Aktualności Aktualności

Stanowisko RW Matematyki i Informatyki UMK w sprawie dyscyplin nauki uprawianych na Wydziale

Publikujemy stanowisko Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w sprawie dyscyplin nauki uprawianych na Wydziale.

Profesor Andrzej Rozkosz w pierwszej Radzie UMK

Pan prof. dr hab. Andrzej Rozkosz został wybrany do Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gratulujemy!

Sukces w zawodach centralnych Olimpiady Statystycznej

Dnia 13 marca 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbył się drugi etap zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej. Wśród 10 laureatów konkursu znalazło się dwóch uczestników zajęć Koła statystycznego dla uczniów, które odbywają się na WMiI UMK m.in. pod kierunkiem dr Joanny Karłowskiej-Pik. Jeden - zwycięzca III Olimpiady Statystycznej! -  jest uczniem GiLA i jeden - IV LO. Gratulujemy!

Już po raz drugi w niedługiej 3-letniej historii tej olimpiady zwycięzca pochodzi z Torunia (i jest uczestnikiem koła). Więcej na: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/iii-edycja-olimpiady-statystycznej-wygrany-final,315,2.html#

"Dzień liczby pi" na WMiI UMK

Z okazji Dnia liczby pi, organizowanego przez WMiI UMK corocznie - od roku 2015, w środę 13 marca 2019 odwiedziła nas młodzież z inowrocławskich (ILO, IILO) oraz toruńskich (ILO, IVLO, ZSPS i VIIILO) szkół średnich.

Impreza cieszy się coraz większą popularnością. Światowy "Dzień liczby pi" stanowi dla nas niejako pretekst, by prezentować piękno matematyki i - również - informatyki. W organizację wydarzenia aktywnie włączają się pracownicy, doktoranci i studenci naszego Wydziału.

Oto tegoroczny program "Dnia liczby pi":

10:00 - 10:05 Rozpoczęcie

10:05 - 10:50 "A jednak się kręci", prof. dr hab. Sławomir Rybicki

10:50 - 11:10 Przerwa

11:10 - 11:55 "Granice możliwości komputerów, czyli czego komputery nie potrafią", dr Marcin Piątkowski

11:55 - 14:00 Zwiedzanie Wydziału w grupach (ze względu na ograniczenia organizacyjne dotyczy tylko części zaproszonych gości): spotkania z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych, wizyta w Klubie Studenckim i Bibliotece WMiI, prezentacje "Matematyka w fotografii"/"Paradoks Monty'ego", które wygłosi mgr Piotr Górny.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń (łącznie ponad 800) p. Dziekan prof. dr hab. Sławomir Rybicki zdecydował, by w Jubileuszowym Roku Matematyki wyznaczyć aż trzy terminy wydarzenia: 13 marca (wyczerpany limit miejsc), 27 marca (wyczerpany limit miejsc) i 3 kwietnia.

Zmarł prof. Andrzej Granas

W dniu 5 marca bieżącego roku zmarł w wieku 90 lat Profesor Andrzej Granas, światowej sławy matematyk polski.

Profesor Andrzej Granas był uczniem Profesora Karola Borsuka; zajmował się topologią oraz jej zastosowaniami w analizie nieliniowej i teorii równań różniczkowych. Jest autorem wielu ważnych prac naukowych między innymi dotyczących nieskończenie wymiarowych kohomologii, twierdzenia Borsuka o antypodach, twierdzeń typu Lefschetza o punktach stałych, o stopniu topologicznym, o istotności odwzorowań oraz znaczących prac dotyczących metod topologicznych w równaniach różniczkowych, równaniach całkowych i w problemach minimaksowych. Monografia Andrzej Granas, James Dugundji „Fixed Point Theory”, Springer 2006 (ostatnie wydanie) cieszy się światową renomą; dotychczas była cytowana ponad 1000 razy.

Profesor Andrzej Granas wychował 16 doktorów matematyki. Pracował w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, założył pracownię Instytutu PAN w Sopocie oraz był profesorem na Uniwersytecie Gdańskim, Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Montrealu. W trakcie pracy w Toruniu założył Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera oraz, notowane na liście filadelfijskiej, czasopismo „Topological Methods in Nonlinear Analysis”. Natomiast w trakcie pracy w Montrealu założył drugie czasopismo również wpisane na listę filadelfijską: „Journal of Fixed Point Theory”.

Profesor Andrzej Granas jest wielce zasłużony dla matematyki polskiej, a w szczególności dla matematyki toruńskiej.

Cześć Jego pamięci!

prof. dr hab. Lech Górniewicz

Uroczyste zakończenie Konkursu Informatycznego Bóbr

W najbliższy piątek tj. 8 marca 2019 roku o godz. 11:00 w Auli naszego Wydziału odbędzie się uroczyste zakończenie XIII edycji Konkursu informatycznego Bóbr (www.bobr.edu.pl). Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą merytoryczną i organizacyjną  w Konkursie dr Anna B. Kwiatkowska zaprasza na seminarium Pracowni Metodyki Nauczania Informatyki, które  odbędzie się w środę 13 marca 2019 roku o godz. 17:30 w Sali  Konferencyjnej. Wszyscy chętni proszeni są o wcześniejsze, mailowe  potwierdzenie udziału w seminarium.

Na zakończenie dodajmy, że organizatorami edycji polskiej Konkursu Bóbr jest nasz Wydział, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz firma Learnetic z Gdyni. Głównym celem konkursu jest kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W tegorocznej edycji w konkursie wzięło udział 27188 uczniów z 2942 szkół w Polsce, a na całym świecie 2614000 uczestników z 45 krajów.

Nagrody studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych

W dniu 2 grudnia 2018 roku studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK już po raz szósty wzięli udział w europejskiej edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „William Lowell Putnam Mathematical Competition". W zawodach uczestniczyli:  Kamil Dunst (nagroda drugiego stopnia) , Mikołaj Marciniak  (nagroda drugiego stopnia), Karolina Wojtyniak (wyróżnienie), Władysław Klinikowski (wyróżnienie) i Patrycja Tkaczuk.

W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 12 bardzo trudnych zadań w dwóch etapach: sześć zadań w sesji porannej (3h) oraz sześć zadań (3h) w sesji popołudniowej (procedura weryfikacji rozwiązań i ustalenia końcowych wspólnych wyników trwa około trzech miesięcy). Zawody na naszym Wydziale zostały zorganizowane przez dr. Roberta Skibę (koordynator) oraz doktorantów: mgr Aurelię Dymek, mgr. Bartosza Bieganowskiego, mgr. Mariusza Kanieckiego, mgr. Sebastiana Ruszkowskiego, mgr. Jakuba Siemianowskiego, mgr. Daniela Strzeleckiego oraz mgr. Mateusza Topolewskiego. Polska podczas zawodów była reprezentowana przez sześć uczelni: UW, UJ, UMK, UAM, UŚ oraz AGH (łącznie 44  studentów). Konkurs WLPMC to zawody, w których od 1938 roku biorą udział studenci amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów. Od kilku lat organizowane są również w Europie (Armenia, Bułgaria, Estonia, Rosja, Słowacja, Turkmenistan oraz Ukraina). W 2018 roku uczelnie z Europy wystawiły łącznie 213 zawodników.

Sukces programistyczny

Drużyna uczniów Liceum Akademickiego w składzie: Grzegorz Zaleski, Bartosz Wawrzyniak i Tomasz Dądela zajęła I miejsce w X Warmińsko-Mazurskich Zespołowych zawodach programistycznych (http://wmii.uwm.edu.pl/~zawodyinf/wyniki-2019/). Opiekunem zespołu była dr Anna Beata Kwiatkowska. Gratulujemy!

Zawody są organizowane przez Katedrę Informatyki i Badań Operacyjnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie i polegają na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych w języku Pascal, C/C++ lub Java.

Dobry uniwersytet, to także dobra matematyka (2)

Zachęcamy do lektury drugiej części wywiadu z prof. dr. hab. Danielem Simsonem pt. Dobry uniwersytet to także dobra matematyka, który przeprowadziła dr Joanna Karłowska-Pik. Pierwsza część rozmowy została opublikowana w grudniowym wydaniu Głosu Uczelni - czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Następne sukcesy Koła statystycznego dla uczniów

Dnia 27 lutego 2019 r. odbył się I etap zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej. Troje uczniów biorących udział w zajęciach Koła statystycznego dla uczniów, które odbywają się na WMiI m.in. pod kierunkiem dr Joanny Karłowskiej-Pik, awansowało do II etapu zawodów, a tym samym weszło do ścisłego grona 30 finalistów tej olimpiady. Gratulujemy!

II etap zawodów centralnych za dwa tygodnie.

Dodatkowo trzy drużyny uczniów szkół średnich oraz jedna drużyna uczniów szkoły podstawowej - również z Koła statystycznego - awansowały do części krajowej Europejskiego Konkursu Statystycznego i zajmują w tej chwili bardzo wysokie  miejsca  (odpowiednio 3., 4. i 11. na 29 zakwalifikowanych oraz 1.  na 27 zakwalifikowanych). W pierwszym etapie konkursu drużyny rozwiązywały trzy testy on-line: z zakresu podstawowych pojęć statystyki, wyszukiwania danych statystycznych oraz interpretacji tekstu statystycznego. W drugim etapie będą przygotowywać prezentację z wynikami analiz udostępnionego im zbioru danych.

Kolejny doktorant Wydziału laureatem konkursu w projekcie PROM

Laureatem drugiego naboru konkursu w ramach projektu PROM (w Działaniu III: staże badawcze) jest nasz doktorant Daniel Strzelecki. Gratulujemy!

Przypomnijmy, że laureatami pierwszego naboru w PROMie są doktoranci: Bartosz Bieganowski i Mariusz Kaniecki (Staże badawcze) oraz Aurelia Dymek (Konferencje) .

