Aktualności Aktualności

Stypendium Rektora UMK za za wysoko punktowane publikacje naukowe

Dr Anna Gołębiewska otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe - za publikację Bifurcations from the orbit of solutions of the Neumann problem w "Calculus of Variations and Partial Differential Equations", Vol. 57 no. 1, 2018, Impact Factor ISI: 1.532, punktacja MNiSW: 45.000 (udział procentowy: 100%). Gratulujemy!

Poprzednio na naszym Wydziale stypendia takie otrzymali prof. dr hab. Sławomir Rybicki i dr Łukasz Mikulski.

MOC staży

Dnia 17 stycznia 2017 roku (środa) o godz. 10.15 w sali S3 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące drugiej edycji projektu MOC, który cieszył się dużą popularnością w latach ubiegłych! Oferujemy trzymiesięczne płatne staże dla studentów kierunku matematyka wszystkich specjalności (II stopień II rok).

Szczególnie zapraszamy studentów specjalności nauczycielskiej. Staże będą finansowane z funduszy unijnych.

Wielu studentów uczestniczących w tym projekcie znalazło satysfakcjonującą pracę.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt (osobisty lub mailowy) z koordynatorem projektu prof. Justyną Kosakowską.

Nie żyje prof. Edward Ochmański

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2018 r. zmarł profesor Edward Ochmański.

Edward Ochmański urodził się 8 listopada 1947 roku we Włocławku. W latach 1965-1972 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku matematyka. Tam uzyskał stopień magistra.

W 1986 roku w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską z nauk matematycznych w dziedzinie informatyki pt. „Regularne języki śladów” - przygotowaną pod kierunkiem prof. Antoniego Mazurkiewicza. W 1997 roku w tej samej jednostce uzyskał habilitację z nauk matematycznych w dziedzinie informatyki.

W latach 1972-1985 pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W 1985 podjął zatrudnienie w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu rozpoczął w 2001 roku. W obu jednostkach pracował do emerytury.

W zakres jego zainteresowań naukowych wchodziły dwa główne nurty: teoria śladów oraz teoria sieci Petriego, stanowiąca matematyczny model rzeczywistych systemów współbieżnych. Był autorem licznych prac publikowanych w cenionych periodykach oraz prezentowanych na renomowanych konferencjach. Twierdzenie Ochmańskiego będące uogólnieniem Twierdzenia Kleenego przyniosło mu uznanie w środowisku międzynarodowym - był uważany za jednego liderów w teorii śladów.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu to pierwsza jednostka, w której podjął działalność dydaktyczną na pełną skalę. Kontakt – jak sam twierdził – z pełną zapału, uzdolnioną młodzieżą, dał mu nowy, silny impuls twórczy. Wykładał i prowadził badania w zakresie teorii języków formalnych i teorii współbieżności. Był twórcą działającego prężnie Zakładu Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności na WMiI UMK. Inicjował i utrzymywał szerokie kontakty naukowe na arenie krajowej i międzynarodowej, do dziś owocujące wynikami naukowymi.

Był promotorem 30 prac magisterskich oraz czterech doktoratów: Krystyna Stawikowska (22.11.2007, RW MIMUW, wyróżnienie), Joanna Jółkowska (18.12.2008 przez RW MIMUW), Kamila Barylska (27.11.2011, PN IPI PAN), Łukasz Mikulski (19.01.2012, RW MIMUW).

Współorganizował szereg wydarzeń naukowych o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i lokalnym.

Otrzymał dwie nagrody (zespołowe) Rektora UMK: za wyniki naukowe w latach 2004-2005 oraz za działalność organizacyjną w roku 2008.

Odszedł 6 stycznia 2018, w wieku 70 lat, w poczuciu spełnienia, do końca realizując swoje pasje.

Drużyny z WMiI w ścisłej czołówce na międzynarodowych zawodach matematycznych

W dniu 11 grudnia 2017 r. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wzięli udział w międzynarodowych zawodach matematycznych The Ninth Team Internet Mathematical Olympiad: Blitz and Championship, organizowanych przez Ariel University (Izrael). Nasz Wydział wystawił dwie drużyny w składzie: Patrycja Tkaczuk (kapitan pierwszej drużyny), Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska, Nina Zielińska oraz Władysław Klinikowski (kapitan drugiej drużyny), Kamil Dunst, Karolina Wojtyniak, Andrii Shpuliar.

Obie drużyny startowały w dwóch kategoriach: Blitz oraz Championship. W kategorii Championship drużyna w składzie Patrycja Tkaczuk, Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska oraz Nina Zielińska zdobyła piąte miejsce oraz srebny medal. Natomiast w drugiej kategorii zajęliśmy 7. miejsce (Patrycja Tkaczuk, Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska, Nina Zielińska) oraz 11. miejsce (Władysław Klinikowski, Kamil Dunst, Karolina Wojtyniak, Andrii Shpuliar). Gratulujemy!

Zawody w kategorii Blitz miały charakter testowy, zaś w kategorii Championship typowo problemowy. W zawodach wzięło udział ponad 120 drużyn z Białorusi, Kirgistanu, Rosji, Turkmenistanu, Rumunii, Izraela oraz Polski.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora: http://www.i-olymp.net/olymp.

Kurs informatyki dla nauczycieli

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu ogłasza nabór na Kurs dokształcający w zakresie informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem kursu jest wypracowanie przez uczestników własnych konspektów i materiałów do zajęć edukacji informatycznej w klasach 1-3. Za względów organizacyjnych zajęcia kursu rozpoczną się 26 stycznia 2018 r. (szczegóły w akceptacji zgłoszenia). W związku z tym, zgłoszenia można jeszcze nadsyłać do 20 stycznia 2018 r.
Szczegółowe informacje o kursie znajdują się w załączonym dokumencie O Kursie. Drugi załącznik stanowi formularz Zgłoszenia na Kurs.
Kurs jest wspierany grantem firmy Google.

Kolokwium Wydziałowe - wykład profesora Przemysława Wojtaszczyka

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dra hab. Przemysława Wojtaszczyka (Uniwersytet Warszawski, IMPAN) pt. Dlaczego i za co Yves Meyer dostał nagrodę Abela?, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 10.01.2018 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

Wręczenie nagród laureatom sesji „Forum Młodych Mistrzów"

18 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom sesji „Forum Młodych Mistrzów” - konkursu dla studentów i doktorantów organizowanego corocznie w ramach Forum Teleinformatyki. Nagrody wręczali Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska oraz Witold Wieteska - przewodniczący Jury. W tym konkursie nagrodę przewodniczącego Jury w kategorii "Najlepiej wygłoszona prezentacja (w sensie oratorskim)" otrzymał Michał Kuleszko, student naszego Wydziału.

Michał Kuleszko przedstawił projekt "Hoopify" przygotowany w ramach tegorocznej edycji Programowania Zespołowego przez zespół w składzie: Kacper Kempski, Bartosz Kolanek, Michał Kuleszko, Piotr Kumorek i Aneta Małecka.

W imieniu laureata nagrodę odebrał dr Bartosz Ziemkiewicz – koordynator przedmiotu Programowanie Zespołowe.

MOC dla studentów matematyki

Rusza druga edycja projektu MOC, który cieszył się dużą popularnością w latach ubiegłych! Wielu studentów WMiI UMK uczestniczących w tym projekcie znalazło satysfakcjonującą pracę.
Oferujemy trzymiesięczne płatne staże dla studentów matematyki wszystkich specjalności (II stopień II rok). Szczególnie zapraszamy studentów specjalności nauczycielskiej! Staże będą finansowane z funduszy unijnych. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt (osobisty lub mailowy) z koordynatorem projektu prof. Justyną Kosakowską.

Stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Mgr Daniel Strzelecki uzyskał roczne stypendium doktoranckie przyznawane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Gratulujemy!
Celem Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest zachęcenie wybitnych stypendystów pomostowych do rozwijania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktorskim, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 zł. Wśród 10 nagrodzonych w roku akademickim 2017/2018 jest 4 doktorantów z UMK.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mikołaj Marciniak, student matematyki - najlepszy student naszego Wydziału w roku akademickim 2016/17, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy!

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 27 studentów i 4 doktorantów UMK.

Życzenia świąteczne

Zespół dziekański życzy pracownikom, doktorantom, studentom oraz wszystkim sympatykom Wydziału radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018!

Zaproszenie na pierwsze spotkanie Koła Matematyki Stosowanej

Dzisiaj, czyli 28 listopada (wtorek) o godzinie 18.00 w sali S5 odbędzie się pierwsze spotkanie Koła Matematyki Stosowanej w roku akademickim 2017/2018. W programie  przedstawienie planów Koła na bieżący rok akademicki oraz prelekcja dr Joanny Karłowskiej-Pik nt. wykorzystania sieci neuronowych w kryminalistyce. Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie zapraszamy do polubienia strony Koła na portalu Facebook, na której będą ukazywać się informacje dot. spotkań, a także ciekawe artykuły z zakresu matematyki stosowanej. Stronę można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/kolomatematykistosowanej/.

