezydenta miasta.

25 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Nagrody wręczył zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski.

Relację i zdjęcia z tego wydarzenia można znaleźć na stronie:
https://www.torun.pl/pl/nagrody-za-aplikacje-mobilne

Kolejny sukces szachowy

Tomasz M. Czarkowski, student III roku informatyki  inżynierskiej, wygrał
"Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów i Juniorów, Grupa B".
Turniej odbył się w Krakowie w dniach 2019-06-20/2019-06-23.
Rywalizacja odbywała się na dystansie 7 rund z tempem 90' + 30'' na ruch.

Nasz student uzyskał ostatecznie 6 pkt : 5 zwycięstw oraz 2 remisy.

Pełne wyniki dostępne w serwisie turniejowym:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1899/results.html?l=pl&tb=10

Publiczne prezentacje projektów w Programowaniu Zespołowym 2.0

18 czerwca w godzinach 8:30-11:30 w Auli Wydziału odbyły się prezentacje projektów informatycznych wykonanych przez uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych (IV LO, X LO, GiLA oraz ZSMEiE) w ramach Programowania Zespołowego 2.0.
Tu program prezentacji!

W pokazie wzięło udział sześć zespołów. Uczniowie zaprezentowali aplikacje, nad którymi pracowali od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku pod opieką pracowników Wydziału, bądź nauczycieli informatyki ze szkół współpracujących z Wydziałem. Po każdej prezentacji odbyła się dyskusja, a po zakończeniu pokazów komisja składająca się z opiekunów zespołów oraz koordynatora Programowania Zespołowego 2.0 podjęła decyzję w sprawie zaliczenia projektów.

Programowanie Zespołowe 2.0 to projekt realizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest skierowany do uzdolnionych informatycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego celem jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie: umiejętności informatycznych, pracy zespołowej i współpracy z innymi, projektowania złożonych systemów informatycznych oraz stosowania zasad logicznego i analitycznego myślenia.

 

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia przyznał nagrody zespołom studentów informatyki, które uczestniczyły w tegorocznej edycji Programowania Zespołowego.

Pierwszą nagrodę zdobył zespół numer IX w składzie: Mateusz Foks, Jakub Słowiński, Patryk Święch, Paweł Tomasik i Dawid Ziach za projekt „Mr Kanapka” – aplikację ułatwiającą składanie i realizację zamówień posiłków. Opiekunem zespołu była mgr Agnieszka Uznańska z firmy itCraft.

Drugą nagrodę zdobył zespół numer XIII w składzie: Arkadiusz Karwasz, Magdalena Kmiecik, Martin Nasierowski, Michal Stegnerski, Patryk Wojciechowski i Grzegorz Kapelak za projekt „GENIO” – zestaw gier edukacyjnych dla dzieci. Opiekunem zespołu był mgr Michał Burzański z Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK.

Przypomnijmy, że obydwa zespoły zdobyły również nagrody ufundowane przez Dziekana naszego Wydziału.

Zwycięzcom gratulujemy!

Kolejny sukces dydaktyczny

Uczniowie GiLA, których opiekunem jest dr Anna Beata Kwiatkowska, odnieśli sukces w finałach IX Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Analizie Danych (http://nomad.im.pwr.wroc.pl/) organizowanych przez Koło Naukowe Statystyki Matematycznej "Gauss", działające na Politechnice Wrocławskiej.  Gratulujemy!

Zespół "Dakota Koala Odpala Wokala" w składzie: Antoni Koszowski, Tomasz Dądela i Piotr Tyburski zajął II miejsce, a Zespół "404-Team Not Found" w składzie: Joanna Wiśniewska Grzegorz Zaleski, Jakub Korzeniewski zajął IV miejsce w kraju i został wyróżniony za najlepszą nazwę.

Sukces Koła statystycznego prowadzonego na naszym Wydziale

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) ogłosił wyniki finałowego etapu Europejskiego Konkursu Statystycznego. Jedna z czterech drużyn reprezentujących w tym konkursie Polskę, złożona z uczestników Koła statystycznego prowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK przez dr Joannę Karłowską-Pik (skład: Piotr Karbowski, Marcelina Marcinkowska i Dominika Pik - drużyna MAKAO), znalazła się na III miejscu w grupie młodszej (14-16 lat). Gratulujemy!

Jury doceniło kreatywność, zawartość oraz przekaz przesłanej przez nich pracy konkursowej. Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowano po dwie drużyny z każdej z dwóch kategorii (szkoła podstawowa/gimnazjum oraz liceum) z każdego z 15 biorących w nim udział krajów. Tym razem zadanie polegało na nakręceniu filmu pt. "Europe reflected in statistics'", ze szczególnym uwzględnieniem swojego kraju.