Dr Piotr Przymus członkiem komitetu zarządzającego grantu EU "CA18131 - Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies"

Dr Piotr Przymus z ramienia UMK reprezentuje Polskę w komitecie zarządzającym projektu "CA18131 - Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies" oraz bierze udział w pracach jednej z grup roboczych. Jest to czteroletni, interdyscyplinarny projekt finansowany przez COST, mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskami zajmującymi się mikrobiomem człowieka, a środowiskami związanymi z uczeniem maszynowym i statystyką. W tej chwili w projekcie CA18131 biorą udział naukowcy z 24 krajów. Więcej informacji na stronie projektu https://www.cost.eu/actions/CA18131.

COST (The European Cooperation in Science and Technology) to Europejski program funduszy służących tworzeniu interdyscyplinarnych sieci naukowy w Europie i poza nią. W ramach poszczególnych projektów można ubiegać się np. o finansowanie krótkich misji naukowych czy wyjazdów na konferencje. Dotychczasowymi beneficjentami funduszu COST byli między innymi pracownicy Zakładu Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności UMK, którzy w ramach projektu IC1405 uzyskali finansowanie na realizację 12 krótkich misji naukowych oraz zorganizowali spotkanie projektowe i szkołę letnią. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z ofertą istniejących akcji COST dostępną na stronie https://www.cost.eu/ .

Medal na międzynarodowych zawodach matematycznych na Białorusi

W dniach 20-23 lutego 2019 r. studenci Wydziału: Kamil Dunst oraz Władysław Klinikowski wzięli udział w 10. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych: "10th Open Mathematical Olympiad of the Belarusian-Russian University'' (International Student Olympiad MathOpen 2019 Belarus) organizowanych przez Białorusko-Rosyjski Uniwersytet w Mogilevie. Kamil Dunst osiągnął na zawodach bardzo dobry wynik: zdobył brązowy medal oraz nagrodę III stopnia. Gratulujemy!

Wyjazd studentów na zawody został sfinansowany z projektu MNiSW pn. ,,Najlepsi z Najlepszych! 3.0''. W zawodach uczestniczyli studenci z Białorusi, Gruzji, Polski, Rosji oraz Tadżykistanu (łącznie z 23 uczelni wyższych). Polska była reprezentowana przez następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 30 zadań w ciągu pięciu godzin zegarowych. Studenci WMiI UMK byli przygotowywani do zawodów przez dr. Roberta Skibę oraz doktoranta mgr. Mikołaja Marciniaka.

 

Nagroda specjalna Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce w konkursie im. Edyty Szymańskiej

Dr Joanna Kułaga-Przymus została laureatką "Nagrody specjalnej PTKM w konkursie im. Edyty Szymańskiej" ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, które objęło patronatem tegoroczną edycję konkursu. Gratulujemy!

Wręczenie nagrody nastąpi 15 marca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich z informatyki

W poniedziałek 25 lutego 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z planem dostępnym na stronie

http://plan.mat.umk.pl/

O godzinie 10:15 (w laboratorium L6) odbędzie się wykład monograficzny dr. Łukasza Mikulskiego

Na pierwszym wykładzie z Modelowania i systemów informatycznych (godz. 14:15, sala S5) przekazane zostaną ważne informacje organizacyjne, w szczególności dotyczące wyboru seminariów i wykładów monograficznych.

Stypendium Rektora UMK

Dr Wojciech Rejchel za publikację Sparse estimation in Ising model via penalized Monte Carlo methods  w Journal of Machine Learning Research, Vol. 19 2018. Art. no. 75 S. 1-26 (praca indeksowana w bazie: Web of Science Core Collection; Impact Factor ISI: 2.281, punktacja MNiSW: 50.000) otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe. Gratulujemy!

To kolejne takie stypendium dla pracownika naszego Wydziału.

Zawody XXVI Olimpiady Informatycznej

W dniach 12-14 lutego 2019 r. na naszym Wydziale odbywały się  zawody II etapu XXVI Olimpiady Informatycznej. W zawodach wzięło udział 32 uczniów reprezentujących szkoły średnie z czterech województw. Organizacją zawodów na naszym Wydziale zajmuje się Komitet Okręgowy, któremu przewodniczy prof. Grzegorz Jarzembski.

Przez trzy dni zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu.

Na zawody składają się z dwie 5-godzinnych sesji programistycznych poprzedzone 3-godzinną sesją próbną. Programy zawodników oceniane były automatycznie przez System Internetowy Olimpiady. Po każdej sesji przeprowadzana była dyskusja, podczas której zawodnicy mogli przedstawić własne rozwiązania i zapoznać się z rozwiązaniami wzorcowymi zaproponowanymi przez autorów zadań.

Zawody II etapu odbywały się jednocześnie w sześciu ośrodkach w Polsce.

Najlepsi zawodnicy awansują do finału Olimpiady. Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród nich wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne. Więcej informacji na temat Olimpiady można znaleźć na stronie www.oi.edu.pl.

Nagrody w „Team Internet Mathematical Olympiad"

W dniu 11 grudnia 2018 r. dwie drużyny studentów naszego Wydziału wzięły udział w 10. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „Team Internet Mathematical Olympiad" (Championship) organizowanej przez Ariel University (Izrael). Drużyna w składzie: Mirosław Zomerski (kapitan drużyny), Michał Lewandowski, Mikołaj Marciniak i Jagoda Czaster zajęła 8. miejsce (nagroda II stopnia i srebrny medal). Drużyna w składzie: Patrycja Tkaczuk (kapitan drużyny), Karolina Wojtyniak, Kamil Dunst i Władysław Klinikowski zajęła 23. miejsce (nagroda III stopnia i brązowy medal). Gratulujemy!

W zawodach wzięło udział ok. 100 drużyn z Rosji, Czech, Polski, Izraela, Słowenii, Rumunii, Kirgistanu, Turkmenistanu, Węgier i Gruzji. Oficjalne wyniki dostępne są na stronie internetowej konkursu http://www.i-olymp.net/olymp/.


Grudniowe zawody zakończyły serie 3 konkursów organizowanych przez  Ariel University w 2018 roku skierowanych do studentów i doktorantów w  skład której wchodziły również:

 1. zawody Indywidualne (17 maja 2018 r.), w których brało  udział ok. 300 uczestników z 8 krajów (Mikołaj Marciniak zdobył  nagrodę II stopnia i srebrny medal, a Jagoda Czaster zdobyła nagroda  III stopnia i brązowy medal).
 2. SuperFinał (8-11 października 2018 r.) w Ariel  University (Izrael), w którym brało udział około 100 uczestników z 12 krajów (Mikołaj Marciniak zdobył 3. miejsce - nagroda I stopnia i  złoty medal, a Kamil Dunst zdobył nagrodę II stopnia i srebrny medal  indywidualnie i nagrodę III stopnia i brązowy medal drużynowo).

Wyjazd  pięciorga studentów (Władysław Klinikowski, Kamil Dunst, Mikołaj  Marcniak, Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk) do Izraela został  sfinansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  „Najlepsi z Najlepszych 3.0!”.

Zmiana terminu Juwenaliów 2019

Zmieniony został termin tegorocznych Juwenaliów na UMK - z 17-18 maja na 24-25 maja.

KOMUNIKAT

Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UMK został sprawdzony przez Policję. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych materiałów ani nic co mogłoby wzbudzić niepokój. W związku z tym, zgodnie z decyzją prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego, Dziekana Wydziału jutro rano (tj. we wtorek 29 stycznia) budynek zostanie uruchomiony i wszystkie zaliczenia i egzaminy odbędą się zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

Ważny komunikat!

W związku z alarmem bombowym JM Rektor zarządził ewakuację wszystkich budynków dydaktycznych UMK w kampusie toruńskim.
Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK są ODWOŁANE do końca dnia (28.01.2019).
Prosimy pracowników i studentów o sprawdzanie skrzynek mailowych. Zostanie na nie wysłana informacja dotycząca zaistniałej sytuacji.

Sukces Koła statystycznego dla uczniów

Młodzież województwa kujawsko-pomorskiego osiągnęła najwyższe wyniki w kraju w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej.  Szczególnie cieszy znakomity wynik uczniów szkół, z którymi współpracuje nasz Wydział: Liceum Akademickiego i IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Sześć osób zakwalifikowało się do zawodów centralnych (na 76 zakwalifikowanych z całej Polski), z czego trzy znalazły się w pierwszej dziesiątce. Uczniowie ci pracują m.in. pod kierunkiem dr Joanny Karłowskiej-Pik w ramach koła statystycznego. Gratulujemy!

Zajęcia koła statystycznego odbywają się na WMiI w poniedziałki w godz. 17.45-19.15.

Sukcesy szachowe

Tomasz M. Czarkowski, student III roku informatyki inżynierskiej, z wynikiem 8,5 punktu z 9 rund wygrał grupę C na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Szachowym CRACOVIA 2018 (27.12.2018-05.02.2019). Jednocześnie uzyskał II klasę sportową oraz wypełnił normę kandydacką. Gratulujemy!

Link do strony turniejowej: http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7125/results.html?l=pl&tb=10_

Tomasz M. Czarkowski wchodził również w skład drużyny UMK, która zajęła III miejsce w kategorii Uniwersytetów w Akademickich Mistrzostwach Polski w Szachach - Turniej Drużynowy 19-20.01.2019. Drużyna w klasyfikacji ogólnej zajęła bardzo dobre 7 miejsce.

Link do strony turniejowej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/tdr_7118/results.html?l=pl&tb=202_

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

W dniu dzisiejszym w USOSie został otwarty kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. To (anonimowe!) badanie ma na celu monitorowanie jakości zajęć prowadzonych na Uniwersytecie. Zachęcamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiet.