Kolokwium Wydziałowe - wykład dr Ewy Tyszkowskiej

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Ewy Tyszkowskiej (Uniwersytet Gdański) pt. Grupy automorfizmów powierzchni Kleina i Riemanna, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 13.12.2017 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

Nagroda w międzynarodowym konkursie "Matematyka w Obiektywie"

Mgr Piotr Górny, uczestnik studiów doktoranckich w zakresie matematyki WMiI UMK zajął III miejsce w kategorii osób dorosłych w Międzynarodowym Konkursie "Matematyka w Obiektywie" za pracę pt. „Jesienna przestrzeń Hausdorffa”. Gratulujemy!
W tegorocznej rekordowej edycji konkurowało ponad 15 tysięcy zgłoszeń. Oficjalne wyniki konkursu są dostępne na stronie http://mwo.usz.edu.pl/.

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Deszcz nagród na międzynarodowych zawodach matematycznych w Krakowie

W dniu 15 listopada 2017 r. w Krakowie (AGH) podczas pierwszego Międzynarodowego Konkursu Studenckiego im. Mikołaja Kopernika z matematyki nagrody w rywalizacji indywidualnej zdobyli: Bartosz BieganowskiMikołaj Marciniak (nagroda I stopnia oraz złoty medal), Kamil Dunst i Daniel Strzelecki (nagroda II stopnia) oraz Aurelia Dymek (nagroda III stopnia). Drużyna w składzie: Bartosz Bieganowski, Aurelia Dymek, Daniel Strzelecki oraz Patrycja Tkaczuk zdobyła drużynową nagrodę I stopnia oraz brązowy medal; a drużyna, w której skład wchodzili: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski, Mikołaj Marciniak oraz Karolina Wojtyniak - nagrodę II stopnia. Gratulujemy!

Uczestnicy konkursu startowali w trzech kategoriach: studenci studiów licencjackich (kategoria 1), studiów magisterskich (kategoria 2) i studiów doktoranckich (kategoria 3). Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej oraz drużynowej. Wydział Matematyki i Informatyki UMK był reprezentowany przez studentów: Kamila Dunsta, Władysława Klinikowskiego, Mikołaja Marciniaka, Patrycję Tkaczuk, Karolinę Wojtyniak oraz doktorantów: Bartosza Bieganowskiego, Aurelię Dymek oraz Daniela Strzeleckiego.

W trakcie zawodów indywidualnych uczestnicy mieli do rozwiązania pięć zadań w ciągu czterech godzin z następujących dziedzin: analiza matematyczna (z topologią i teorią mnogości), równania funkcyjne (w tym równania różniczkowe), algebra i kombinatoryka, geometria i algebra liniowa oraz rachunek prawdopodobieństwa. W trakcie zawodów drużynowych czteroosobowe drużyny miały do rozwiązania dziesięć zadań w czasie dwóch godzin.

W zawodach brało udział około 60 uczestników z Białorusi, Czech, Turkmenistanu oraz Polski. 

Dr Robert Skiba był członkiem międzynarodowego jury, które czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.ncisc.agh.edu.pl

Sukces w konkursie OPUS 13!

W konkursie OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów grant NCN zdobył dr Tomasz Klimsiak. Gratulujemy!
Projekt "Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi", którego kierownikiem będzie dr Tomasz Klimsiak uzyska dofinansowanie w wysokości 175 000 zł.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13 (konkurs OPUS, panel ST1).

PRELUDIUM 13 dla naszych!

W konkursie PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora granty NCN zdobyli mgr Bartosz Bieganowski (1. pozycja na liście rankingowej) oraz mgr Daniel Strzelecki (2. pozycja na liście rankingowej). Gratulujemy!

Mgr Bartosz Bieganowski będzie kierownikiem projektu "Nieliniowe równania Schrödingera z nieliniowościami zmieniającymi znak" (przyznane środki: 72 108 zł), mgr Daniel Strzelecki - kierownikiem projektu "Rozwiązania okresowe symetrycznych układów hamiltonowskich" (przyznane środki: 71 210 zł).

Dodajmy, że w panelu ST1 w konkursie PRELUDIUM dofinansowanie uzyskało 6 projektów, z czego 2 z naszego Wydziału.

Źródło: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13 (Konkurs Preludium, panel ST1).

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się 2 grudnia 2017 roku.  o godz. 13.00 (sobota) w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18.

Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

W dniu uroczystości lub wcześniej prosimy o zgłoszenie się do dziekanatu (pokój  D219 oraz D221) w celu dopełnienia formalności administracyjnych: odbioru świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia odbioru dyplomu w księdze dyplomów. 2 grudnia 2017 roku dziekanat Wydziału będzie czynny w godzinach 9:00 – 12:30.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora 31 października br. od godz. 15:00 na UMK obowiązywać będą godziny rektorskie. 2 listopada będzie w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Medal na międzynarodowych zawodach matematycznych w Izraelu

W dniach 16-19 października 2017 r. w  Ariel pod Tel Awiwem (Ariel University) odbyły się międzynarodowe zawody matematyczne Individual Competition of Super Final of 12th International Internet Mathematics Olympiad. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był reprezentowany przez Mikołaja Marciniaka. Student WMiI UMK zdobył na zawodach srebny medal oraz nagrodę II stopnia. Gratulujemy!

Podczas zawodów należało rozwiązać 9 zadań w ciągu trzech godzin. Nadmienimy, że Wydział Matematyki i Informatyki był po raz pierwszy reprezentowany w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Ariel University. Naszego medalistę do zawodów przygotował dr Robert Skiba. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie http://www.i-olymp.net/olymp/    

 

 

Kolokwium Wydziałowe - wykład prof. Helmuta Lenzinga

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Dr. Helmuta Lenzinga (Universität Paderborn) pt. Klein bottle, Möbius band and their noncommutative siblings, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 8.11.2017 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

Grant badawczy NCN w ramach konkursu MINIATURA 1

Projekt badawczy ,,Kontynuacje i globalne bifurkacje orbit homoklinicznych dla zagadnień nieliniowych''  kierowany przez dra Roberta Skibę został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!
Więcej informacji na temat wyników konkursów NCN można znaleźć na stronie NCN.

NSI: zaproszenie na immatrykulację

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 21 października 2017 roku (sobota) o godz. 9:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18.

Bezpośrednio po immatrykulacji odbędzie się spotkanie z kierownikiem studiów niestacjonarnych, dr. Bartoszem Ziemkiewiczem.

Sukces szachowy

Tomasz Czarkowski, student 2. roku informatyki inżynierskiej, zajął III miejsce w Otwartym Turnieju Szachowym w cyklu Grand Prix Torunia 2017/18 (runda I) w kategorii OPEN A roczników 2002 i starszych (por. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5780/index.html?l=pl). Gratulujemy!

Trzech najlepszych zawodników turnieju zostało nagrodzonych  czterodniowym wyjazdem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Informacje w mediach: http://ddtorun.pl/pl/13_sport/652_inne/12268_torun_szachami_stoi_oni_pojada_do_brukseli_na_zaproszenie_europosla.html#

 

Nagroda na "Forum Młodych Mistrzów - 2017"

Michał Kuleszko, student naszego Wydziału, otrzymał nagrodę w kategorii "Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja" w finale ogólnopolskiego konkursu "Forum Młodych Mistrzów - 2017". Forum odbyło się 29 września 2017 r. w Warszawie. Gratulujemy!

Michał Kuleszko przedstawił projekt "Hoopify" przygotowany w ramach tegorocznej edycji Programowania Zespołowego przez zespół w składzie: Kacper Kempski, Bartosz Kolanek, Michał Kuleszko, Piotr Kumorek i Aneta Małecka. Wszyscy członkowie zespołu za awans do finału konkursu otrzymali wyróżnienia w kategorii "Najlepsza merytorycznie prezentacja''.

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 2 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1600 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18.

 
Dnia 2 października 2017 roku o godz. 1330 w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Chopina 12/18 (Aula WMiI) odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem - Prodziekanem ds. Studenckich.
 
Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego dotyczące pomocy materialnej. Obecność na immatrykulacji, spotkaniu organizacyjnym oraz spotkaniu z Samorządem jest obowiązkowa.
 
W dniach 30 września oraz 2 października 2017 roku prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D219 oraz D221), w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji). Dziekanat będzie czynny:
 
- 30 września (sobota) od godz. 1000 do godz. 1400,
- 2 października (poniedziałek) od godz. 1000 do godz. 1300.

UCI korzysta z projektu studenckiego

Projekt "NetView" przygotowany przez studentów III roku Informatyki w ramach tegorocznej edycji Programowania Zespołowego został wdrożony i będzie wykorzystywany w Uczelnianym Centrum Informatycznym. Aplikacja została przygotowana przez zespół w składzie: Wojciech Marciniak, Tomasz Lektorowski, Mateusz Berent, Kacper Nitubydz i Mateusz Kacprowicz. Opiekunem zespołu była dr Aleksandra Boniewicz z Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego. Gratulujemy!