 

Wybór kandydata na przewodniczącego Rady Dyscypliny matematyka

W dniu 12 czerwca o godz. 10.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru kandydata na przewodniczącego Rady Dyscypliny matematyka. Osoby uprawnione do głosowania zostaną poinformowane mailowo o szczegółach.

Zajęcia piątkowe 17 i 18 czerwca

17 i 18 czerwca 2019 r. (poniedziałek i wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

Nominacja

Rektor UMK wręczył powołania dziekanom, którzy będą kierować wydziałami od 1 października 2019 r. Naszym Wydziałem będzie nadal kierował prof. dr hab. Sławomir Rybicki.

KOŁO STATYSTYCZNE dla uczniów szkół średnich

Dnia 3 czerwca (poniedziałek) w godzinach 18:00-19:15 (sala S5) odbędzie się wykład "Diagramy statystyczne – jak nie dać się oszukać", będący zapowiedzią zajęć koła statystycznego dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2019/20.

Celem zajęć koła statystycznego jest propagowanie wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz przygotowanie uczniów toruńskich szkół do takich konkursów jak Olimpiada Statystyczna czy Europejski Konkurs Statystyczny.

Plakat: /documents/10180/1211372/ZaproszenieKS.pdf/7875940f-ee53-4b1d-9551-51aead7751e5

Powołanie do Kapituły Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w NASK

Z przyjemnością informujemy, że p. dr Anna Beata Kwiatkowska otrzymała powołanie na członka Kapituły Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowym Instytucie Badawczym. Gratulujemy!

XIII Toruńskie Kolokwium Stochastyczne

30 maja 2019 r., w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się XIII Toruńskie Kolokwium Stochastyczne, stanowiące kontynuację cyklu dziewięciu Wykładów im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa, które odbywały się w latach 2007-2015 oraz X, XI i XII Kolokwium (lata 2016-2018).

W ramach Kolokwium wykłady przedstawią:

O godz. 16:00

Prof. Zbigniew Palmowski (Politechnika Wrocławska) "Procesy markowsko addytywne i ich wybrane zastosowania"

O godz. 17:00

Prof. Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski) "Cząsteczkowe algorytmy MCMC z repróbkowaniem poissonowskim"

Dostęp do bazy NASBI

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zachęca do korzystania z pełnotekstowego dostępu online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków przede wszystkim Wydawnictwa Helion, a także Onepress, Oxford University Press, Sensus, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Videopoint i innych m.in. z zakresu informatyki.

Korzystanie z NASBI

Link do Przewodnika użytkownika: https://nasbi.pl/assets/video/konto-czytelnika.mp4

Wybory do RAD DYSCYPLIN

Dnia 29 maja 2019 (środa) w godz. 10:30-11:30 na Wydziale Prawa i Administracji (sala rozpraw) odbędzie się zebranie wyborcze, którego celem będzie wybór siedmiu przedstawicieli do RADY DYSCYPLINY MATEMATYKA. Będzie to zebranie dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i reprezentujących dyscyplinę matematyka.
Poprowadzą je, upoważnieni przez Przewodniczącego KWU, członkowie Komisji Wyborczej Uniwersytetu. Zachęcamy do udziału!

Wyniki prezentacji Programowania Zespołowego na Niestacjonarnych Studiach Informatyki w roku 2018/19

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie na Zespołowe Niestacjonarnych Studiach Informatyki w roku akademickim 2018/2019. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu. Ponadto komisja postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:

Projekt "GARDEN" zespołu numer 1 został wyróżniony za aspekt społeczno-biznesowy.W skład tego zespołu wchodzili Tymoteusz Adamski, Janusz Bonisławski, Michał Rybicki i Wojciech Zadrużyński, a jego opiekunem była p. dr Marta Burzańska.

Projekt "<log>IT" zespołu numer 2 został wyróżniony za aspekt biznesowo-techniczny. W skład tego zespołu wchodzili Iwona Górska, Mateusz Tomaszewski, Kamil Szopa i Michał Ziółecki, a jego opiekunem był p. mgr Michał Burzański.

Programowanie Zespołowe na NSI

W dniu 25 maja 2019 (sobota) w Auli WMiI odbędzie się publiczna prezentacja projektów wykonanych w ramach Programowania Zespołowego przez studentów trzeciego roku Niestacjonarnych Studiów Informatyki.