Projekt InterAPS

Rusza projekt pn. InterAPS. Zadaniem projektu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy UMK w Toruniu, Uniwersytetem w Lejdzie (Holandia), Newcastle University (Wlk. Brytania), Uniwersytetem Kopenhaskim (Dania) i Uniwersytetem w Innsbrucku (Austria). Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: http://interaps.fizyka.umk.pl/?project.

 

 

Stopień naukowy doktora dla mgr Katarzyny Zając i mgr. Marcina Gąsiorka

Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 20 grudnia 2018 r., nadała mgr Katarzynie Zając  i mgr. Marcinowi Gąsiorkowi stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Recenzentami w przewodzie doktorskim dr Katarzyny Zając był prof. dr hab. Jarosław Grytczuk z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. Mariusz Grech z Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim dr. Marcina Gąsiorka był prof. dr hab. Jarosław Grytczuk z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. Marcin Kozik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem w obu przewodach był prof. dr hab. Daniel Simson. Gratulujemy!

Matematyka w obiektywie

Dnia 17 grudnia 2018 r. podczas uroczystego podsumowania dziewiątej edycji konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” na Uniwersytecie Szczecińskim wykład pt. "Od wróbla do nieskończoności" wygłosił mgr Piotr Górny, doktorant naszego Wydziału. Przypominamy, że Piotr Górny to laureat III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Matematyka w obiektywie 2017.

Więcej o konkursie na stronie mwo.usz.edu.pl.

Nagroda PTI w konkursie za najlepsze prace magisterskie z informatyki

Doktorant naszego Wydziału, mgr Mikołaj Marciniak za pracę pt. Konstrukcja grafu o zadanym ciągu uogólnionych stopni wierzchołków (promotor: prof. dr hab. Maciej Sysło) otrzymał drugą nagrodę w XXXV Ogólnopolskim Konkursie PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Gratulujemy!

Do konkursu przyjęto 38 prac wykonanych w roku akademickim 2017/2018 w 16. krajowych wyższych uczelniach: w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (12), w Politechnice Białostockiej (1), w Politechnice Gdańskiej (3), w Politechnice Krakowskiej (1), w Politechnice Poznańskiej (3), w Politechnice Warszawskiej (2), w Politechnice Wrocławskiej (2), w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (1), w Uniwersytecie Gdańskim (1), w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1), w Uniwersytecie Jagiellońskim (1), w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2), w Uniwersytecie w Białymstoku (1), w Uniwersytecie Warszawskim (3), w Uniwersytecie Wrocławskim (3) i w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (1).

Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Nie żyje prof. Bogdan Bojarski

Poniżej przekazujemy wiadomość od prof. Pawła Strzeleckiego, Dziekana WMIM UW:

Szanowni Państwo,
z głębokim żalem i smutkiem informuję, że właśnie się dowiedziałem, że dziś rano zmarł Profesor Bogdan Bojarski.

Był świetnym matematykiem, zajmował się równaniami różniczkowymi cząstkowymi; po roku 1960 stworzył w Warszawie szeroką, silną szkołę osób zajmujących się tym działem matematyki. Wychował wielu innych matematyków. W latach 1970-1981 był dyrektorem Instytutu Matematyki UW, a w latach 1986-2002 - dyrektorem IM PAN. Twierdzenie Ahlforsa-Bersa-Bojarskiego o rozwiązaniach równania Beltramiego zostanie po nim na zawsze.

Dla mnie jego śmierć niesie ze sobą także akcent osobisty: był opiekunem mojej pracy magisterskiej i promotorem mojej pracy doktorskiej. Podczas jego wykładów na tablicy zwykle panował anegdotyczny chaos, który zapewne pamięta wielu nieco starszych członków naszej wydziałowej społeczności. Ja w tym chaosie odnalazłem zaproszenie do matematyki i wiele wskazówek na temat tego, co w niej ważne.

Paweł Strzelecki
Dziekan WMIM

PS: Nie wiadomo na razie, kiedy będzie pogrzeb Prof. Bojarskiego - przekażemy tę informację wszystkim Państwu, gdy do nas dotrze.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Pan mgr Bartosz Bieganowski, doktorant naszego Wydziału, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019. Gratulujemy!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Wypłata następuje jednorazowo.

Życzenia świąteczne

Zespół dziekański życzy pracownikom, doktorantom, studentom oraz wszystkim sympatykom Wydziału radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019!

"Dobry uniwersytet to także dobra matematyka"

Zachęcamy do lektury wywiadu z prof. dr. hab. Danielem Simsonem pt. Dobry uniwersytet to także dobra matematyka, który przeprowadziła dr Joanna Karłowska-Pik. Pierwsza część rozmowy została opublikowana w grudniowym wydaniu Głosu Uczelni - czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Srebro dla naszych!

W sobotę 15 grudnia 2018 r. w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w ramach olimpiady międzywydziałowej Copernicada 2018/2019 odbyły się mistrzostwa UMK w siatkówce halowej mężczyzn. Drużyna WMiI UMK w składzie: Kamil Caliński, Sławomir Kopaczewski, Krzysztof Kosut, Miłosz Kowalczyk, Marcin Piątkowski (kapitan), Daniel Strzelecki, Michał Szabłowicz, Łukasz Woś, Szymon Zieliński, po zaciętym meczu finałowym wywalczyła srebrny medal. Gratulujemy!

Na zdjęciu powyżej: trzy najlepsze drużyny po dekoracji medalowej.

Link do strony olimpiady: https://www.facebook.com/copernicada/

Link do albumu na Facebooku, gdzie dostępnych jest więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pg/copernicada/photos/?tab=album&album_id=2136205616461923&__tn__=-UC-R

Central European Programming Contest 2018

W dniach 30.11-2.12.2018 w Pradze odbyły się drużynowe zawody programistyczne ACM Central European Programming Contest, będące eliminacjami do studenckich Mistrzostw Świata. Najlepsza z trzech drużyn reprezentujących UMK, w której skład wchodzą studenci drugiego roku informatyki: Marcin Wojdat, Patryk Kisielewski i Mateusz Kamiński, zajęła 43 miejsce. Gratulujemy.

Drużyna w tym samym składzie uzyskała najlepszy wynik (spośród drużyn reprezentująch UMK) również w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym we Wrocławiu (27-28 października 2018), gdzie zajęła 34 miejsce. Wchodzący w jej skład studenci biorą udział w ministerialnym projekcie Najlepsi z Najlepszych 3.0.

https://contest.felk.cvut.cz/18cerc/index.html
http://www.amppz.ii.uni.wroc.pl/glowna.html

I edycja konkursu w ramach projektu PROM zakończona

Laureatami I edycji konkursu w ramach projektu PROM (m.in. na dofinansowanie udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz wyjazdy zagraniczne doktorantów) są nasi doktoranci: Bartosz Bieganowski, Aurelia Dymek oraz Mariusz Kaniecki. Gratulujemy!

Ponadto, w ramach projektu finansowany będzie staż doktorantki Kyriaki Psara z University of Cyprus na naszym Wydziale.

Zachęcamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w II  edycji konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2019 r.  Szczegóły konkursu dostępne są na stronie  https://www.fizyka.umk.pl/prom/.

Stopień naukowy doktora dla mgr Magdaleny Ryczkowskiej

Rada Naukowa Instytutu  Podstaw Informatyki PAN na posiedzeniu 8 listopada 2018 r., nadała mgr Magdalenie Ryczkowskiej stopień naukowy doktora nauk technicznych w  dyscyplinie informatyka. Gratulujemy!

Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Piotr Bała, recenzentami byli prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech z Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski z Politechniki Częstochowskiej. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim był dr Marek Nowicki.

Konkurs "Najlepszy student zagraniczny"

Ruszyła IX edycja konkursu INTERSTUDENT. Kandydatów mogą zgłaszać profesorowie, władze uczelni, samorząd studencki, a także sami studenci. Dział Współpracy Międzynarodowej czeka na propozycje do 11 grudnia.

Aby zgłosić studenta zagranicznego, należy wypełnić ankietę, którą następnie trzeba przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej. Więcej informacji.

Mikołajkowe granie w planszówki

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki na Mikołajkowe granie w planszówki, które odbędzie się 06.12.2018 w sali S3 o godz. 16:00.

Wypożyczyliśmy dla Was wiele gier ze stowarzyszenia Thorn, więc każdy znajdzie coś dla siebie. (Można przynieść również własne gry.) Na uczestników czekać będzie poczęstunek. Wstęp jest darmowy, każda osoba, która przyjdzie ma obowiązek wpisania się na listę, wyrażając zgodę na regulamin.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przyjścia!

W razie pytań zapraszamy do Weroniki Czajkowskiej (cz414@stud.umk.pl) oraz Anny Widła (widan@mat.umk.pl).

Zapraszamy!

Zdjęcia z dyplomatorium

Program "Absolwent UMK" udostępnił zdjęcia z Dyplomatorium na naszym Wydziale (24.11.2018).

Pakiet zdjęć do pobrania na Flickr https://flic.kr/s/aHsmrDBPjE (fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK).

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się 24 listopada 2018 roku.  o godz. 13.00 (sobota) w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18.

Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

W dniu uroczystości lub wcześniej prosimy o zgłoszenie się do dziekanatu (pokój  D219 oraz D221) w celu dopełnienia formalności administracyjnych: odbioru świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia odbioru dyplomu w księdze dyplomów. 24 listopada 2018 roku dziekanat Wydziału będzie czynny w godzinach 9:00 – 12:30.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na wykonanie zdjęć w trakcie uroczystości, to w związku z wymogami RODO, prosimy o wypełnienie załączonego wzoru zgody. Wypełniony dokument należy odesłać pocztą tradycyjną lub zeskanować i wysłać na adres opiwek@mat.umk.pl, kamak@mat.umk.pl lub jagmey@mat.umk.pl w terminie do 21 listopada 2018 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że dla osób, które nie życzą sobie, by wykonywać im zdjęcia, na czas uroczystości przygotujemy miejsca w oddzielnym sektorze w Auli WMiI oraz zawieszki sygnalizujące brak zgody na fotografowanie. Zawieszki będzie można odebrać przed uroczystością – przy wejściu do Auli WMiI.