"NetView" to aplikacja służąca do monitorowania sieci uniwersyteckiej UMK. Zbiera dane na temat urządzeń podłączonych do sieci i prezentuje je użytkownikowi w przyjaznej formie w czasie rzeczywistym.

 

Jadą na finał Forum Młodych Mistrzów

Jury ogólnopolskiego konkursu "Forum Młodych Mistrzów - 2017" odbywającego się w ramach "XXIII Forum Teleinformatyki" zakwalifikowało do finału konkursu prezentację "Hoopify" przygotowaną przez studentów naszego Wydziału.

Projekt "Hoopify'' to system ułatwiający składanie i realizację zamówień w restauracjach. Został przygotowany w ramach tegorocznej edycji Programowania Zespołowego przez zespół w składzie: Kacper Kempski, Bartosz Kolanek, Michał Kuleszko, Piotr Kumorek i Aneta Małecka. Opiekunem zespołu był mgr Łukasz Wachowicz z firmy Mobica. Opiekun naukowy: dr Bartosz Ziemkiewicz. Projekt ten zdobył już nagrody Prezydenta Miasta Torunia oraz Fundacji Rozwoju Informatyki.

"Forum Teleinformatyki" jest jedną z największych krajowych konferencji branży IT. Jej XXIII edycja odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Warszawie. Tegorocznym tematem przewodnim jest "Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo".

Od 2009 roku w ramach tej konferencji organizowany jest konkurs ,"Forum Młodych Mistrzów", skierowany przede wszystkim do studentów i doktorantów pracujących samodzielnie lub w ramach kół zainteresowań naukowych. O wynikach konkursu decyduje Jury składające się z przedstawicieli: Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Polskiej Akademii Nauk.

Z karty żałobnej

Z głębokim żalem informujemy o śmierci p. Macieja Michalskiego, studenta naszego Wydziału. Pan Michalski zginął we wtorek 19 września. Był studentem kierunku informatyka licencjacka.

MOC 2.0 na WMiI

Dofinansowanie uzyska projekt "MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka UMK dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" złożony przez nasz Wydział w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. "Studiujesz? Praktykuj!" na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Łączna wartość: 354 181,00 zł.

W ramach tego projektu 28 studentów ostatniego roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka (lub ich absolwentów) w okresie 01.02.2018-31.12.2019 uzyska finansowanie 3-miesięcznych staży krajowych.

Łącznie ponad 7,5 miliona złotych otrzyma aż 7 projektów z UMK.

Immatrykulacja uczestników I roku studiów doktoranckich matematyki

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość immatrykulacji studentów  I roku studiów doktoranckich w zakresie matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, która odbędzie się 2 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki. Prosimy o przybycie o godz. 15.45.

2 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali S1 odbędzie się spotkanie organizacyjne doktorantów I roku z Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Prosimy o załatwienie formalności administracyjnych w dziekanacie studiów doktoranckich (pok. D214) w dniach 2 lub 3 października 2017 r. w godzinach 10.00-14.00.

Nie żyje dr hab. Andrzej Orlicki, prof UWM

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł dr hab. Andrzej Orlicki, prof UWM. Profesor Orlicki był wieloletnim pracownikiem UMK (Instytut Matematyki Wydziału Mat-Fiz-Chem, potem WMiI).

W roku 1981 obronił na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK pracę doktorską pt. Algebraiczna teoria dyskretnych systemów i modelu Głuszkowa maszyny cyfrowej (promotor: prof. dr hab. Józef Słomiński). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na naszym Wydziale w roku 1994 (tytuł rozprawy: Konstruktywne endofunktory na kategoriach zbiorów numerowanych).

Pogrzeb będzie w najbliższą środę. O godz. 13.00 rozpocznie się msza św. w kościele pw. św. Józefa w Olsztynie.

Medal studenta WMiI na międzynarodowych zawodach matematycznych w Bułgarii

W dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2017 r. odbyły się w Błagojewgradzie (Bułgaria) 24. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2017) organizowane przez University College London oraz American University in Bulgaria. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był reprezentowany przez Mikołaja Marciniaka. Student WMiI UMK zdobył na zawodach nagrodę trzeciego stopnia (brązowy medal). Gratulujemy!

W tegorocznej edycji wzięło udział 331 studentów z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Podczas każdego z dwóch dni zawodów studenci mieli pięć godzin na rozwiązanie 5 zadań wybranych przez międzynarodowe jury. Szczegółowe informacje o zawodach można znaleźć  na stronie http://www.imc-math.org.uk.

 

Toruński Rower Miejski - oddaj swój głos na stację przy WMiI

Do 30 lipca 2017 r. trwa głosowanie na nowe lokalizacje w systemie Toruński Rower Miejski: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/node/234503. Zachęcamy do oddania głosu na propozycję nr 38 - stację przy ul. Chopina.

Szczegółowa lokalizacja: http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/2017/trm_stacje_2018_plik_nr_1.pdf (strona 19 z 41).

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia

Jak już informowaliśmy, prezydent Michał Zaleski przyznał nagrody dwóm zespołom studentów informatyki, które uczestniczyły w tegorocznej edycji Programowania Zespołowego. Dnia 4 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyła się uroczystość wręczenia tych nagród. Nasi studenci zaprezentowali swoje projekty, a następnie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Przypomnijmy, że pierwszą nagrodę zdobył zespół w składzie: Bartosz Kolanek, Aneta Małecka, Piotr Kumorek, Michał Kuleszko i Kacper Kempski, za projekt „Hoopify” – aplikację ułatwiającą składanie i realizację zamówień w restauracjach. Opiekunem zespołu był mgr Łukasz Wachowicz z firmy Mobica.

Drugą nagrodę zdobył zespół w składzie: Paulina Bawolska, Jaskólski Daniel, Bartosz Wilczyński, Jakub Sobański, Mateusz Sałek oraz Paweł Dembiński, za projekt „BICOM” – aplikację ułatwiającą organizowanie wycieczek rowerowych. Opiekunem zespołu był mgr Maciej Koziński z WMiI.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronach:

Najlepsi z najlepszych są na WMiI

W ramach konkursu "Najlepsi z najlepszych 2.0" MNiSW przyznało dwa granty studentom Wydziału - na łączną kwotę ponad 90 tys. złotych. Gratulujemy!

Wydział Matematyki i Informatyki UMK jest jedynym wydziałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na którym będą realizowane granty w ramach konkursu "Najlepsi...".

Grant pn. "Udział studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w międzynarodowych konkursach matematycznych" będzie realizowany przez studentów Koła Naukowego Matematyków (koordynatorzy projektu: dr Robert Skiba, mgr Daniel Strzelecki).

Grant pn. "Udział studentów informatyki WMiI UMK w międzynarodowych konkursach programistycznych" będzie realizowany przez studentów Koła Naukowego Informatyków (koordynator projektu: dr Łukasz Mikulski).

Konkurs „Najlepsi z najlepszych! 2.0" stanowi kontynuację programów MNiSW: „Generacja Przyszłości" oraz "Najlepsi z Najlepszych!". Studenci KNM uczestniczą w projekcie po raz trzeci, zaś KNI po raz drugi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MNiSW.;

 

UMK po raz pierwszy w rankingu szanghajskim - i to w w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze badań: matematyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został po raz pierwszy odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (ARWU), jednym z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych rankingów szkół wyższych na świecie. UMK pojawił się w tzw. rankingu szanghajskim na pozycji 301-400 w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze badań: MATEMATYKA (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/mathematics.html).

Szerzej na stronie umk.pl.

Trwa XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji"

W dniach 27-29 czerwca 2017 roku na naszym Wydziale odbywa się XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2017. Tematem przewodnim wydarzenia jest "Powszechne kształcenie informatyczne - na start!". Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia przyznał nagrody zespołom studentów informatyki, które uczestniczyły w tegorocznej edycji Programowania Zespołowego.

Pierwszą nagrodę zdobył zespół numer VI za projekt „Hoopify” – aplikację ułatwiającą składanie i realizację zamówień w restauracjach. Opiekunem zespołu był mgr Łukasz Wachowicz z firmy Mobica.

Drugą nagrodę zdobył zespół numer II za projekt „BICOM” – aplikację ułatwiającą organizowanie wycieczek rowerowych. Opiekunem zespołu był mgr Maciej Koziński z WMiI.

Zwycięzcom gratulujemy!

Sukces na turnieju szachowym

Tomasz Czarkowski, student I roku informatyki inżynierskiej zajął pierwsze miejsce w V Turnieju Szachowym o Nagrodę Dziekana WH UMK. Gratulujemy!

Wydarzenie odbyło się 21 maja 2017 r. Uczestniczyło w nim 38 studentów i absolwentów UMK. P. Czarkowski grał broniąc pierwszego miejsca zdobytego w poprzedniej edycji tego turnieju (listopad 2016). Dzięki wygranej uzyskał tzw. drugą normę kandydacką I++.

