Aktualności Aktualności

Prof. dr hab. Andrzej Skowroński członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk

Podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 5 grudnia 2019 r. profesor Andrzej Skowroński został wybrany członkiem rzeczywistym PAN na Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. W ponad 70-letniej historii Uniwersytetu M. Kopernika tylko 7 profesorów związanych na stałe z UMK zostało uhonorowanych członkostwem rzeczywistym PAN: W. Dziewulski (astronomia, 1957), A. Jabłoński (fizyka, 1961), K. Górski (historia literatury, 1969), A. Basiński (chemia, 1976), W. Iwanowska (astrofizyka, 1976), R. Galon (nauki o ziemi, 1980), M. Michniewicz (biologia, 1986).

Andrzej Skowroński urodził się w grudniu 1950 roku w Człuchowie. Całą karierę zawodową związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 1968-1973 studiował matematykę, w roku 1976 obronił rozprawę doktorską, w 1981 r. uzyskał habilitację, a w 1990 r. otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. W roku 2010 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Andrzej Skowroński jest uznanym na świecie algebraikiem, którego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest teoria reprezentacji algebr. W swojej pracy badawczej rozwiązał szereg problemów stawianych przez uznanych matematyków, wypracował ważne metody badawcze oraz wyznaczał nowe, intrygujące kierunki badań. W ostatnim okresie tworzy wspólnie z Karin Erdmann (Oxford) oryginalną teorię reprezentacji symetrycznych algebr powierzchni rzeczywistych. Jest autorem lub współautorem 235 publikacji naukowych, 5 książek (Cambridge University Press, European Mathematical Society) oraz ma najwyższy wśród polskich matematyków indeks cytowań Hirscha, równy 32 (Baza Web of Science). Andrzej Skowroński wykładał w kilkudziesięciu zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi w: Argentynie, Brazylii, Meksyku, USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Singapurze, Niemczech, Norwegii, W. Brytanii, Francji, Szwajcarii i Włoszech. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Niemczech oraz profesorem Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii. Kierował 5 grantami Komitetu Badań Naukowych, grantem Maestro Narodowego Centrum Nauki, oraz był laureatem programu Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wypromował 14 doktorów nauk matematycznych.

Zaproszenie na zebrania wyborcze

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki i Informatyki na następujące zebrania wyborcze, które odbędą się w dniu 22.01.2020 r. w Sali konferencyjnej WMiI, ul. Chopina 12/18:

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu – w celu wyboru 1 przedstawiciela do Senatu UMKgodz. 12:00 (II termin 12:15);
2) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy dr habilitowanego – w celu wyboru 5 elektorów do kolegium elektorów – godz. 12:45 (II termin 13:00);
3) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego dr habilitowanego – w celu wyboru 2 elektorów do kolegium elektorów – godz. 13:30 (II termin 13:45).

Wydział dla WOŚP

Organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócili się do Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z prośbą o ustandaryzowanie konstrukcji serca, w którym odbędzie się „Ściskawa” - happening polegający na zmieszczeniu jak największej liczby osób w obrębie namalowanego na ziemi serca o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Konstrukcję taką opracował prof. dr hab. Stanisław Kasjan.

Więcej informacji: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26520.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dwojga studentów Wydziału

W dniu 19 grudnia 2019 r. – spośród 1087 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium z całego kraju – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał stypendium. Wśród nich znaleźli się studenci naszego Wydziału: Kamil Dunst i Karolina Wojtyniak. Gratulujemy!

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW.

Święta za pasem!

Wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom, absolwentom i sympatykom Wydziału życzymy radosnych Świąt!

 

Stypendia rektorskie dla pracowników Wydziału

Prof. dr hab. Oleksandr Gomilko został wyróżniony przez JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna stypendium za publikację naukową, która uzyskała 200 punktów (według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Stypendia rektorskie za wysoko punktowane publikacje otrzymali również:
- prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, dr Agnieszka Goroncy, dr Joanna Karłowska-Pik - za publikacje za 140 p. - stypendia indywidualne
- prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk i dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK - dwie nagrody zespołowe za dwie publikacje za 140 p.
- dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski - nagroda zespołowa (z naukowcami z WFAiIS) - za publikację za 140 p.

Gratulujemy! Więcej na stronie: umk.pl.

Nowy numer "Głosu Uczelni"

W nowym wydaniu dwumiesięcznika "Głos Uczelni" ukazał się m.in. artykuł dr. Wojciecha Rejchela Selekcja cech w statystyce wysokowymiarowej (s. 62-64).