12 listopada 2018

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Berka

21 listopada 2018 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Berka pt. "Problem rozłączności potoku ergodycznego z potokiem odwrotnym".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Krzysztof Frączek z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Janina Kotus z Politechniki Warszawskiej i prof. dr hab. Anna Zdunik z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

PROM rusza!

Otwarty został nabór do projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na UMK.

Zachęca się:

 • doktorantów - do składania wniosków,
 • opiekunów prac - do wsparcia wniosków studentów listami rekomendacyjnymi,
 • pracowników - do rozważenia możliwości przyjęcia na staż wyróżniających się doktorantów z zagranicy.

Termin zgłoszeń: 14 listopada br. Komplet informacji znajduje się na stronach internetowych projektu:

oraz na https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25739

Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora 31 października 2018 r. (środa) od godz. 14:00 na UMK obowiązywać będą godziny rektorskie.

Przypominamy również, że 2 listopada jest w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Stypendium Rektora UMK

Prof. dr hab. Oleksandr Gomilko za publikację A general approach to approximation theory of operator semigroups w Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 2018. S. 1-52, (Impact Factor ISI: 1.848, punktacja MNiSW: 45.000) otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe. Gratulujemy!

Dodajmy, że jest o kolejne takie stypendium dla pracownika naszego Wydziału.

Erasmus+ spotkanie 23.10

Immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 20 października 2018 roku (sobota) o godzinie 9:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18.

Bezpośrednio po immatrykulacji odbędzie się spotkanie z dr Bartoszem Ziemkiewiczem - kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Informatyki. Obecność na immatrykulacji i spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa.

W dniach 19-20 października prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D221) w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. podpisanie umowy i odbiór legitymacji).


Dziekanat będzie czynny:
-) 19 października (piątek) od 11:00 do 15:00
-) 20 października (sobota) od 10:00 do 14:00

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych (I i II stopnia) Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 2 października 2018 roku (wtorek) o godz. 1600 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18 w Toruniu. Obecność obowiązkowa.

Wcześniej tego samego dnia w tym samym miejscu (tj. 2 października w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki ) o godz. 1330 odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem - Prodziekanem ds. Studenckich oraz z przedstawicielami Samorządu Studenckiego dotyczące pomocy materialnej. Obecność obowiązkowa.

Dnia
1 października (poniedziałek) o godz. 915 - również w Auli WMiI - dla  studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (z wyjątkiem studentów kierunku Matematyka i Ekonomia) odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjne. W związku z tym tego dnia zajęcia dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynają się od godziny 10 (i zgodnie z planem dostępnym na stronie: http://plan.mat.umk.pl/).
 

W dniach 29 września oraz 1 i 2 października 2018 roku prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokoje D219 i D221 - na Ip.), w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji).
 

Dziekanat będzie czynny:

- 29 września (sobota) od 1000 do 1400,

- 1 października (poniedziałek) od 1100 do 1400,
- 2 października (wtorek) od 1000 do 1300.

Immatrykulacja uczestników I roku studiów doktoranckich matematyki

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość immatrykulacji studentów  I roku studiów doktoranckich w zakresie matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, która odbędzie się 2 października 2018 roku (wtorek) o godz. 16.00 w Auli Wydziału Matematyki
i Informatyki.

2 października 2018 roku o godz. 15.00 w sali S2 odbędzie się spotkanie organizacyjne doktorantów I roku z Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Prosimy o załatwienie formalności administracyjnych w dziekanacie studiów doktoranckich (pok. D210) w dniach
1 lub 2 października 2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

Zajęcia dydaktyczne na UMK już 1 października

Przypominamy, że w roku akademickim 2018/2019 zajęcia dydaktyczne na UMK rozpoczynają się 1 października (poniedziałek), a inauguracja roku odbędzie się 2 października (i to jest dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Plan zajęć na WMiI UMK jest dostępny pod adresem http://plan.mat.umk.pl/.

Dnia 1 października br. w godzinach porannych dla studentów rozpoczynających naukę na PIERWSZYM roku studiów PIERWSZEGO stopnia na naszym Wydziale odbędzie się spotkanie organizacyjne. Dokładniej piszemy o tym powyżej.

Wydział nagrodzony za wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Warszawa) uhonorował Wydział Matematyki i Informatyki UMK statuetką z okazji 70-lecia informatyki w Polsce - za wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W czwartek zamknięte parking wewnętrzny i rowerownia

Dzisiaj, czyli w czwartek 27 września niedostępny będzie parking wewnętrzny wraz z rowerownią od strony ulicy Moniuszki. Powodem jest remont ulicy na wysokości bramy wjazdowej.

Koło statystyczne dla uczniów

Serdecznie zapraszam uczniów liceów na zajęcia koła statystycznego, które odbywają się w poniedziałki w godzinach 17:45-19:15 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu (ul. Chopina 12/18), w sali SS3. Pierwsze spotkanie: 17.09.2018.

Celem zajęć jest propagowanie wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz przygotowanie uczniów toruńskich liceów do takich konkursów jak Olimpiada Statystyczna czy Europejski Konkurs Statystyczny.

dr Joanna Karłowska-Pik
joanka@mat.umk.pl

Finał Międzynarodowy 32. Mistrzostw Świata w Grach Matematycznych i Logicznych

W dniach 29-30 sierpnia 2018 r. na Uniwersytecie Paris Diderot w Paryżu odbył się Finał Międzynarodowy 32. Mistrzostw Świata w Grach Matematycznych i Logicznych. Studenci naszego Wydziału: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski, Mikołaj Marciniak, Karolina Wojtyniak oraz Patrycja Tkaczuk startowali w zawodach równoległych w kategorii L2. Podczas zawodów Mikołaj Marciniak zajął miejsce pierwsze, Kamil Dunst - trzecie, a Władysław Klinikowski piąte. Gratulujemy!

Uczestnicy Finału startowali w 16 różnych kategoriach - od uczniów szkół podstawowych, poprzez amatorów, aż po studentów i zawodowych matematyków. W każdym z dwóch dni konkursu studenci mieli do rozwiązania 18 zadań w ciągu 180 minut.

Wyjazd czworga studentów: K. Dunsta, W. Klinikowskiego, M. Marciniaka, K. Wojtyniak był finansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0".

Zebrania wyborcze nauczycieli i doktorantów

Komisja Wyborcza Wydziału Matematyki i Informatyki zaprasza na zebrania wyborcze mające na celu wybór przedstawicieli do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020, które odbędą się 12 września 2018 roku:

 • Zebranie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego ani stopnia doktora habilitowanego mające na celu wybór 2 przedstawicieli do Rady Wydziału, które odbędzie się 12 września 2018 roku o godzinie 10:05 w Sali S3 lub, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, 12 września 2018 roku o godzinie 10:15 w Sali S3.
 • Zebranie doktorantów mające na celu wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału, które odbędzie się 12 września 2018 roku o godzinie 11:05 w Sali S3 lub, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, 12 września 2018 roku o godzinie 11:15 w Sali S3.

Podwójnie Najlepsi!

W dniu 6 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rekomendowane do finansowania projekty w ramach trzeciej edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych! 3.0". Na liście znalazły się dwa projekty z naszego Wydziału.
Siódemka wyróżniających się studentów informatyki WMiI będzie przez najbliższy rok realizować grant pod opieką dr. Łukasza Mikulskiego i dr. Marcina Piątkowskiego. Dzięki funduszom przyznanym przez MNiSW, członkowie Koła Naukowego Informatyków Tomasz Czarkowski, Mateusz Kamiński, Patryk Kisielewski, Dawid Maliszewski, Witold Pazderski, Marcin Wojdat oraz Paweł Zacharek wezmą udział w międzynarodowych konkursach programistycznych.
Z kolei koordynatorami projektu pn. "Udział studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w międzynarodowych konkursach matematycznych" będą dr Robert Skiba, mgr Daniel Strzelecki oraz mgr Aurelia Dymek. Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski, Mikołaj Marciniak, Karolina Wojtyniak oraz Patrycja Tkaczuk - członkowie Koła Naukowego Matematyków na WMiI UMK - będą mogli uczestniczyć w konkursach i zawodach na arenie międzynarodowej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodajmy, że projekt pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0." to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!" i „Najlepsi z najlepszych! 2.0." oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości" realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których beneficjentami byli studenci naszego Wydziału.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MNiSW.

Medale studentów WMiI na międzynarodowych zawodach matematycznych w Bułgarii

W dniach 22-28 lipca 2018 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 25. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów IMC 2018 organizowane przez University College London oraz American University in Bulgaria. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był reprezentowany przez Kamila Dunsta, Karolinę Wojtyniak, Władyslaw Klinikowskiego oraz Patrycję Tkaczuk. Studenci WMiI UMK zdobyli następujące nagrody: Kamil Dunst (nagroda drugiego stopnia i srebny medal), Karolina Wojtyniak (nagroda trzeciego stopnia i brązowy medal) oraz Władysław Klinikowski (wyróżnienie). Gratulujemy!