Dodajmy, że w tym roku akademickim Tomasz Czarkowski zdążył już zająć II miejsce indywidualnie w IV lidze Drużynowych mistrzostw Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego (na 105 osób) oraz IV miejsce drużynowo w kategorii uniwersytetów w Akademickich Mistrzostwach Polski w szachach szybkich.

Publikacja książki profesora Andrzeja Skowrońskiego

Informujemy o publikacji książki prof. dr. hab. Andrzeja Skowrońskiego z profesorem Kunio Yamagatą (Tokio) pt. "Frobenius Algebras II. Tilted and Hochschild Extension Algebras" (619 stron) w prestiżowej serii EMS Textbooks in Mathematics, wydawanej przez European Mathematical Publishing House w Zürichu. Pierwszy tom książki pt. "Frobenius Algebras I. Basic Representation Theory" (650 stron) został opublikowany w roku 2011 również w serii EMS Textbooks in Mathematics.

Seminarium Wydziałowe - wykład dra Łukasza Mikulskiego

 W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr Łukasz Mikulski wygłosił wykład pt.  Paradygmaty współbieżności . Seminarium odbyło się dnia 24 maja 2017 w Auli WMiI.

Fot. M. Koziński

Pamięci Profesora Aleksandra Nagajewa

Prof. Aleksander Nagajew był pracownikiem UMK od 1994 r. do przedwczesnej śmierci w wyniku wypadku narciarskiego w lutym 2005 r. W bieżącym roku obchodziłby 80. rocznicę urodzin. Dla uczczenia Jego pamięci w ramach XI Toruńskiego Kolokwium Stochastycznego we czwartek, 25 maja 2017 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej WMiI UMK odbędzie się sesja poświęcona wybranym osiągnięciom naukowym Prof. Nagajewa.

Wybrane wyniki z zakresu statystyki matematycznej omówi prof. Oleksandr Zaihraiev, dr hab. Zbigniew Szewczak przedstawi zagadnienia związane z łańcuchami Markowa, a prof. Adam Jakubowski zaprezentuje rezultaty dotyczące zmiennych losowych o ciężkich ogonach.

Organizatorzy sesji liczą na udział przyjaciół i sympatyków Profesora, który był barwną i pełną ciepła osobowością.

XI Toruńskie Kolokwium Stochastyczne

W dniach 25-26 maja 2017 r. odbędzie się XI Toruńskie Kolokwium Stochastyczne, stanowiące kontynuację cyklu dziewięciu Wykładów im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa, które odbywały się w latach 2007 – 2015 oraz X Kolokwium, które miało miejsce w 2016 r. Szczegółowy program XI TKS przedstawiony jest na plakatach i obejmuje m.in.

  • wykład członka-korespondenta PAN, prof. Rafała Latały z Uniwersytetu Warszawskiego (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 15:30);
  • wykład prof. Małgorzaty Bogdan z Uniwersytetu Wrocławskiego, polskiej statystyczki, cieszącej się międzynarodowym uznaniem (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 14:30);
  • sesję poświęconą wybranym osiągnięciom naukowym Prof. Aleksandra Nagajewa, zmarłego w 2005 r., organizowaną w 80. rocznicę Jego urodzin (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 17:00);
  • sesję „Random Fields”, składającą się z dwóch wykładów wygłoszonych przez gości Wydziału z Uniwersytetu Wileńskiego, w tym prof. Vygantasa Paulsuskasa, edytora czasopisma „Lithuanian Mathematical Journal” (piątek, 26 maja 2017 r. , g. 10:15 – 12:30).

Wyniki Prezentacji Programowania Zespołowego 2016/17

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2016/2017. Dopuszczonych do prezentacji zostało 8 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.

Jury przyznało I miejsce zespołowi V (opiekun mgr Michał Dudkiewicz) za projekt "System głosowania KOALA". Dwa równorzędne II miejsca przyznane zostały: zespołowi II (opiekun mgr Maciej Koziński) za projekt BICOM") oraz zespołowi IV (opiekun mgr Kamil Bzdawka) za projekt ASDO.

Nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki przyznana została zespołowi VI (opiekun mgr Łukasz Wachowicz) za projekt "Hoopify".

Zwycięzcom gratulujemy!

Transmisja z publicznych prezentacji projektów w Programowaniu Zespołowym

Zachęcamy do śledzenia wystąpień zespołów studenckich - na żywo w Auli WMiI UMK lub w UMK TV: http://tv.umk.pl/#movie=3442

Grant badawczy NCN dla pracowników WMiI w ramach konkursu OPUS 12

Projekt badawczy ,,Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania''  zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Andrzeja Rozkosza, prof UMK został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 13 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

Więcej informacji na temat wyników konkursów NCN można znaleźć na stronie NCN.

Programowanie Zespołowe - publiczna prezentacja projektów studenckich

Dnia 18 maja 2017 roku (czwartek) w Auli Wydziału odbędzie się publiczna prezentacja projektów wykonanych przez studentów III roku Informatyki w ramach przedmiotu Programowanie zespołowe w roku akademickim 2016/2017.

Program prezentacji

09:00 – 09:15  Rozpoczęcie

09:15 – 09:45  Zespół IV:  „ASDO”

09:45 – 10:15  Zespół I:  „Cafca – Cash Flow Calculator”

10:15 – 10:45  Zespół VII:  „GdzieZnajdę”

Przerwa

11:00 – 11:30  Zespół VI:  „Hoopify”

11:30 – 12:00  Zespół II:  „BICOM”

12:00 – 12:30  Zespół IX:  „DŻASTALK”

Przerwa

13:00 – 13:30  Zespół V:  „System głosowania KOALA”

13:30 – 14:00  Zespół III:  „NetView”

Zapraszamy!

Wykład prof. dr. hab. Jarosława Grytczuka

W dniu 18 maja 2017 roku w godzinach 10.30 - 12.00  w sali S2 na seminarium Zakładu Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych odbędzie się wykład prof. dr. hab. Jarosława Grytczuka z UJ  na temat "Kombinatoryczne twierdzenie o zerach i jego zastosowania w kolorowaniu grafów". Serdecznie zapraszam. Daniel Simson

Dr Joanna Kułaga-Przymus laureatką wyróżnionego Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Joanna Kułaga-Przymus została laureatką 25-go konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje 100 rocznych stypendiów dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Fundacja przyznaje również wyróżnienia laureatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Dr Joanna Kułaga-Przymus znalazła się w prestiżowym trzyosobowym gronie wyróżnionych. Więcej szczegółów można znaleźć  na stronie FNP. Gratulujemy!

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Grupa założycielska studenckiego Koła Matematyki Stosowanej zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się odbędzie się dnia 10 maja (środa) o godz. 18.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, w sali S5.

Plan spotkania:

18.05 - 18.10 - powitanie
18.10 - 18.20 - wystąpienie prof. dr. hab. S. Kasjana, Prodziekana ds. Studenckich WMiI UMK
18.20 - 19.30 - wykład dr. K. Rykaczewskiego opisujący różne metody grupowania danych
19.30 - 20.00 - poczęstunek, możliwość zapisania się do koła, zgłoszenie swoich propozycji dalszej działalności koła
 

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie wyborcze

Komisja Wyborcza Wydziału Matematyki i Informatyki zaprasza na zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mające na celu wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału, które odbędzie się 11 maja 2017 roku o godzinie 9:05 w Sali Konferencyjnej WMiI lub, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, 11 maja 2017 roku o godzinie 9:15 w Sali Konferencyjnej WMiI

XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki zakończony

Zakończył się XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Przez cztery festiwalowe dni odbyły się na naszym Wydziale:

  •     wykład o szachach i mini-turniej szachowy,
  •     wystawa interaktywna projektów elektroniczno-informatycznych,
  •     matematyczna impreza rodzinna,
  •     4 różne typy warsztatów (każdy po kilka razy).

Wydział odwiedziło w tym czasie ponad 500 osób. Wszystkie imprezy spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Odwiedzający chętnie włączali się do różnych aktywności, pytali o możliwość uczestniczenia w innych imprezach, wracali do nas w kolejne dni. Organizatorzy i wszystkie osoby, które włączyły się w realizację wydarzeń festiwalowych otrzymały wiele słów uznania i podziękowań: bezpośrednio w czasie festiwalu, jak i po nim w korespondencji mailowej.

Festiwalową atmosferę można sobie przypomnieć, oglądając zdjęcia. Są one dostępne na Facebooku wydziałowym oraz na stronie festiwalu.

Zakończenie 4. edycji kursu maturalnego na WMiI UMK

Dnia 24 kwietnia 2017 r. zakończyły się kursy maturalne z matematyki organizowane przez członków Koła Naukowego Matematyków z Sekcji Zastosowań: Monikę Borowicz, Przemysława Chyrkowskiego, Paulinę Jelińską oraz doktoranta Kamila Palusińskiego.