Harmonogram prezentacji

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie prezentacji

10:15 – 10:20 Przerwa techniczna
10:20 – 10:40 Prezentacja zespołu nr 1 „GARDEN”
10:40 – 10:45 Czas na zadawanie pytań

10:45 – 10:50 Przerwa techniczna
10:50 – 11:10 Prezentacja zespołu nr 2 „<log/>IT”
11:10 – 11:15 Czas na zadawanie pytań

Zapraszamy!

Wyniki prezentacji Programowania Zespołowego 2018/19

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2018/2019. Do prezentacji zostało dopuszczonych 13 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.
Jury przyznało trzy równorzędne nagrody ufundowane przez Dziekana WMiI.

 

W kategorii ,,Technologia'' nagrodę zdobył zespół XI za projekt ,,Veriash''. W skład zespołu wchodzili: Tomasz M. Czarkowski, Kornel Jankowski, Dawid Maliszewski, Marcin Olbrycht, Maciej Tarczyński i Łukasz Kopański. Opiekunem zespołu był mgr Sylwester Wieczorkowski.
 
W kategorii ,,Potencjał biznesowy'' nagrodę zdobył zespół IX za projekt „Mr Kanapka”. W skład zespołu wchodzili: Mateusz Foks, Jakub Słowiński, Patryk Święch, Paweł Tomasik i Dawid Ziach. Opiekunem zespołu była mgr Agnieszka Uznańska.
 
W kategorii ,,Potencjał społeczny'' nagrodę zdobył zespół XIII za projekt „GENIO”. W skład zespołu wchodzili: Arkadiusz Karwasz, Magdalena Kmiecik, Martin Nasierowski, Michał Stegnerski, Patryk Wojciechowski i Grzegorz Kapelak. Opiekunem zespołu był mgr Michał Burzański.
 
Zwycięzcom gratulujemy!

Godziny rektorskie

W związku z juwenaliami w czwartek 23 maja od godz. 15:00 będą obowiązywały godziny rektorskie. Piątek 24 maja będzie w całości wolny od zajęć dydaktycznych.

Stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe

Stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Skowroński za   Algebras of generalized quaternion type w Advances in Mathematics, Vol. 349 2019. S. 1036-1116 (100%; czasopismo umieszczone jest na Liście Filadelfijskiej; wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372; punktacja MNiSW: 45.000) oraz dr Grzegorz Pastuszak za publikację On Krull-Gabriel dimension and Galois coverings w Advances in Mathematics, Vol. 349 2019. S. 959-991 (100%; praca indeksowana w bazie Scopus; czasopismo z Listy Filadelfijskiej; Impact Factor ISI: 1.372; punktacja MNiSW: 45.000). Gratulujemy!

Sukces w PRELUDIUM 16

Projekt "Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami", którego autorem jest mgr Maurycy Wojciech Rzymowski, otrzymał dofinansowanie w wysokości 77 280 zł w konkursie PRELUDIUM 16. Gratulujemy!

W konkursie PRELUDIUM 16 o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Kwota finansowania jednego projektu to 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od zaplanowanego czasu realizacji. W 16. edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wartości niemal 40 mln zł. Więcej na https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26132.

Programowanie Zespołowe - publiczna prezentacja projektów

Dnia 23 maja 2019 roku (czwartek) w Auli WMiI odbędzie się prezentacja projektów wykonanych w ramach Programowania Zespołowego przez studentów III roku Informatyki. Zapraszamy!

Program prezentacji

08:30 – 08:45 Rozpoczęcie
08:45 – 09:10 Zespół VIII : „Walk-e”
09:10 – 09:35 Zespół VII : „YooTask”
09:35 – 10:00 Zespół IX : „Mr Kanapka”
10:00 – 10:25 Zespół VI : „Range”

Przerwa

10:40 – 11:05 Zespół X : „Sprawdzone Auta”
11:05 – 11:30 Zespół V : „Good Night, Sleep Tight”
11:30 – 11:55 Zespół XIII : „GENIO”
11:55 – 12:20 Zespół I : „SysTermGame”
12:20 – 12:45 Zespół XII : „Decreth”

Przerwa

13:15 – 13:40 Zespół III : „Realium”
13:40 – 14:05 Zespół II : „PYRON”
14:05 – 14:30 Zespół XIV : „PIRRUM”
14:30 – 14:55 Zespół XI : „Veriash”

Szachy - kolejny sukces

Student III roku informatyki specjalności inżynierskiej Tomasz M. Czarkowski zajął I miejsce w "IX Otwartym Turnieju Szachowym o Nagrodę Dziekana WH UMK: Szachy w Harmonijce".  Gratulujemy!