W tegorocznej edycji wzięło udział 351 studentów z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Podczas zawodów rozwiązywano 10 zadań w ciągu 2 dni (każdego dnia 5 zadań w 300 minut). W tym roku opiekunami studentów podczas zawodów byli dr Robert Skiba oraz Mikołaj Marciniak (student V roku). Wyjazd trzech studentów: K. Wojtyniak, K. Dunsta i W. Klinikowskiego oraz dwóch opiekunów: dr R. Skiby i M. Marciniaka był sfinansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0".

Szczegółowe informacje o zawodach można znaleźć na stronie organizatorów: http://www.imc-math.org.uk/

[Autor notatki: dr Robert Skiba]

Wydział w rankingu szanghajskim!

Już po raz drugi - i po raz kolejny za sprawą właśnie naszego Wydziału - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities – ARWU, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych, nazywanym rankingiem szanghajskim. W dziedzinowym zestawieniu uniwersytetów z całego globu w obszarze badań matematyka zajmujemy 3. lokatę w Polsce. Uplasowaliśmy się w trzeciej setce (na pozycji 201-300) tegorocznego Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinie naukowej: Mathematics.

W zestawieniu 500. najlepszych na świecie ośrodków prowadzących tego rodzaju badania odnotowano jeszcze tylko 6 rodzimych uczelni. Wyprzedziły nas: Uniwersytet Warszawski (w przedziale 51-75) i Uniwersytet Jagielloński (w przedziale 151-200). W tyle pozostały: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska (w przedziale 301-400) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Wrocławska (w przedziale 401-500).

W zeszłym roku w tej kategorii UMK w dyscyplinie naukowej: Mathematics został odnotowany na pozycji 301-400 i zajmował 5. miejsce w kraju.

Podkreślmy, że matematyka to jedyna dyscyplina naukowa na UMK z takimi osiągnięciami.

 

Mgr A. Dymek otrzymała grant ETIUDA!

W konkursie Narodowego Cetrum Nauki ETIUDA 6 – na stypendia skierowane do osób, które rozpoczynają karierę naukową - grant zdobyła mgr Aurelia Dymek. Gratulujemy!

Mgr Aurelia Dymek będzie kierowała grantem ,,Dynamika topologiczna uogólnionych układów B-wolnych'', na realizację którego NCN przyznał 88 838 zł dofinansowania. Więcej informacji na temat wyników konkursu ETIUDA 6 można znaleźć na stronie NCN.

Dr Anna Beata Kwiatkowska na Liście 100

Na tegorocznej "Liście 100" [osób, które w sposób  szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych] ogłoszonej w dniu 21 czerwca br. podczas konferencji "Umiejętności cyfrowe 2018.pl" przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce znalazła się dr Anna Beata Kwiatkowska. Gratulujemy!

Nominacji do listy dokonują doświadczeni eksperci, praktycy  w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby  które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia. Więcej na http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/lista-100-2018/.

Olimpiada programistyczna na Ukrainie

W dniach 2-7 lipca odbyła się w Kijowie Olimpiada Programistyczna KPI-OPEN. Wśród 100 zespołów z kilkunastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej (oraz Chin) drużyna NCU1 w składzie Witold Pazderski (III rok informatyki), Paweł Zacharek (III rok informatyki) i Dawid Maliszewski (II rok informatyki) zajęła dobre 27. miejsce. Studenci Ci realizują pod opieką doktora Łukasza Mikulskiego projekt "Najlepsi z Najlepszych 2.0". Gratulujemy!

Pozostałe dwie drużyny, w skład których wchodzili studenci II i I roku informatyki zostały sklasyfikowane w piątej dziesiątce. Więcej informacji o zawodach można znaleźć na stronach:

Wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Już po raz piąty prezydent Michał Zaleski nagrodził zespół studentów informatyki naszego Wydziału za projekt przygotowany w ramach Programowania Zespołowego. W tym roku nagrodzony został zespół VI, który przygotował projekt "Arrange'' - aplikację służącą do aranżacji wnętrz przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości. W skład zespołu wchodzili: Kamil Bojarski, Artur Nasiadko, Mariusz Dzikowski, Paweł Stabla i Arkadiusz Staśczak, a opiekunem zespołu był mgr Michał Dudkiewicz. Gratulujemy!

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 5 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta. Nasi studenci zaprezentowali swój projekt, a następnie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronach:

Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Dr Joanna Karłowska-Pik otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikację Investigating the impact of age-depended hair colour darkening during childhood on DNA-based hair colour prediction with the HIrisPlex system w "Forensic Science International: Genetics", Vol. 36 2018, s. 26-33, Impact Factor ISI: 3.911, punktacja MNiSW: 45.000 (udział procentowy: 100%). Gratulujemy!

 

XV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2018

W dniach 26-28 czerwca 2018 roku odbyła się na naszym Wydziale jubileuszowa edycja konferencji "Informatyka w Edukacji".

To konferencja skierowana do nauczycieli, wykładowców uczelni  wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji  informatycznej. Temat przewodni konferencji: Myśl  komputacyjnie! Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Włodzisław Duch,  gośćmi konferencji byli m.in. prof. Jan Madey, prof. Krzysztof Diks z  Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowy program wykładów i referatów znajduje się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.

Stopień naukowy doktora dla mgra Mariusza Felisiaka

Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 21 czerwca 2018 r., nadała mgr. Mariuszowi Felisiakowi stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Daniel Simson, recenzentami prof. dr hab. Paweł Idziak z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Lonc z Politechniki Warszawskiej. Gratulujemy!

Publiczne prezentacje w Programowaniu Zespołowym 2.0

19 czerwca w Sali Konferencyjnej Wydziału odbyły się prezentacje projektów informatycznych wykonanych przez uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych (I LO, IV LO, X LO oraz GiLA) w ramach Programowania Zespołowego 2.0.

Programowanie Zespołowe 2.0 to projekt realizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt jest skierowany do uzdolnionych informatycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego celem jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie: umiejętności informatycznych, pracy zespołowej i współpracy z innymi, projektowania złożonych systemów informatycznych oraz stosowania zasad logicznego i analitycznego myślenia.

W pokazie wzięło udział pięć zespołów, które przygotowały bardzo różnorodne projekty: aplikację mobilną do nauki języków obcych, grę RPG, robota monitorującego stan otoczenia, program do pomiaru odległości między poruszającymi się pojazdami oraz aplikację mobilną do monitorowania tętna. Uczniowie pracowali nad swoimi aplikacjami od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku pod opieką pracowników Wydziału, bądź nauczycieli informatyki ze szkół współpracujących z Wydziałem.

Wydarzenie obserwowała około 140 osobowa publiczność złożona przede wszystkim z uczniów i nauczycieli toruńskich liceów. Po każdej prezentacji odbywała się ożywiona dyskusja, w ramach której autorzy projektów odpowiadali na liczne pytania zadawane przez widownię.

Po zakończeniu pokazów komisja składająca się z opiekunów zespołów oraz koordynatora Programowania Zespołowego 2.0 podjęła decyzję o pozytywnej ocenie wszystkich projektów. Komisja podkreśliła wysoki poziom merytoryczny przygotowanych aplikacji oraz profesjonalne przeprowadzenie ich prezentacji.

Kolejna edycja projektu Programowanie Zespołowe 2.0 wystartuje w pażdzierniku 2018 r.

 

UMK w programie AWS Educate

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do programu AWS Educate.

W ramach programu studenci i pracownicy mogą otrzymać:

 • darmowy dostęp do materiałów edukacyjnych (materiały, kursy i laboratoria), w tym dostęp do materiałów normalnie płatnych,
 • narzędzia wspomagające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem chmury obliczeniowej AWS,
 • odnawialne środki na wykorzystanie zasobów obliczeniowych chmury AWS,

i wiele innych korzyści.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://aws.amazon.com/education/awseducate/.

Aby się zarejestrować należy podać adres e-mail w domenie umk.pl oraz wybrać z listy nasz uniwersytet.

Kategoria naukowa A dla naszego Wydziału

Wydział Matematyki i Informatyki UMK uzyskał decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A.

Nasz Wydział otrzymał kategorię A na podstawie  Decyzji nr ODW-712/KAT/2018 z dn. 19 maja 2018 r. - w wyniku pozytywnego rozparzenia odwołania  od wcześniejszej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kategorią naukową A Wydział będzie dysponował do momentu kolejnej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Wydział na Pikniku Naukowym w Warszawie

W sobotę 9 czerwca 2018 r. podczas 22. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprezentowane zostały instalacje interaktywne powstałe na naszym wydziale. Wydział reprezentowali studenci: Mateusz Kamiński, Patryk Kisielewski (studenci I roku), Bartosz Stando (absolwent naszego wydziału) wraz z opiekunem dr. Krzysztofem Rykaczewskim. Wyjazd organizowany był przy współpracy z Fundacją Rozwoju Informatyki WMiI, a sponsorem była Fundacja PZU.

To ogromne wyróżnienie, gdyż Piknik Naukowy jest największym plenerowym wydarzeniem mającym na celu promocję nauki w Europie. Zaproszonych zostało około 200 instytucji, które prezentowały się na ponad 160 stanowiskach. Po raz pierwszy w historii imprezy swoje stanowisko miał tam nasz wydział.

Nasza wystawa spotkała się z żywym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem, co przełożyło się na tłumy odwiedzających nas osób.

 

XII Toruńskie Kolokwium Stochastyczne

7 czerwca 2018 r., w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się XII Toruńskie Kolokwium Stochastyczne, stanowiące kontynuację cyklu dziewięciu Wykładów im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa, które odbywały się w latach 2007 – 2015 oraz X i XI  Kolokwium (lata 2016 i 2017) r.