Półtoragodzinne spotkania odbywały się w gmachu naszego wydziału w każdy poniedziałek od 14 listopada 2016 r. Celem zajęć było powtórzenie materiału przewidzianego na majowy egzamin dojrzałości z matematyki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Po zrealizowaniu tematyki obowiązującej na maturze kursanci zmierzyli się z maturą próbną, której wyniki pomogły ocenić im swoją wiedzę, oraz zasugerować, co jeszcze warto powtórzyć. Na koniec kursantom zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa.

Bezpłatny kurs był prowadzony z inicjatywy studentów i w ramach wolontariatu, a jego pierwsza edycja odbyła się w roku akademickim 2013/14.

Uczestnikom kursów oraz wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania pióra, optymizmu i wiary we własne siły. Powodzenia na maturze!

 

 

Nagrody studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach w Rosji

W dniu 23 kwietnia 2017 r. w Sankt Petersburgu (Rosja) odbyły się IV Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów – 4th North Countries Universities Mathematical Competition (NCUMC 2017). Wydział Matematyki i Informatyki UMK w zawodach reprezentowali studenci: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz Mikołaj Marciniak. Studenci UMK zdobyli następujące nagrody: Mikołaj Marciniak (nagroda II stopnia), Kamil Dunst (nagroda III stopnia).

W zawodach wzięło udział 206 studentów (96 studentów rozwiązywało zadania na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, a 110 na macierzystych uczelniach - zawody zdalne). Studenci WMiI UMK wzięli udział w internetowej wersji zawodów (wszyscy studenci rozwiązywali te same zadania). Polska była reprezentowana przez AGH, UJ, UW, UAM oraz UMK. Studentów do zawodów przygotowywał dr Robert Skiba.

Sukcesów dydaktycznych ciąg dalszy

Sukces dydaktyczny odnieśli pracownicy naszego Wydziału prowadzący zajęcia z informatyki - w Liceum Akademickim i z matematyki - w IV LO w Toruniu. Dr Anna Beata Kwiatkowska przygotowała do zawodów XXIV Olimpiady Informatycznej jej laureatkę - Zuzannę Opałę (GiLA) i finalistę - Wojciecha Olejniczaka (GiLA). Dodajmy, że uczniowie ci jako jedyni z naszego województwa odnieśli sukces w tegorocznej edycji OI. Z kolei finalistę LXVIII Olimpiady Matematycznej, Jakuba Banaszaka - ucznia klasy III uniwersyteckiej w IV LO, do zawodów przygotowali dr Maria Kobus, dr Agnieszka Krause, dr Magdalena Wysokińska - Pliszka i dr  Janusz Zieliński. Gratulujemy!    

 

Spotkanie z firmą ASSECO

Zapraszamy - szczególnie studentów Wydziału - na spotkanie z firmą ASSECO, która już w najbliższą środę (26.04.2017) będzie gościć na Wydziale Matematyki i Informatyki WMiI UMK.

Program:

10:00 – „Czy Thomas Edison wiedział, jaką rewolucję wywoła wynalezieniem żarówki?"
            Dlaczego warto być  programistą w ASSECO?
11.30 – Speed recruitment – możliwość porozmawiania z rekruterem Asseco Poland na temat możliwości rozwoju w branży IT.
 
Spotkanie odbędzie się w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki WMiI UMK.

Imprezy XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki

Serdecznie zapraszamy na imprezy XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i  Sztuki organizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki:

- Pojedynek szachowy "maszyna kontra człowiek" a perspektywa w   malarstwie, nieskończoność i indukcja matematyczna,
wykład - aula - sobota, 22 kwietnia, od 10:00 do 10:45 - wstęp wolny,
turniej szachowy - sobota, 22 kwietnia, od 11:00 do 14:00 - zapisy:   ahajduk@mat.umk.pl - WOLNE MIEJSCA!

- Co płynie w cyfrowej dolinie? - wystawa interaktywna dla wszystkich   - sala konferencyjna,
sobota, 22 kwietnia, od 11:00 do 17:00,
niedziela, 23 kwietnia, od 12:00 do 16:00,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 10:00 do 15:00.
Dla odbiorców indywidualnych wstęp wolny. Zapisy dla grup   zorganizowanych: mozgun@mat.umk.pl.
WOLNE MIEJSCA DLA GRUP: poniedziałek godz. 11:00 i 12:30.

- Matematyczne hydrozagadki - impreza dla wszystkich - hol przed aulą,
sobota, 22 kwietnia, od 11:00 do 15:00,
niedziela, 23 kwietnia, od 12:00 do 16:00.
Dla odbiorców indywidualnych wstęp wolny. Zapisy dla grup   zorganizowanych: izinizik@mat.umk.pl. WOLNE MIEJSCA!

- Projektowanie i druk 3D dla małych i dużych - warsztaty dla   wszystkich - sala L7,
sobota, 22 kwietnia, od 12:00 do 13:30 - BRAK WOLNYCH MIEJSC,
sobota, 22 kwietnia, od 14:00 do 15:30 - BRAK WOLNYCH MIEJSC,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 10:00 do 11:30 - BRAK WOLNYCH MIEJSC,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 12:00 do 13:30 - WOLNE MIEJSCA!
wtorek, 25 kwietnia, od 10:00 do 11:30 - BRAK WOLNYCH MIEJSC,
wtorek, 25 kwietnia, od 12:00 do 13:30 - BRAK WOLNYCH MIEJSC.
Obowiązują zapisy: jaymz@mat.umk.pl.

- Dylematy toruńskiego flisaka - warsztaty dla dzieci ze szkoły   podstawowej i młodzieży gimnazjalnej - sala S3,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 8:30 do 10:00,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 12:30 do 14:00,
wtorek, 25 kwietnia, od 10:30 do 12:00,
wtorek, 25 kwietnia, od 12:30 do 14:00.
Obowiązują zapisy. BRAK WOLNYCH MIEJSC.

- PrzyRZEKAm, że nie kłamię - warsztaty dla licealistów - sala S2,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 10:30 do 12:00 - BRAK WOLNYCH MIEJSC,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 12:30 do 14:00 - BRAK WOLNYCH MIEJSC,
wtorek, 25 kwietnia, od 10:30 do 12:00 - WOLNE MIEJSCA!
wtorek, 25 kwietnia, od 12:30 do 14:00 - WOLNE MIEJSCA!
Obowiązują zapisy: woland@mat.umk.pl.

- To nie przelewki! - warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej - sala S5,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 10:30 do 12:00,
poniedziałek, 24 kwietnia, od 12:30 do 14:00,
wtorek, 25 kwietnia, od 8:30 do 10:00,
wtorek, 25 kwietnia, od 10:30 do 12:00.
Obowiązują zapisy. BRAK WOLNYCH MIEJSC.
 

Sukces dydaktyczny

Dr Joanna  Karłowska-Pik odniosła duży sukces jako prowadząca zajęcia w ramach koła statystycznego w IV Liceum Ogólnokształcącym w  Toruniu. Jej podopieczna, Paulina Orłowicz, zdobyła I miejsce i tytuł laureata I Olimpiady Statystycznej pokonując 2,5 tys. uczniów uczestniczących w tych zawodach. Gratulujemy!

Paulina w części ustnej zawodów centralnych jako jedyna zdobyła maksymalną liczbę punktów. Zawody finałowe odbyły się 19 kwietnia br. w Urzędzie  Statystycznym w Bydgoszczy.

Dodajmy, że Paulina Orłowicz, uczennica drugiej klasy IV LO w Toruniu, uczestniczy w wybranych zajęciach I roku studiów I stopnia na kierunku matematyka na naszym wydziale.

Życzenia Świąteczne

Zespół dziekański Wydziału Matematyki i Informatyki UMK życzy wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom i sympatykom Wydziału radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

XIV konferencja "Informatyka w Edukacji"

W dniach 27-29 czerwca 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki odbędzie się XIV konferencja Informatyka w Edukacji (http://iwe.mat.umk.pl/). Temat tegorocznej konferencji to Powszechne kształcenie informatyczne - na start!.

Konferencja Informatyka w Edukacji odbywa się co roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na przełomie czercwa i lipca. Jej głównymi celami są upowszechnianie,promocja i popularyzacja prac naukowych, osiągnięć i planów oraz przykładów dobrej praktyki w zakresie edukacji informatycznej i nauczania informatyki. W konferencji uczestniczą naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji związanych z edukacją informatyczną. W trakcie konferencji odbywają się wykłady, seminaria, referaty, dyskusje panelowe, warsztaty stacjonarne oraz transmisje przez Internet i webinaria. Materiały dla niektórych aktywności są umieszczone na platformie i udostępnione wszystkim uczestnikom przed konferencją.

Medal studenta WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych w Ostrawie

W dniach 29.03-01.04.2017 studenci Wydziału: Ewelina Betlejewska-Szulc, Władysław Klinikowski, Janusz Schmude oraz Mikołaj Marciniak wzięli udział w 27. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" organizowanych przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Janusz Schmude osiągnął bardzo dobry wynik i zdobył medal!