Koło olimpijskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych zainteresowanych przygotowaniami do startu w Olimpiadzie Informatycznej na koło olimpijskie, które rozpocznie swoje zajęcia w dniu 14 grudnia 2019 na WMiI.

Koło jest realizowane w ramach projektu Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu prowadzonego we współpracy z Fundacją Rozwoju Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Olimpiadą Informatyczną i Uniwersytetem Wrocławskim. Celem zajęć jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest algorytmika i programowanie, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. Uczniowie włączeni do projektu będą również uczestniczyć w obozach naukowych, wykładach i sparingach uczniowskich. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Kontakt: Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki, dr Anna Beata Kwiatkowska, aba@mat.umk.pl

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się 7 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 (sobota) w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18.

Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

W dniu uroczystości lub wcześniej prosimy o zgłoszenie się do dziekanatu (pokój  D219 oraz D221) w celu dopełnienia formalności administracyjnych: odbioru świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia odbioru dyplomu w księdze dyplomów. Dnia 7 grudnia 2019 roku dziekanat Wydziału będzie czynny w godzinach 9:00 – 12:15.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Sukces w konkursie NAWA na wymianę bilateralną pomiędzy Polską a Niemcami!

Projekt pt. Nowe niezmienniki topologiczne w wieloparametrowej teorii bifurkacji wspierający wymianę naukową pomiędzy WMiI UMK a Institut für Mathematik Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg otrzymał finansowanie w ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest dr Robert Skiba, zaś ze strony niemieckiej prof. Nils Waterstraat. Więcej informacji na temat konkusu znajduje się na stronach NAWA. Gratulujemy!

Stań do walki o tytuł „Algorytmistrza Roku 2019"

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XV edycji „Potyczek Algorytmicznych 2019" – najbardziej prestiżowym i jednym z najstarszych indywidualnym konkursie programistycznym organizowanym w Polsce.

Rejestracja on-line została uruchomiona 1 grudnia 2019. „Potyczki Algorytmiczne" mają charakter konkursu otwartego dla wszystkich, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych i geograficznych. Zadania zarówno w rundach zdalnych, jak i w Finale będą dostępne jedynie w języku polskim, dlatego uczestnicy konkursu powinni posługiwać się tym językiem w stopniu pozwalającym na ich zrozumienie treści zadania oraz rozwiązania.

„Potyczki Algorytmiczne 2019" składać się będą z dwóch etapów:

 1. rundy zdalne – odbędą się w okresie od dnia 9 grudnia do 15 grudnia 2019, w którym odbędzie się 5 rund rozgrywanych za pośrednictwem sieci Internet, w ramach których uczestnicy będą mieli każdorazowo do rozwiązania od 1 do 4 zadań polegających na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego zadany problem algorytmiczny;
 2. wielki finał – odbędzie się w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2020, a awans do niego uzyska 20 najlepszych uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, a w tym regulamin, opis przebiegu zawodów oraz link do rejestracji będzie dostępny na stronie internetowej www.potyczki.mimuw.edu.pl. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Informatyki wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami tegorocznej edycji konkursu są firmy Google, Atende S.A. oraz Digital Technology Poland.

ŚCIŚLE DLA MATURZYSTÓW! - pierwsza edycja

Dnia 27 listopada w Jubileuszowym Roku Matematyki 2019  na naszym Wydziale po raz pierwszy odbyło się wydarzenie pn. "Ściśle dla Maturzystów!". Adresatami imprezy byli uczniowie, którzy będą zdawać maturę w roku 2020 - niezależnie od wybranego poziomu egzaminu z matematyki. Wykłady wygłosili mgr Bartosz Bieganowski ("Zadania optymalizacyjne a nierówności między średnimi") i mgr Daniel Strzelecki ("2=1, czyli matematyczne iluzje").

Aula była wypełniona po brzegi - gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół regionu (Inowrocław: I LO i II LO; Bydgoszcz: VII LO i Zespół Szkół Elektronicznych; Toruń: I LO, IV LO i VIII LO).

Mieszkanie dla naszego absolwenta

Dr Jakub Siemianowski był jednym z pięciorga absolwentów UMK, którzy w piątek 22 listopada 2019 r. otrzymali klucze do własnych mieszkań, przyznanych im przez miasto Toruń w programie 'Mieszkanie dla absolwenta'. Gratulujemy!
Pan dr Siemianowski, obecnie pracownik naszego Wydziału, jest absolwentem kierunku matematyka WMiI UMK ze średnią ocen 5,00.