W ramach Kolokwium wykłady przedstawią: 

godz. 16:00
Prof. Łukasz Stettner (Instytut Matematyczny PAN)
ZAGADNIENIE CENY KALKULACYJNEJ NA RYNKACH Z PROPORCJONALNYMI KOSZTAMI ZA TRANSAKCJE

godz. 17:00
Prof. Szymon Peszat (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński)
PEWNE OTWARTE PROBLEMY W TEORII STOCHASTYCZNYCH RÓWNAŃ CZĄSTKOWYCH

IT DAY

6 czerwca na naszym Wydziale odbyły się Targi Praktyk i Pracy pn. IT Day zorganizowane wspólnie przez WMiI UMK i Biuro Karier UMK.   Na ciekawe wykłady (w Auli Wydziału) zapraszały firmy: Atos, Nokia, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Huuuge Games, Data Space, Kantata, BSB, Sybilla, Subeli, KOPEL oraz Mobica. Stoiska firm  można było odwiedzić w holu przy Auli. IT Day. Dokładny program jest dostępny pod adresem: https://www.mat.umk.pl/web/wmii/it-day.

Decyzją Dziekana studenci naszego Wydziału na podstawie uczestnictwa w wykładzie w ramach IT DAY, potwierdzonego podpisem na liście obecności, mogli otrzymać usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych, które odbywały się w czasie danego wykładu.
 

Kolokwium Wydziałowe - wykład profesora Piotra Hajaca

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dra hab. Piotra M. Hajaca (IMPAN) pt. Struktura współzmienniczego pullbacku C*-algebr przycinalnych grafów, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 06.06.2018 w sali S9 WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

Nasz Wydział w rankingach

W Rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2018 - informacji o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych na 6. pozycji znalazł się kierunek informatyka (http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/informatyka), a na 8. pozycji kierunek matematyka (http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/matematyka). Metodologia rankingu dostępna jest pod adresem: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle.

W Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2018 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ponownie znalazł się wśród pięciu najlepszych polskich uniwersytetów.

Sukces studenta na XV Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych

W dniach 26-27 maja 2018 r. przedstawiciele Koła Naukowego Matematyków UMK: Mikołaj Marciniak, Władysław Klinikowski, Kamil Dunst, Karolina Wojtyniak oraz Patrycja Tkaczuk - wzięli udział w XV Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych we Wrocławiu. Kamil Dunst otrzymał wyróżnienie plasując się na 7. miejscu. Gratulujemy!

Konkurs był podzielony na 8 kategorii. Studenci z WMII UMK startowali w kategorii studenckiej (L2). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://gmil.pwr.edu.pl/.

Wyniki III Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Dziekana WMiI

W sobotę 26 maja 2018 r. na naszym wydziale odbył się III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dziekana WMiI. Udział w nim wzięło 31 zawodników, wśród nich wielu utytułowanych szachistów. W turnieju zwyciężył pan Łukasz Jabłoński. Warto zwrócić uwagę na świetny wynik pana Daniela Ludwińskiego, absolwenta UMK, który zajął drugie miejsce. Gratulujemy!

Wyniki prezentacji Programowania Zespołowego 2017/18 na NSI

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2017/2018 na Niestacjonarnych Studiach Informatyki. Do prezentacji zostały dopuszczone dwa zespoły. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.

Jury przyznało wyróżnienie zespołowi II za projekt ,,Co zjeść''. W skład zespołu wchodzili: Marcin Barczewski, Michał Ferchow, Dawid Przybysz, Paweł Jaworski, Łukasz Płoński. Opiekunem zespołu była dr Marta Burzańska.

Zwycięzcom gratulujemy!

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

Dzisiaj na Wydziale rozpoczynają się Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy. Podczas warsztatów, które potrwają do 23 maja - we wtorek o godz. 10:00 - odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera  został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań.

Medal Schaudera, za wybitne wyniki  naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu.Obecna edycja jest trzecią z kolei.
 
Wykłady odbywać się będą w Auli Wydziału. Program jest dostępny pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl/program;jsessionid=1D45079F4FCE4311C1C9C1163CF8DAB5

III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dziekana WMiI

Turniej odbędzie się w sobotę 26 maja br. w budynku Wydziału. Formuła otwarta turnieju umożliwia udział każdemu, bez względu na wiek, bądź kategorię szachową. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem tmczar@mat.umk.pl, zaś szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie eria.org.pl.

Turniej rozpocznie się o godzinie 10:00 i do tej godziny przyjmowani będą chętni uczestnicy (do wyczerpania miejsc).

Zapraszamy!

Programowanie zespołowe na Niestacjonarnych Studiach Informatyki - prezentacja projektów

W dniu 26 maja 2018 r. (sobota) w Auli Wydziału odbędzie się prezentacja projektów wykonanych przez studentów III roku Niestacjonarnych Studiów Informatyki w ramach przedmiotu Programowanie zespołowe.

Program prezentacji:

10:00 – 10:15  Rozpoczęcie
10:15 – 10:45  Zespół II :  „Co zjeść”
10:45 – 11:15  Zespół I  :  „e-WareHouse”

Wyniki prezentacji Programowania Zespołowego 2017/18

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2017/2018. Do prezentacji zostało dopuszczonych 11 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.
Jury przyznało trzy równorzędne nagrody ufundowane przez Dziekana WMiI.

 

W kategorii ,,Technologia'' nagrodę zdobył zespół VI za projekt ,,Arrange''. W skład zespołu wchodzili: Kamil Bojarski, Artur Nasiadko, Mariusz Dzikowski, Paweł Stabla i Arkadiusz Staśczak. Opiekunem zespołu był mgr Michał Dudkiewicz.
 
W kategorii ,,Potencjał biznesowy'' nagrodę zdobył również zespół VI.
 
W kategorii ,,Potencjał społeczny'' nagrodę zdobył I za projekt DreamSpeak. W skład zespołu wchodzili: Dawid Bruzdowski, Jakub Marchlewski, Małgorzata Duszyńska i Anna Widła. Opiekunem zespołu był dr Grzegorz Marczak.
 
Nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki przyznana została zespołowi XII za projekt ,,HabiDrive''. W skład zespołu wchodzili: Krzysztof Paczkowski, Michał Rewers, Adrian Mikołajczak, Grzegorz Paczkowski, Paweł Graboś i Ewelina Ossowska. Opiekunem zespołu był mgr Maciej Koziński.
 
Zwycięzcom gratulujemy!

Godziny rektorskie

W związku z juwenaliami w czwartek 17 maja 2018 r. od godz. 15:00 będą obowiązywać godziny rektorskie. Piątek 18 maja 2018 r. będzie w całości wolny od zajęć dydaktycznych.

Programowanie zespołowe - prezentacja projektów

W dniu 17 maja 2018 r. (czwartek) w Auli Wydziału odbędzie się prezentacja projektów wykonanych przez studentów III roku Informatyki w ramach przedmiotu Programowanie zespołowe.

Program prezentacji:

08:30 – 08:45  Rozpoczęcie
08:45 – 09:15  Zespół V      :  „briskarp”
09:15 – 09:45  Zespół II      :  „GamePub”
09:45 – 10:15  Zespół XI     :  „TeatrVR”    
Przerwa
10:30 – 11:00  Zespół III     :  „emeet.io”
11:00 – 11:30  Zespół VIII   :  „KeepCars”
11:30 – 12:00  Zespół XII    :  „HabiDrive”
12:00 – 12:30  Zespół IX     :  „FitPet”
Przerwa
13:00 – 13:30  Zespół VI     :  „Arrange”
13:30 – 14:00  Zespół X      :  „PingPoint”
14:00 – 14:30  Zespół VII   :  „Monitoring Mierników Analogowych”
14:30 – 15:00  Zespół I        :  „DreamSpeak”

 

Stypendium Rektora UMK

Prof. dr hab. Sławomir Rybicki, dziekan naszego Wydziału (udział procentowy: 100%) za publikację Symmetric Liapunov center theorem for minimal orbit w Journal of Differential Equations 265 (3), (2018), s. 752-778, Impact Factor ISI: 1.988, punktacja MNiSW: 45.000 otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe. Nasze gratulacje!

Kurs maturalny 2017/2018 zakończony

W dniu 26.04.2018 odbyło się spotkanie kończące tegoroczną edycję kursów maturalnych na WMiI. Zajęcia trwały od listopada i prowadzone były przez studentów specjalności nauczycielskich: Natalię Trojanowską, Jakuba Wojtasika i Bartka Osenkę oraz doktoranta Kamila Palusińskiego - w ramach działalności Koła Naukowego Matematyków UMK. Podkreślmy, że była to praca w ramach wolontariatu!

Oto słowa prowadzących: "Podczas czwartkowych wieczornych spotkań rozwiązaliśmy kilkaset zadań maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia dały możliwość powtórki materiału przed zbliżającym się egzaminem maturalnym.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną pracę i zaangażowanie. Życzymy satysfakcjonujących wyników na majowym egzaminie, nie tylko z matematyki i pomyślnej realizacji planów po ukończeniu szkoły średniej!"

Nagrody dla studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych w Ostrawie i Sankt-Petersburgu

W dniach 11-14 kwietnia 2018 r. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki w składzie: Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk, Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz Mikołaj Marciniak wzięli udział w 28. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" organizowanych przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy).  Mikołaj Marciniak zdobył wyróżnienie. Opiekunem studentów na zawodach był mgr Daniel Strzelecki.
Chwilę później - w dniach 21-23 kwietnia 2018 r. - Karolina Wojtyniak, Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz Mikołaj Marciniak reprezentowali Wydział Matematyki i Informatyki w 5. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych  "5th North Countries Universities Mathematical Competition (University ITMO)", które odbyły się w Sankt-Petersburgu (Rosja). Karolina Wojtyniak, Kamil Dunst oraz Mikołaj Marciniak zdobyli nagrody II stopnia.  Opiekunem studentów na zawodach był dr Robert Skiba.

Gratulujemy!