W zawodach brało udział około 30 uniwersytetów z Europy, w tym 7 z Polski. Studenci podczas zawodów byli podzieleni na dwie kategorie: studenci I i II roku (kategoria I) oraz studenci III, IV i V roku (kategoria II). W pierwszej kategorii startowało 69 studentów, zaś w drugiej 84 studentów. Studenci WMiI UMK startowali w drugiej kategorii. W trakcie zawodów studenci w każdej kategorii musieli rozwiązać cztery zadania (mieli na to cztery godziny).

Studentów do zawodów przygotowywał dr Robert Skiba. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://vjimc.osu.cz/

 

II Kujawsko-pomorskie Zawody Programistyczne

Dnia 24.03.2017 na WMiI odbyły się zorganizowane przez Fundację Rozwoju Informatyki i Fundację Aleksandra Jabłońskiego we współpracy z WMiI i WFAiIS II Kujawsko-pomorskie Zawody Programistyczne.

W zawodach, które okazały się ogromnym sukcesem wzięli udział uczniowie i studenci z całej Polski. Niemal 40 uczestników zmierzyło się z przygotowanymi przez pracowników WMiI UMK bardzo wymagającymi zadaniami.  Uczestnicy w ciągu 3 godzin  zaimplementowali rozwiązania. Nagroda główna, ufundowana przez Fundację Rozwoju Informatyki i Fundację Aleksandra Jabłońskiego to zestaw Lego Mindstorms EV3. Zdobył ją Pan Jakub Walendowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy. Gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na Facebooku.

Kolokwium Wydziałowe - wykład prof. Piotra Śniadego

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dra hab. Piotra Śniadego (Instytut Matematyczny PAN) pt. Reprezentacje, kombinatoryka, losowość, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 29.03.2017 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

Dzień liczby π - tym razem na WFAiIS UMK

W czwartek 16 marca 2017, o godz. 12:30 Instytut Fizyki UMK i Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na Dzień liczby π. W programie:

  • Liczba π i kwadratury, dr hab. Marek Kordos, prof. UW
  • Twierdzenie Bolzano, hipoteza Poincare i równania cząstkowe, prof. dr hab. Wojciech Kryszewski

Wykłady odbędą się w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK (ul. Grudziądzka 5).

Dzień liczby π na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Z okazji Dnia liczby π - wzorem lat ubiegłych - nasz Wydział przygotował imprezę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych regionu. W środę 15 marca 2017 r. gościliśmy liczną grupę nauczycieli i uczniów z Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła i Torunia.

Program:

10:15    –    10:20    Rozpoczęcie
10:20    –    11:05    Matematyczna abstrakcja - codzienność każdego człowieka, dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK
11:05    –    11:10    Przerwa
11:10    –    11:55    Jak technologie zmieniły świat, dr Błażej Zyglarski
12:00    –    13:10    Zwiedzanie Wydziału. Spotkania z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych

Wykłady odbyły się w Auli WMiI UMK.

Na wydarzenie obowiązywała wcześniejsza rejestracja - zamknięta ze względu na osiągnięcie LIMITU ZGŁOSZEŃ.

Zdjęcia.

 

 

 

Sukcesy studentów Wydziału w zawodach "William Lowell Putnam Mathematical Competition"

W dniu 4 grudnia 2016 roku studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK po raz czwarty wzięli udział w europejskiej edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „William Lowell Putnam Mathematical Competition". Nagrodę pierwszego stopnia zdobył Janusz Schmude, nagrodę drugiego stopnia zdobył Mikołaj Marciniak, zaś wyróżnienia: Zbigniew Ankowski, Ewelina Betlejewska-Szulc oraz Władysław Klinikowski. Gratulujemy!

W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 12 bardzo trudnych zadań w dwóch etapach: sześć zadań w sesji porannej (3h) oraz sześć zadań (3h) w sesji popołudniowej (procedura weryfikacji rozwiązań i ustalenia końcowych wspólnych wyników trwa około trzech miesięcy). Zawody na naszym Wydziale zostały zorganizowane przez dr. Roberta Skibę (koordynator) oraz doktorantów: Aurelię Bartnicką, Bartosza Bieganowskiego, Sebastiana Ruszkowskiego, Daniela Strzeleckiego oraz Mateusza Topolewskiego.

Polska podczas zawodów była reprezentowana przez pięć uczelni: UW, UJ, UMK, UAM oraz AGH. Wyżej wymienione uczelnie z Polski wystawiły w sumie 38 studentów. Konkurs WLPMC to zawody, w których od 1938 roku biorą udział studenci amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów. Od kilku lat zawody organizowane są również w Europie (Armenia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Ukraina,  Rosja, Słowacja, Finlandia, Turkmenistan). W 2016 roku Uczelnie z Europy wystawiły łącznie 234 zawodników.

Uroczyste zakończenie XI edycji Konkursu Informatycznego Bóbr

10 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w Auli naszego Wydziału odbędzie się uroczyste zakończenie XI edycji Konkursu Informatycznego Bóbr, połączone z wręczeniem dyplomów laureatom i finalistom.

Konkurs Bóbr ma zasięg międzynarodowy, popularyzuje myślenie algorytmiczne i programowanie wśród uczniów wszystkich etapów edukacyjnych. W tym roku w naszym kraju w konkursie wzięło udział ponad 15 tys. uczniów. 119 zostało laureatami. Wyróżniono 80 osób.

Organizatorami tegorocznej edycji Konkursu są: Wydział Matematyki i Informatyki, firma Learnetic oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W Konkurs zaangażowało się wiele firm z kraju zajmujących się edukacją informatyczną, które ufundowały nagrody dla laureatów.

Za przebieg konkursu w naszym kraju odpowiadają: prof. Maciej M. Sysło i dr Anna Beata Kwiatkowska. Duży udział w organizacji i merytorycznym przygotowaniu konkursu mają też mgr Bartosz Bieganowski, mgr Sebastian Ruszkowski i p. Sylwia Jędrzejewska — wszyscy z WMiI.

Szczegółowe informacje o Konkursie i programie uroczystości znajdują się na stronie polskiej: http://www.bobr.edu.pl i międzynarodowej: http://www.bebras.org/.

Uroczyste rozdanie certyfikatów z IBM SPSS Statistics

W dniu 9 marca (czwartek) o godz. 14:00 w sali S9 odbędzie się uroczyste rozdanie certyfikatów SPSS TECHNOLOGY JUNIOR EXPERT oraz SPSS TECHNOLOGY EXPERT studentom 3 roku matematyki i ekonomii oraz 4 roku matematyki sp. matematyka w ekonomii i finansach, którzy ukończyli w semestrze letnim 2015/2016 kurs w ramach przedmiotu Statystyka matematyczna. Serdecznie zapraszamy!

Grawitacja 2017

Dnia 11 marca 2017 w godzinach od 10:00 do 21:00 do wspólnego grania społeczność akademicką oraz sympatyków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z rodzinami zapraszają: program "Absolwent UMK" i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Samorządem Studenckim WMiI UMK w Toruniu, Stowarzyszeniem Miłośników Gier i Fantastyki "Thorn" oraz sklepem GRAJFER - Strefa Gier. Grawitacja 2017 odbędzie się w budynku naszego Wydziału.

Wstęp na imprezę jest wolny dla wszystkich zainteresowanych. Drobna opłata pobierana jest jedynie w wypożyczalni gier (z opłaty zwolnieni są posiadacze Karty Absolwenta UMK, legitymacji studenta UMK i ucznia GiLA).

Na miejscu będzie działała wypożyczalnia gier planszowych i towarzyskich. Będzie można skorzystać z pomocy instruktorów i animatorów, którzy będą doradzać wybór gier, tłumaczyć zasady i udzielać porad w trakcie rozgrywek. Prowadzone będą pokazy i turnieje z nagrodami.

Szczegóły i regulamin imprezy na stronie: https://absolwent.umk.pl/grawitacja-2017

II Toruńskie Seminarium Kół Naukowych

W dniach 4-5 marca 2017 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbędzie się II Toruńskie Seminarium Kół Naukowych. Studenci Koła Naukowego Matematyków UMK w Toruniu oraz Koła Naukowego Matematyków UAM w Poznaniu wygłoszą referaty naukowe. Referat inauguracyjny wygłosi dr Robert Skiba, opiekun sekcji teoretycznej Koła Naukowego Matematyków UMK.

Pierwsza edycja Toruńskiego Seminarium Kół Naukowych odbyła się w kwietniu 2015 roku. Wówczas na WMiI UMK gościliśmy koła naukowe matematyków z Białegostoku oraz Poznania.

Nagroda w konkursie na prace magisterskie i dyplomowe

Praca magisterska p. Dominiki Pochylskiej „Konstrukcje klasyczne ślepych maswerków w kościele św. Jakuba na toruńskiej starówce” otrzymała I nagrodę w kategorii "Matematyka i Informatyka" w XXV edycji Konkursu na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce  toruńskiej organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Torunia (To Mi To). Gratulujemy!
Praca powstała pod opieką dr Bogumiły Klemp-Dyczek i prof. Zygmunta Pogorzałego.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Sali Mieszczańskiej Ratusza  dnia 27 lutego 2017 r. Więcej na stronie http://www.tomito.cba.pl/kontor.html.