W turnieju rozegranym w dniach 10-12 maja 2019 r. wzięło udział 39 zawodników. Rozgrywki toczyły się na dystansie 7 rund z tempem: 60 min + 30 s za posunięcie. Nasz student ostatecznie zdobył 6 punktów (5 zwycięstw oraz 2 remisy). Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_170/results.html?l=pl&tb=10_

Zdjęcia na https://www.flickr.com/photos/programabsolwentumk/sets/72157708411555105/

Projekt InterAPS - drugi nabór

Do 24 maja 2019 roku trwa drugi nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez UMK, pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Więcej na: https://www.fizyka.umk.pl/wiadomosci/?id=2947.

Zakończenie 5. edycji kursów maturalnych

Dnia 30 kwietnia 2019 r. na naszym Wydziale zakończyła się piąta już edycja kursów maturalnych. Tegoroczny kurs organizowali studenci specjalności nauczycielskich: Kinga Krasińska, Paulina Zasuwa, Szymon Marchlewski, Bartosz Osenka, Jakub Wojtasik oraz doktorant Kamil Palusiński.

Na wtorkowe spotkania przychodzili uczniowie z toruńskich szkół średnich. Przez ostatnie sześć miesięcy wspólnie powtarzaliśmy materiał przed majowym egzaminem dojrzałości rozwiązując zadania maturalne z ubiegłych lat. Nasze przygotowania zakończyliśmy próbną "półmaturą", której wyniki były bardzo wysokie. Każdemu maturzyście życzymy takich samych i wyższych wyników na właściwym egzaminie. Dziękujemy uczestnikom za solidną pracę i życzymy powodzenia na pozostałych egzaminach oraz w dalszych życiowych decyzjach!

Studenci WMiI na międzynarodowych zawodach matematycznych w Sankt-Petersburgu

W dniach 27-29 kwietnia 2019 r. studenci naszego Wydziału: Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk, Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz doktorant Mikołaj Marciniak wzięli udział w 6. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "6th North Countries Universities Mathematical Competition (University ITMO)", które odbyły się w Sankt-Petersburgu (Rosja). Kamil Dunst oraz Mikołaj Marciniak zdobyli nagrodę I stopnia, Karolina Wojtyniak - nagrodę III stopnia, a Patrycja Tkaczuk- wyróżnienie. W klasyfikacji drużynowej studenci zajęli bardzo dobre 5. miejsce (na 29 drużyn biorących bezpośrednio udział w zawodach w Sankt-Petersburgu). Gratulujemy! Opiekunem studentów na zawodach był dr Robert Skiba.

W trakcie zawodów studenci w ciagu 4 godzin mieli do rozwiązania 7 zadań z różnych dziedzin matematyki. W zawodach wzięło udział około 290 studentów z Argentyny, Armenii, Estonii, Kazachstanu, Polski, Rosji, Turkmenistanu, Uzbekistanu i innych krajów (około 140 studentów rozwiązywało zadania na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, zaś około 150 na macierzystych uczelniach - zawody zdalne, które miały odrębną klasyfikację). Polska w Sankt-Petersburgu była reprezentowana przez AGH, UW, UAM oraz UMK (UŚ brał udział w zawodach zdalnych).

Wyjazd studentów został sfinansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0".

 

Po 19. TFNiS na WMiI UMK

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprez Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, które odbyły się na naszym wydziale w dniach 25-28 kwietnia 2019 roku, w szczególności:

 • pracownikom i doktorantom, którzy przygotowywali i prowadzili imprezy: dr Kamili Barylskiej, dr Michałowi Chlebiejowi, mgr Aurelii Dymek, dr. Adrianowi Falkowskiemu, dr Annie Gogolińskiej, dr Agnieszce Goroncy, dr Alicji Jaworskiej-Pastuszak, mgr. Mariuszowi Kanieckiemu, mgr. Jakubowi Kluczewskiemu, dr hab. Justynie Kosakowskiej, dr. Łukaszowi Mikulskiemu, mgr. Kamilowi Palusińskiemu, dr. Marcinowi Piątkowskiemu, dr. Piotrowi Przymusowi, mgr. Andrzejowi Rutkowskiemu, dr. Łukaszowi Rzepnickiemu, dr. Krzysztofowi Rykaczewskiemu, mgr. Danielowi Strzeleckiemu, mgr. Mateuszowi Topolewskiemu, dr. Bartoszowi Ziemkiewiczowi,
 • studentom i wolontariuszom z toruńskich szkół, którzy nas wspomogli swoją obecnością i udziałem w przygotowaniach,
 • panu Dziekanowi prof. dr hab. Sławomirowi Rybickiemu za życzliwe wsparcie,
 • paniom Annie Urbańskiej i Magdalenie Olszewskiej za pomoc w sprawach organizacyjnych i finansowych,
 • pracownikom LESK za techniczną organizację imprezy,
 • pracownikom obsługi za ich ciężka pracę, udzieloną pomoc i wielką życzliwość.