Zakończył się 18. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

W dniach 21-24 kwietnia 2018 gościliśmy na naszym wydziale ponad 600 osób, które wzięły udział w wykładach, wystawach, warsztatach oraz grach organizowanych w ramach 18. TFNiS.

To - jakże udane - przedsięwzięcie swój sukces zawdzięcza wysiłkowi wielu osób. Na tej liście są:

 • dr Krzysztof Ciesielski z UJ, który zechciał do nas przyjechać z Krakowa i wygłosić dwa wykłady poświęcone historii matematyki,
 • dr Bogumiła Klemp-Dyczek, dr Natalia Soja-Kukieła, mgr Aurelia Dymek, mgr Maurycy Rzymowski i mgr Piotr Górny, którzy przygotowali wystawę "Przestrzeń Polska",
 • dr Krzysztof Rykaczewski, dr Piotr Przymus, mgr Andrzej Rutkowski, dr Michał Chlebiej, mgr Jakub Kluczewski, mgr Damian Kurpiewski, którzy zorganizowali coroczny hit festiwalowy, czyli wystawę interaktywną "Dzień z życia piksela",
 • dr Bartosz Ziemkiewicz i mgr Mateusz Topolewski - twórcy gry miejskiej, dzięki której zwiedzający mogli odkryć niektóre tajemnice budynku WMiI,
 • mgr Daniel Strzelecki, mgr Bartosz Bieganowski i - ponownie - mgr Aurelia Dymek, dr Bartosz Ziemkiewicz, mgr Mateusz Topolewski oraz mgr Piotr Górny, którzy przygotowali i nadzorowali escape room "Twierdza szyfrów", którego opuszczenie było prawdziwym wyzwaniem,
 • dr Alicja Jaworska-Pastuszak i mgr Kamil Palusiński, którzy przygotowali i prowadzili warsztaty origami 3d - pracę ich zespołu będzie można podziwiać w sali S3 do końca semestru,
 • dr Adrian Falkowski, który przygotował i prowadził warsztaty poświęcone metodzie Monte Carlo,
 • studenci, bez których pomocy w poprowadzenie części imprez byłoby niemożliwe,
 • pracownicy dziekanatu, LESK i obsługi, którzy udzielali wsparcia organizacyjnego,

 i przede wszystkim

 • dr Joanna Karłowska-Pik, na której barkach spoczęła odpowiedzialność za całokształt wydarzenia i która, po raz kolejny sprawdziła się znakomicie w roli koordynatora TFNiS na WMiI.

Do albumu ze zdjęciami.

 

W środę obchodziliśmy 25. rocznicę powstania Wydziału

W środę 25 kwietnia 2018 r. świętowaliśmy 25. rocznicę powstania naszego Wydziału.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:15 w Auli Wydziału. Uroczystość otworzył prof. dr hab. Sławomir Rybicki, dziekan WMiI UMK.

Program wydarzenia:                     
godz. 10:20–11:05 - wykład dr Bogumiły Klemp-Dyczek pt. "O początkach matematyki na UMK";
godz. 11:10–11:55 - wykład prof. Marka Nasieniewskiego pt. "Działalność naukowa prof. Stanisława Jaśkowskiego";
godz. 12:25–13:10 - wykład prof. dr. hab. Daniela Simsona, dziekana Wydziału w latach 1993-1996 i 1996-1999 pt. "Matematyka toruńska dawniej i dziś";
godz. 13:10–13:40 - przemówienia gości.
 

Zmarł doc. dr hab. Jerzy Kotas

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. zmarł doc. dr hab. Jerzy Kotas.

Docent Jerzy Kotas urodził się dnia 5 kwietnia 1932 r. w Nowym Młynie (powiat Włocławek). Był uczniem prof. Stanisława Jaśkowskiego, autorem wielu prac naukowych z zakresu logiki matematycznej. Na UMK w Toruniu pracował od 1 września 1957 r. do przejścia na emeryturę tj. do 30 września 1997 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie logiki matematycznej uzyskał 22 marca 1972 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Systemy logiczne z implikacjami a teorie quasi-implikatywnych algebr. Przez wiele lat kierował Zakładem Logiki Matematycznej, a potem Zakładem Logiki i Geometrii.

Uroczystości pogrzebowe w poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. rozpoczną się o 10:30 w kościele WNMP w Toruniu (ul. Marii Panny 2), w tym Msza o godz. 11:00. Po niej pogrzeb na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

XVIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki na WMiI już w tym tygodniu!

Także w tym roku Wydział Matematyki i Informatyki UMK włączył się w organizację Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Zapraszamy przede wszystkim na imprezy związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicą powstania polskiej szkoły matematycznej:

 • "Polak - z pewnością dobry matematyk'' - wykład znanego popularyzatora nauki dr. Krzysztofa Ciesielskiego z UJ - niedziela 22 kwietnia, godz. 12:00-13:30, Aula WMiI - wstęp wolny, zapisy dla grup zorganizowanych: joanka@mat.umk.pl,
 • "Z ziemi francuskiej do Polski'' - wykład dr. Krzysztofa Ciesielskiego przygotowany z myślą o grupach zorganizowanych - poniedziałek 23 kwietnia, godz. 12:00-13:30, Aula WMiI - zapisy: joanka@mat.umk.pl,
 • wystawa "Przestrzeń Polska'' - czynna od soboty 21 kwietnia do wtorku 24 kwietnia, amfiteatr WMiI, wstęp wolny, zapisy dla grup zorganizowanych: joanka@mat.umk.pl.

Nowością w naszej ofercie są gry wymagające sporego zaangażowania od uczestników:

 • escape room ,,Twierdza szyfrów'' - od soboty 21 kwietnia do wtorku 24 kwietnia, godz. 10:00-18:00, klub studencki, zgłoszenia: aurbart@mat.umk.pl,
 • gra miejska ,,Miasto (nie)matematycznych rozmaitości'' - sobota 21 kwietnia od 11:00 do 15:00, niedziela 22 kwietnia od 12:00 do 16:00, poniedziałek 23 kwietnia i wtorek 24 kwietnia od 10:00 do 15:00, budynek wydziału, start w holu głównym, wstęp wolny, zapisy dla grup zorganizowanych: aurbart@mat.umk.pl.

Stałe punkty programu festiwalu na naszym wydziale:

 • wystawa interaktywna ,,Dzień z życia piksela'' - sobota 21 kwietnia od 11:00 do 17:00, niedziela 22 kwietnia od 12:00 do 16:00, poniedziałek 23 kwietnia od 10:00 do 15:00, wstęp wolny, zapisy dla grup zorganizowanych: mozgun@mat.umk.pl,
 • warsztaty ,,Monte Carlo, czyli rozwiązywanie problemów metodą hazardową'' - poniedziałek 23 kwietnia od 11:00 do 12:00 i od 14:00 do 15:00, wtorek 24 kwietnia od 12:00 do 13:00 i od 13:00 do 14:00, sala S5 - brak miejsc,
 • warsztaty ,,Pleciemy 3 po 3, czyli origami 3D'' - poniedziałek 23 kwietnia od 10:00 do 11:15 i od 12:00 do 13:15, wtorek 24 kwietnia od 10:00 do 11:15 i od 12:00 do 13:15, sala S3 - zapisy: jaworska@mat.umk.pl.

Szczegółowy opis imprez jest dostępny na stronie https://www.festiwal.torun.pl/program/wyszukiwarka/ Serdecznie zapraszamy!

Jeszcze raz: Dzień liczby pi

Dnia 14 marca 2018 r., w związku z światowym "Dniem liczby pi" - tradycyjnie już - obchodziliśmy to wydarzenie na naszym Wydziale. 11 kwietnia 2018 r. zorganizowaliśmy drugą edycję tego wydarzenia. Na Wydziale gościliśmy uczniów szkół regionu (Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, IV LO w Toruniu i VIII LO w Toruniu).

Program:

 • Co się dzieje ze światłem w lustrzanych pomieszczeniach? prof. dr hab. Krzysztof Frączek
 • Czy sztuczna inteligencja zagraża ludzkości? dr Piotr Przymus i mgr Andrzej Rutkowski

Część gości została zaproszona do zwiedzania Wydziału. Oprowadzanie organizowane jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu: Samorządu studenckiego, doktorantów (którzy przygotowali prezentacje), pracowników Biblioteki WMiI oraz LESK (m. in. zwiedzanie Muzeum informatyki).  

Oglądaj zdjęcia.

Życzenia na Wielkanoc

Z okazji Wielkanocy:
- radości w każdym wymiarze oraz
- szczęścia w dowolnej przestrzeni
życzy
zespół dziekański

Dr Krzysztof Rykaczewski i mgr Michał Meina ze Złotym Medalem Targów Wynalazczości INNOVA Valencia 2018

Wynalazek dr. Krzysztofa Rykaczewskiego oraz mgr. Michała Meiny pt. "Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka" zdobył Złoty Medal Targów Wynalazczości INNOVA Valencia 2018. Gratulujemy!

Opracowany system potrafi zlokalizować w czasie rzeczywistym dowolną osobę i docelowo został przygotowany z myślą o strażakach, którzy - uczestnicząc w akcjach ratowniczo-gaśniczych - potrzebują nowoczesnych lokalizatorów w celu poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia koordynacji działań przeciwpożarowych.

Wynalazek składa się z urządzenia oraz algorytmu. Układ, umieszczony w bucie, na bieżąco zbiera dane z sensorów inercyjnych (akcelerometru, żyroskopu i magnetometru). Autorski algorytm przetwarza dane w systemie wbudowanym oraz realizuje poprawki położenia w celu ustalenia wiernej pozycji osoby.