Prof. Mariusz Lemańczyk zaproszony do wygłoszenia XXIV Wykładu im. Prof. Władysława Orlicza

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk został zaproszony do wygłoszenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu XXIV Wykładu im. Prof. Władysława Orlicza pt. ,,O ortogonalności funkcji multyplikatywnych i ciągów deterministycznych w teorii ergodycznej". Wykład odbędzie sie 3 marca 2017 r. Wykład im. Prof. Władysława Orlicza odbywa się na WMiI UAM raz do roku. Do jego wygłoszenia są zapraszani matematycy, którzy przez swoje wybitne osiągnięcia zyskali uznanie środowiska matematycznego. Wykładowca otrzymuje specjalnie na tę okazję wybity medal pamiątkowy. Więcej szczegółów na stronie https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza.

Zawody LXVIII Olimpiady Matematycznej

W dniach 24-25 lutego 2017 r. na naszym Wydziale odbywają się zawody II etapu LXVIII Olimpiady Matematycznej.

Zawody  każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 9:00  i trwają pięć godzin, podczas których uczestnicy rozwiązują trzy zadania.

W zawodach udział bierze 47 uczniów. Organizacją zawodów na naszym Wydziale zajmuje się Komitet Okręgowy, któremu przewodniczy prof. dr hab. Grzegorz Bobiński. Sekretarzem jest dr Agnieszka Krause.

Więcej informacji na temat Olimpiady można znaleźć na stronie https://om.edu.pl/.

Zaproszenie na wystawę

Dziekan WMiI UMK zaprasza na otwarcie wystawy związanej z dziesiątą rocznicą zakończenia rozbudowy gmachu Wydziału, które odbędzie się w środę 22 lutego 2017 o godz. 11:15 w holu przed Aulą WMiI.
O lokalowych warunkach matematyki od początku istnienia UMK, historii gmachu przy ul. Chopina 12/18 oraz jego rozbudowie opowie prof. dr hab. Adam Jakubowski.

Konsul z Ambasady USA na UMK - spotkanie dla studentów

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Dianą Braun.

Pani Konsul:
- przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów
- wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny
- odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - Konsul mówi po polsku

Termin: 21 lutego 2017 r. (wtorek), godzina 12:30,
Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na portalu facebook.

W spotkaniu wezmą udział studenci którzy uczestniczyli w programach wymiany ze Stanami, więc będzie okazja do zadawania pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Zawody XXIV Olimpiady Informatycznej

W dniach 14-16 lutego 2017 r. na naszym Wydziale odbędą się zawody II etapu XXIV Olimpiady Informatycznej. W zawodach weźmie udział 30 uczniów reprezentujących szkoły średnie z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Organizacją zawodów na naszym Wydziale zajmuje się Komitet Okręgowy, któremu przewodniczy prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski.

Przez trzy dni zawodnicy będą musieli wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu.

Zawody składają się z dwóch 5-godzinnych sesji programistycznych poprzedzonych 3-godzinną sesją próbną. Programy zawodników oceniane są automatycznie przez System Internetowy Olimpiady (SIO). Po każdej sesji przeprowadzana jest dyskusja, podczas której zawodnicy mogą przedstawić własne rozwiązania i zapoznać się z rozwiązaniami wzorcowymi zaproponowanymi przez autorów zadań.

Zawody II etapu odbędą się jednocześnie w 7 ośrodkach w Polsce. Najlepsi zawodnicy awansują do finału Olimpiady. Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród nich wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne.

 

Więcej informacji na temat Olimpiady można znaleźć na stronie www.oi.edu.pl.
 

Dwa wyróżnienia dla KNM w finale konkursu StRuNa 2016

27 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w szóstej edycji konkursu StRuNa. W finale konkursu Koło Naukowe Matematyków UMK otrzymało wyróżnienie w kategorii "Koło Naukowe Roku", zaś opiekun KNM, dr Robert Skiba, otrzymał wyróżnienie w kategorii "Opiekun Roku".

Koło było jednym z trzech kół naukowych z UMK, które dostało się do ostatniego etapu konkursu. Było jedynym kołem matematycznym w finale.

Gratulujemy!

Wyróżnienie w konkursie StRuNa 2016

Koło Naukowe Matematyków UMK zostało ponownie wyróżnione w konkursie StRuNa, uzyskując nominację do finału konkursu w kategorii "Koło Naukowe Roku". Nominowany został również opiekun KNM dr Robert Skiba - w kategorii "Opiekun Roku". Gratulujemy!
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w MNiSW w Warszawie 27 stycznia 2017 r.

Do ostatniego etapu konkursu StRuNa 2016 jury zakwalifikowało 25 zgłoszeń przesłanych przez 18 podmiotów. Strona programu StRuNa: http://www.struna.edu.pl/o-strunie.html

Seminarium Wydziałowe - wykład dra Janusza Zielińskiego

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr Janusz Zieliński wygłosi wykład pt. Cykliczne różniczkowania faktoryzowalne pierścieni wielomianów. Seminarium odbędzie się w środę 18.01.2017 w Auli WMiI (godzina rozpoczęcia 10:15). Serdecznie Zapraszamy!

Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora w czwartek 22 grudnia od godz. 13.00 obowiązywać będą godziny rektorskie. Piątek 23 grudnia jest w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 23 grudnia 2016 r. do 8 stycznia 2017 r. trwają na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wakacje zimowe. Zajęcia dydaktyczne w nowym roku rozpoczną się w poniedziałek 9 stycznia.

Idą Święta!

Zespół dziekański Wydziału życzy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017.

Studenci Mikołaj Marciniak i Janusz Schmude ze stypendiami MNiSW

Studenci studiów II stopnia na kierunku matematyka naszego Wydziału: Mikołaj Marciniak i Janusz Schmude otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia. Gratulujemy!

Do ministra spłynęło ponad 1900 wniosków od rektorów uczelni o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie. Wysokość wsparcia w przypadku studentów wynosi 15 000 zł.

Do Warszawy na hackathon "Wielkie Wyzwania Programistyczne"

W dniach 16-17 lutego 2017 (nastąpiła zmiana terminu!) ICM organizuje Hackathon "Wielkie Wyzwania Programistyczne" (WWP) adresowany do studentów, doktorantów i innych zainteresowanych.

W zmaganiach programistycznych mogą wziąć udział zespoły 2–4-osobowe.

Hackathon stanowi niecodzienną okazję do uruchomienia własnych aplikacji na komputerach dużej mocy. Uczestnicy będą pracowali na dużych zbiorach danych pochodzących z zasobów publicznych, a do uruchamiania zadań obliczeniowych wykorzystają infrastrukturę ICM (w tym system Okeanos – Cray XC 40 lub klaster x86 – Hydra).

Hackathon odbędzie się w Centrum Technologii ICM w Warszawie. Rozpocznie się rano w środę 4 stycznia 2017 r. i potrwa do wieczora w czwartek 5 stycznia. Uczestnikom zapewnia się catering oraz miejsce do odpoczynku. Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Studenci biorący udział w Hackathonie mogą uzyskać zaświadczenie o zaliczeniu 30 godzin ćwiczeń z przedmiotu programowanie równoległe (3 punkty ECTS).

Wydarzenie objęte jest patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji elektronicznej.

Szerzej o wydarzeniu - pod adresem http://wwp.icm.edu.pl 

"Szlachetna Paczka" po raz szósty na Wydziale

Już po raz szósty Koło Naukowe Matematyków i Koło Zastosowań Matematyki WMiI UMK organizują zbiórkę dla potrzebującej rodziny w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” (http://www.szlachetnapaczka.pl/). Akcja trwa od poniedziałku 28 listopada do piątku 9 grudnia 2016 r.

W koszach ustawionych naprzeciwko szatni zbierana jest żywność trwała, środki chemiczne i higieniczne, a także inne potrzebne rodzinie artykuły.

Szczególnie potrzebne są środki czystości (proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, szampon dla dzieci „Pinio 2 w 1”) oraz żywność (herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach, płatki śniadaniowe, słodycze, soki owocowe, soki warzywne). Z większych przedmiotów- kołdra, ręczniki, pościel, poduszka, wersalka (obecne łóżko jest zarwane) oraz odzież (damskie spodnie i bluzki S/M 160 cm, dziewczęce bluzki, spodnie, swetry, rajstopy, koszulki i bluzy 116-122 cm, letnie buty rozm. 38, zimowe/przejściowe buty rozm. 30). Mile widziane będą również upominki dla poszczególnych członków rodziny (materiały do decoupage, wózek dla lalki, kosmetyki pielęgnacyjne). Ponadto rodzina potrzebuje artykułów szkolnych: bloków, papieru kolorowego, zeszytów, farbek, klejów, przyborów do pisania, plasteliny.

W piątek 9 grudnia o godz.12:00 w Klubie Studenckim będzie można pomóc przy pakowaniu zebranych produktów. Zapakowane prezenty zostaną przekazane do magazynu "Szlachetnej Paczki", skąd wolontariusze dostarczą je potrzebującej rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w akcji.