Dzięki Państwu udało się nam przygotować ciekawe zajęcia, w których uczestniczyło wiele osób w sposób zorganizowany oraz indywidualnie. O atrakcyjności tych zajęć najlepiej świadczy fakt, że byli uczestnicy, którzy przychodzili do nas przez kilka dni, a mamy też takich, którzy odwiedzają nas co roku.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć:

i już zachęcam do udziału w przyszłorocznej edycji Festiwalu!

Joanna Karłowska-Pik

Koordynator TFNiS na WMiI

O Roku Matematyki w GU

Polecamy lekturę Głosu Uczelni. W numerze Marzec-Kwiecień 2019 na stronach 51-54 ukazał się artykuł 2019- Rok Matematyki! autorstwa dr Joanny Karłowskiej-Pik.

XIX Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Serdecznie zapraszamy na imprezy XIX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (czwartek 25 - niedziela 28 kwietnia) zorganizowane przez pracowników, doktorantów i studentów WMiI:
- Jak zostać tłumaczem marsjańskiego? - warsztaty lingwistyki matematycznej, :
- Jeden obraz wart więcej niż tysiąc liczb - warsztaty wizualizacji danych,
- Tezeusz w tarapatach - warsztaty wychodzenia z labiryntu,
- Ślepy zaułek - gra miejska,
- O krzemowej mowie, czyli co siedzi komputerowi w głowie - wystawa interaktywna,
- Cyferka za cyferką bryka, spróbuj zrozumieć matematyka - impreza rodzinna.

Szczegóły, w tym terminy oraz informacje dotyczące zapisów, na stronie https://www.festiwal.torun.pl/program/wyszukiwarka/

Zajęcia dydaktyczne w Wielki Czwartek

Decyzją Dziekana WMiI, w czwartek 18 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne odwołane są od godziny 12:00.

Stypendium Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe

Stypendia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe otrzymali:

- prof. dr hab. Oleksandr Gomilko (100%) za publikację Resolvent representations for functions of sectorial operators w Advances in Mathematics, Vol. 308 2017. S. 896-940. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372 Punktacja MNiSW: 45.000;
- dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK (100%) za publikację Algebras with irreducible module varieties. 1 w Advances in Mathematics, Vol. 343 2019. S. 624-639. Praca indeksowana w bazie: Scopus Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372 Punktacja MNiSW: 45.000;
- dr hab. Aleksander Ćwiszewski (100%) za publikację Bifurcation from infinity for elliptic problems on RN w Calculus of Variations and Partial Differential Equations, Vol. 58 no. 1 2019. Art. no. 13 S. 1-23. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.741 Punktacja MNiSW: 45 000;
- dr Joanna Karłowska-Pik (50%), dr Bartosz Ziemkiewicz (50%) za publikację DNA methylation in ELOVL2 and C1orf132 correctly predicted chronological age of individuals from three disease groups w International Journal of Legal Medicine, Vol. 132 no. 1 2018. S. 1-11. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.316 Punktacja MNiSW: 45.000.

Gratulujemy!

Życzenia świąteczne

Wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom i sympatykom Wydziału życzymy radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Sukces w turnieju badmintona!

Dnia 13 kwietnia odbyły się zawody badmintona w ramach Copernicady 2019. Wydział Matematyki i Informatyki zwyciężył w klasyfikacji drużynowej wyprzedzając WNH oraz WBiOŚ. Nasi zawodnicy wywalczyli także znakomite miejsca w klasyfikacji indywidualnej: Krzysztof Kosut wygrał w kategorii mężczyzn profi, a Emilia Nadolna stanęła na drugim stopniu podium w kategorii kobiet amator. Gratulujemy!

IT DAY 2019

Dnia 11 kwietnia 2019 r. na naszym Wydziale odbył się IT DAY 2019 , czyli Targi Praktyk i Pracy organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kolokwium Wydziałowe

W środę 10.04.2019 w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK prof. dr hab. Grzegorz Banaszak (UAM) wygłosi wykład pt. Hipoteza Sato-Tate'a dla krzywych eliptycznych. Zapraszamy do Sali S9 (uwaga nie do AULI!) o godz. 10:15.