Dr Rykaczewski pracuje jako asystent w Zakładzie Baz Danych Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, a mgr Michał Meina jest zatrudniony w Katedrze Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

W tegorocznej edycji targi zgromadziły rozwiązania ponad 160 wystawców z całego świata. W ramach Konkursu Eureka międzynarodowe jury przyznało 20 medali oraz 5 nagród specjalnych w kilku kategoriach.

Więcej na temat wynalazku i autorów znajduje się na stronie: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25255

Sukces dydaktyczny

Dr Joanna Karłowska-Pik jest opiekunem aż trzech uczniowskich drużyn z IV LO w Toruniu, które zakwalifikowały się do drugiego etapu części krajowej w Europejskim Konkursie Statystycznym  (https://eos.stat.gov.pl/index.html) - w tym jednej, która znalazła się w finałowej piątce. Gratulujemy!

W skład drużyny, która doszła do finału wchodzą: Tamara Frączek, Paulina Orłowicz i Mikołaj Terzyk. Paulina i  Mikołaj w ramach indywidualnego toku nauczania uczęszczają na zajęcia na naszym wydziale.

W dniach 4-5 kwietnia w Jachrance odbędzie się  spotkanie, na którym spośród  5 finałowych drużyn zostaną wyłonione 3, które  będą reprezentować Polskę w części europejskiej konkursu.

Dzień liczby pi

Dnia 14 marca 2018 r., w związku z światowym "Dniem liczby pi" - tradycyjnie już - obchodziliśmy to wydarzenie na naszym Wydziale. Tym razem gościliśmy ponad 300 nauczycieli i uczniów szkół regionu (Liceum Akademickie w Toruniu, III LO w Toruniu, I LO w Toruniu, I LO w Inowrocławiu).

W programie święta znalazły się wykłady:

 • Co się dzieje ze światłem w lustrzanych pomieszczeniach? prof. dr hab. Krzysztof Frączek
 • Czy sztuczna inteligencja zagraża ludzkości? dr Piotr Przymus i mgr Andrzej Rutkowski

Część gości została zaproszona do zwiedzania Wydziału. Oprowadzanie zostało zorganizowane dzięki wielkiemu zaangażowaniu Samorządu studenckiego, doktorantów (którzy przygotowali prezentacje), pracowników Biblioteki WMiI oraz LESK (m. in. zwiedzanie Muzeum informatyki).  

Uroczyste zakończenie XII edycji konkursu Bóbr

Uroczyste zakończenie XII edycji Konkursu Bóbr (http://bobr.edu.pl), połączone z wręczeniem nagród i dyplomów laureatom oraz dyplomów uczniom wyróżnionym odbędzie się w piątek 16 marca 2018 roku w Auli Wydziału o godzinie 11.00.

W programie:

 1. Powitanie uczestników przez organizatorów Konkursu i Władze Wydziału
 2. Wykład pt. Świat fraktali [Anna Beata Kwiatkowska i Maciej M. Sysło]
 3. Prezentacja brytyjskiego komputera szkolnego BBC micro:bit
 4. Wręczenie nagród i dyplomów
 5. Wspólne zdjęcie, poczęstunek i zabawa z robotami – Hall Wydziału.

 

Atos Quantum Learning Machine

Firma Atos Poland GDC oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszają na wideokonferencję z twórcami najpotężniejszego symulatora kwantowego na świecie.

 

Podczas spotkania Philippe Duluc* (Senior VP, CTO Atos Big Data & Security) oraz Bertrand Marchand** (R&D Engineer - Quantum Computing ) przedstawią historię powstania „Atos Quantum Learning Machine”. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić więdzę z zakresu kwantowych symulatorów komputerowych oraz algorytmów kwantowych. Twórcy symulatora odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników, spotkanie będzie też okazją do merytorycznej dyskusji.   

Wideokonferencja odbędzie się 20 marca, w godz. 15:00-17:00, w sali audytoryjnej  Centrum Optyki Kwantowej przy Instytucie Fizyki UMK.

Wstęp na wideokonferencję jest bezpłatny.

Więcej informacji o symulatorze można znaleźć tutaj: https://atos.net/en/insights-and-innovation/atos-quantum

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

*Philippe DULUC - ukończył paryską Ecole Polytechnique. Karierę rozpoczął jako inżynier wojskowy pracując dla francuskiego Ministerstwa Obrony, a następnie w biurze Premiera Francji.  Po 20 latach służby, dołączył do sektora prywatnego, początkowo jako specjalista naukowy w grupie Orange, następnie jako manager BullCybersecurity Business Unit. Obecnie pracuje jako wiceprezydent i specjalista techniczny w Atos Big Data & Security. Jako były doradca European Network i Information European Agency jest zainteresowany dziedzinami nauki i techniki związanymi z rozwojem społeczeństwa informacyjnego: kryptografią, problemami bezpieczeństwa, rozwojem metod obliczeniowych, sztuczną inteligencją, big data, technologiami kwantowymi.
 
**Bertrand MARCHAND - ukończył Ecole Normale Supérieure w Lyonie i Polytechnique Fédérale w Lozannie w 2015 r. z tytułem inżyniera. W Bull-Atos pracuje nad klasyczną symulacją obliczeń kwantowych, zwłaszcza nad metodami umożliwiającymi kompresję informacji w pewnych szczególnych warunkach.

Nie żyje prof. Józef Słomiński

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 24 lutego 2018 r. zmarł prof. dr hab. Józef Słomiński.

Profesor Józef Słomiński urodził się w 1929 roku w Sierpcu. Całe życie naukowe Profesora związane było z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu odbywał studia matematyczne. Ukończył je w 1951 r. obroną pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. Stanisława Jaśkowskiego. Po krótkim okresie pracy w szkole, w 1953 roku Profesor rozpoczął studia aspiranckie pod kierunkiem prof. Jerzego Łosia. Polem badań naukowych Profesora Słomińskiego była algebra uniwersalna. W 1957 roku obronił pracę doktorską (wówczas kandydacką). Była to pierwsza algebraiczna rozprawa doktorska obroniona w Toruniu. Praca ta, pt. The theory of abstract algebras with infinitary operations, była przez wiele lat jedną z podstawowych w zakresie algebry uniwersalnej. W październiku 1961 roku habilitował się na podstawie dysertacji O wyznaczaniu postaci kongruencji w abstrakcyjnych algebrach z równościowo definiowanymi stałymi elementami. Tytuł profesora uzyskał w 1970 roku.

W roku 1969 Profesor utworzył Zakład Algebry i Teorii Liczb, przekształcony po kilku latach w Zakład Algebry Uniwersalnej i Informatyki. Kierując nim przez wiele lat, Profesor wychował liczne grono pracowników naukowych, którzy kontynuowali Jego prace badawcze. Profesor Słomiński był również w sposób szczególny zaangażowany w działania dydaktyczne - w czasie swoje pracy na uniwersytecie wypromował kilkuset magistrów matematyki. W latach siedemdziesiątych Profesor zainteresował się teorią automatów, stając się w ten sposób prekursorem i inicjatorem badań w zakresie matematycznych podstaw informatyki. Był też jednym z inicjatorów utworzenia pierwszego na UMK Ośrodka Obliczeniowego. W latach 1969-1975 Profesor pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki, a w latach 1967-1971 był rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

W osobie Profesora straciliśmy nie tylko cenionego nauczyciela i badacza, zasłużonego dla rozwoju toruńskiej matematyki, ale również bardzo dobrego człowieka.

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 2 marca 2018 r. (najbliższy piątek) o godz. 12.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach w Toruniu. Bezpośrednio po niej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu św. Jerzego.

 

VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

W dniach 20-23 września 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Nasz Wydział jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Więcej o kongresie na: http://7kmmp.umcs.lublin.pl/

XXV Olimpiada Informatyczna

Po zawodach II stopnia LXIX Olimpiady Matematycznej, które odbyły się na naszym Wydziale w dniach 9-10 lutego br. przyszedł czas na zawody II etapu XXV Olimpiady Informatycznej. Odbędą się one w dniach 13-15 lutego. W zawodach weźmie udział 45 uczniów reprezentujących szkoły średnie z ośmiu województw. Organizacją zawodów na Wydziale zajmuje się Komitet Okręgowy (http://www.oi.edu.pl/l/25oi_komitety_okregowe/), któremu przewodniczy prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski.

Przez trzy dni zawodnicy będą musieli wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu.

Zawody składają się z dwóch 5-godzinnych sesji programistycznych poprzedzonych 3-godzinną sesją próbną. Programy zawodników oceniane są automatycznie przez System Internetowy Olimpiady. Po każdej sesji przeprowadzana jest dyskusja, podczas której zawodnicy mogą przedstawić własne rozwiązania i zapoznać się z rozwiązaniami wzorcowymi zaproponowanymi przez autorów zadań.

Zawody II etapu odbędą się jednocześnie w sześciu ośrodkach w Polsce. Najlepsi zawodnicy awansują do finału Olimpiady. Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród nich wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne. Więcej informacji na temat Olimpiady można znaleźć na stronie www.oi.edu.pl.

 

Matematycy też potrafią programować!

Po niedawnym udziale w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym, w których drużyna Koła Naukowego Matematyków (Mikołaj Marciniak, Patrycja Tkaczuk, Michał Lewandowski) zdobyła dyplom II stopnia, przyszedł czas na osiągnięcia indywidualne: Mikołaj Marciniak i Patrycja Tkaczuk zakwalifikowali się do finału konkursu programistycznego NOKIATHON. Oprócz tego w finale znaleźli się studenci informatyki: Marcin Wojdat, Marcin Olbrycht i Jakub Prądzyński. Gratulujemy!

Pełen ranking dostępny jest na stronie: http://nokiabydgoszcz.pl/main-news/nokiathon-wyniki-rundy-zdalnej-2/. Finał odbędzie się 9 marca 2018 w siedzibie Nokii w Bydgoszczy.