25 lat Internetu na UMK. O ówczesnym sprzęcie i oprogramowaniu

Fundacja Rozwoju Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK serdecznie zaprasza na wykład dr. hab. Zbigniewa S. Szewczaka ,,25 lat Internetu na UMK. O ówczesnym sprzęcie i oprogramowaniu''. Wykład odbędzie się w piątek 25 listopada 2016 roku o godzinie 10.15 w sali S9 Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18.

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się 26 listopada  2016 r.  o godz. 13.00 (sobota) w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18.

Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

W dniu uroczystości lub wcześniej prosimy o zgłoszenie się do dziekanatu (pokój  D219 oraz D221) w celu dopełnienia formalności administracyjnych: odbioru świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia odbioru dyplomu w księdze dyplomów. 26 listopada 2016 r. dziekanat Wydziału będzie czynny w godzinach 9:00 – 12:30.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Seminarium Wydziałowe - wykład dra Andrzeja Mroza

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr Andrzej Mróz wygłosi wykład pt. Kategorie pochodne w teorii reprezentacji algebr i ich dyskretne niezmienniki. Seminarium odbędzie się w środę 16.11.2016 w Auli WMiI (godzina rozpoczęcia 10:15).

Rozpoczęcie Studiów Podyplomowych w zakresie Programowania Urządzeń Mobilnych

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie Studiów Podyplomowych w zakresie Programowania Urządzeń Mobilnych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nastąpi 22 października 2016 roku (sobota).  O godz. 09:00 w sali L5 (II piętro) odbędzie się spotkanie inauguracyjne z kierownikiem studiów dr. Błażejem Zyglarskim.

Immatrykulacja I roku studiów niestacjonarnych

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 21 października 2016 roku (piątek) o godz. 15:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18.

Bezpośrednio po immatrykulacji odbędzie się spotkanie z kierownikiem studiów niestacjonarnych, dr. Bartoszem Ziemkiewiczem.

Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie http://www.mat.umk.pl/web/wmii/studia/studia-niestacjonarne

Kolejny sukces na Forum Młodych Mistrzów

Podczas XXII Forum Teleinformatyki (29-30.09.2016) - w ramach sesji Forum Młodych Mistrzów - zespół studentów naszego Wydziału w składzie: Maciej Sikorski, Tomasz Grzona, Bernadeta Rybicka, Szymon Domeracki, Szymon Kumorek (opiekun: mgr Maciej Koziński) zdobył nagrodę Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz nagrodę Oddziału Mazowieckiego PTI za prezentację "SimCor - interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy". Gratulujemy!

 

Immatrykulacja studentów I roku

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów I roku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się w dniu 1 października 2016 r. (SOBOTA) o godz. 12:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18.
Bezpośrednio po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem - Prodziekanem ds. Studenckich oraz z przedstawicielami Samorządu.

 
Obecność na immatrykulacji oraz spotkaniu organizacyjnym z Prodziekanem i Samorządem jest obowiązkowa.
 
W dniach 30 września oraz 1 października 2016 roku prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D219 lub D221 W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU), w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji). Dziekanat będzie czynny w piątek od godz. 11:00 - 15:00, natomiast w sobotę w godz. 9.00-11.30.

Zebranie pracowników

W dniu 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 10.15 w Auli WMiI odbędzie się zebranie pracowników Wydziału. Zapraszamy!

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki uhonorowani

Senat UMK przyznał wyróżnienie za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej zespołowi studentów  w składzie: Aurelia Bartnicka, Ewelina Betlejewska, Bartosz Makuracki, Mikołaj Marciniak, Janusz Schmude. Ponadto, Januszowi Schmude Senat UMK przyznał tytuł najlepszego studenta UMK. Wyróżnienie i tytuł zostały przyznane za rok akademicki 2015/2016. Serdecznie gratulujemy!

 

Dr T. Klimsiak i dr J. Mederski laureatami stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W XI edycji konkursu laureatami tego prestiżowego stypendium zostało 168 wybitnych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wśród lauretów znalazło się dwóch pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UMK: dr Tomasz Klimsiak (obecnie IMPAN) oraz dr Jarosław Mederski. Serdecznie gratulujemy!

Młodzi Mistrzowie

Jury konkursu „Forum Młodych Mistrzów - Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” odbywającego się w ramach „XXII Forum Teleinformatyki” zakwalifikowało do przedstawienia w finałowej sesji Młodych Mistrzów dwie prezentacje przygotowane przez studentów naszego Wydziału: SimCor - interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy - zgłoszoną przez zespół w składzie: Maciej Sikorski, Tomasz Grzona, Bernadeta Rybicka, Szymon Domeracki, Szymon Kumorek (opiekun: mgr Maciej Koziński) oraz ParlaView - aplikacja webowa skierowana do wyborców oraz osób żywo zainteresowanych polityką - zgłoszoną przez zespół w składzie: Filip Domachowski, Karol Celmer, Michał Jakubiński, Janusz Jochim, Fryderyk Markiewicz (opiekun: dr Maciej Muszytowski z firmy Simplito). Gratulujemy!

„Forum Teleinformatyki” jest jedną z największych krajowych konferencji branży IT. Jej XXII edycja odbędzie się w dniach 29-30 września w Warszawie. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”.

W ramach Forum organizowana jest sesja Forum Młodych Mistrzów, skierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów pracujących samodzielnie lub w ramach kół zainteresowań naukowych. Sesja odbywa się pod honorowym patronatem: Narodowego Banku Polskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz prof. Jerzego Duszyńskiego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

KLUCZ - nowy projekt na WMiI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę formalno-merytoryczną po protestach wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W efekcie  dofinansowanie na realizację (w wysokości 2 409 346,60 zł) uzyskał m.in. projekt „KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy” – Wydziałów: Chemii, Matematyki i Informatyki oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Sukces studentów na międzynarodowych zawodach matematycznych w Błagojewgradzie (Bułgaria)

W dniach 25-31.07.2016 w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 23. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2016) organizowane przez University College London oraz American University in Bulgaria. W tegorocznej edycji wzięło udział 320 studentów z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był reprezentowany przez troje studentów: Ewelinę Betlejewską, Mikołaja Marciniaka i Janusza Schmude.

Studenci WMiI UMK zdobyli następujące nagrody: Janusz Schmude (nagroda pierwszego stopnia), Mikołaj Marciniak (nagroda drugiego stopnia), Ewelina Betlejewska (wyróżnienie).

Podczas każdego z dwóch dni zawodów studenci mieli pięć godzin na rozwiązanie 5 zadań wybranych przez międzynarodowe jury. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymywał student, który uzyskał co najmniej 52 punkty (na 100 możliwych do zdobycia).

Studentów do zawodów przygotowywali: dr Robert Skiba, mgr Bartosz Bieganowski oraz mgr Daniel Strzelecki, który był członkiem międzynarodowego jury. Wyjazd na zawody był częściowo finansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych!”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: imc-math.org.uk

Dr Piotr Kokocki laureatem V edycji konkursu w ramach programu Ministra pn. "Iuventus Plus"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wśród nagrodzonych - jako jedyny przedstawiciel UMK - znalazł się dr Piotr Kokocki.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt. Doktor Kokocki uzyskał 6. pozycję na liscie. W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców.

Nagroda prezydenta Michała Zaleskiego dla studentów WMiI

23 czerwca 2016 w Urzędzie Miasta Torunia prezydent Michał Zaleski wręczył nagrody zespołom studentów informatyki, które zwyciężyły w tegorocznej edycji Programowania Zespołowego.

 

Pierwszą nagrodę zdobył zespół w składzie: Bernadeta Rybicka, Szymon Domeracki, Tomasz Grzona, Szymon Kumorek i Maciej Sikorski, który przygotował projekt SimCor - symulator kardiologiczny wspomagający kształcenie studentów medycyny. Opiekunem zespołu jest mgr Maciej Koziński, a konsultantem merytorycznym dr n. med. Zofia Grąbczewska z Collegium Medicum UMK.

Drugą nagrodę zdobył zespół w składzie: Monika Czyrny, Patryk Stanicki, Przemysław Walczak, Piotr Włośniewski, Maciej Manista i Andrzej Gutowski, który przygotował projekt MORS - Miejski Organizator Ruchu Samochodowego. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych. Opiekunem zespołu jest mgr Michał Dudkiewicz.


Na stronach internetowych dostępne są liczne publikacje na ten temat:

http://www.um.torun.pl/pl/kreatywnosc-doceniona

http://www.toruntv.pl/movie/show?id=10028

http://bydgoszcz.tvp.pl/25897563/studenci-umk-nagrodzeni-za-wyjatkowe-aplikacje

http://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20160623170309

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,87119,20290729,mors-studentow-pomoze-kierowcom-zaparkowac-w-toruniu-foto.html#BoxLokToruImg

 

Wyświetlanie 1 - 100 z 535 rezultatów.