To już piąta edycja programu 'Mieszkanie dla absolwenta'. Wnioski w projekcie mogą składać absolwenci toruńskich uczelni, którzy osiągali wysokie wyniki w nauce, a po studiach podjęli pracę w Toruniu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Bieganowskiego

4 grudnia 2019 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Bieganowskiego pt. "Stany podstawowe, związane i półklasyczne nieliniowych zagadnień typu Schrödingera".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Jarosław Mederski. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Andrzej Szulkin z Uniwersytetu w Sztokholmie oraz prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Politechniki Łódzkiej.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Sukces w konkursie OPUS 17!

Projekt badawczy "TEORIA ERGODYCZNA: POŁĄCZENIA, EFEKTYWNA ROZŁĄCZNOŚĆ I ZASTOSOWANIA" zespołu badawczego kierowanego przez prof. dra hab. Mariusza Lemańczyka został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 17 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

Więcej informacji na temat wyników konkursów NCN można znaleźć na stronie NCN.

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk na czele Toruńskiego Centrum Doskonałości

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk otrzymał powołanie na stanowisko Dyrektora Toruńskiego Centrum Doskonałości pn. „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”. Gratulujemy!

To powołanie, jak również powołania dyrektorów czterech pozostałych Toruńskich Centrów Doskonałości, wiążą się z uzyskaniem przez UMK statusu uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i realizacją założeń zawartych we wniosku konkursowym Uniwersytetu. Za wdrażanie strategii uczelni badawczej odpowiadać będzie jako pełnomocnik dr Agata Karska, która goszcząc na naszym Wydziale 6 listopada opowiadała o szczegółach projektu.

Dr hab. Tomasz Klimsiak, prof. UMK z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr hab. Tomasz Klimsiak, prof. UMK otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Gratulujemy!

W gronie wyróżnionych Nagrodami znalazło się 24 naukowców. Tomasz Klimsiak jest wśród dziesięciu naukowców nagrodzonych za pracę habilitacyjną. Jego Metody probabilistyczne w półliniowych równaniach różniczkowych cząstkowych z operatorami Dirichleta i miarami borelowskimi  to sześć napisanych samodzielnie obszernych prac opublikowanych w bardzo dobrych czasopismach matematycznych. Publikacje te stanowią nowatorski wkład w rozwój stochastycznych cząstkowych, stochastycznych wstecz z odbiciem, stochastycznych z miarą, równań różniczkowych i ich zastosowań w matematyce finansowej.

Zaproszenie na spotkanie ws. projektu "Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza"

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Sławomir Rybicki zaprasza w najbliższą środę o godz. 10.15 (Aula WMiI) na spotkanie z panią dr Agatą Karską, pracownikiem naukowym w Instytucie Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i pełnomocnikiem rektora UMK ds. doskonałości naukowej. Spotkanie będzie poświęcone realizacji projektu "Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza". Projekt zakłada m.in. wsparcie badań w Priorytetowym Obszarze Badawczym: "Dynamika, Analiza Matematyczna i Sztuczna Inteligencja". Przewidujemy, że wsparcie  będzie dotyczyło wielu sfer działalności Wydziału.
Dlatego zapraszamy wszystkich pracowników zajmujących się naukowo matematyką lub informatyką, doktorantów i studentów zainteresowanych badaniami naukowymi.

UMK uzyskał status uczelni badawczej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako jedna z 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym dnia 30 października 2019 r. Więcej informacji na stronach umk.pl.

Dzień rektorski w czwartek

Decyzją JM Rektora UMK 31 października 2019 roku będzie w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na całej Uczelni.

Szkolenie na temat możliwości otwartego publikowania w czasopismach zagranicznych

W dniu 24 października 2019 roku (czwartek) w sali nr 8 Biblioteki Głównej, o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie z pracownikiem ICM Uniwersytetu Warszawskiego dr. Pawłem Grochowskim, na którym zostaną omówione szczegóły dotyczące zarówno nowego programu publikowania otwartego Elsevier, jak również wcześniej funkcjonujących otwartych programów Springer Open Choice oraz Scoap3, a także planowanych na rok 2020 programów publikowania otwartego w licencji krajowej Wiley oraz licencji konsorcyjnych ACS, IEEE, IOP, LWW.

Dokładne informacje na temat programu otwartego publikowania w ramach licencji Elsevier 2019-2021 wraz z listą 1777 czasopism udostępnionych w tym programie znajdują się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM.

Studia podyplomowe Data Science w biznesie

Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uruchamiają studia podyplomowe z zakresu praktycznych zastosowań nauki o danych w biznesie, które stanowią unikalną na rynku ofertę dla analityków biznesowych, kadry zarządzającej i innych osób zainteresowanych metodami z zakresu data mining. Studia prowadzone są pod patronatem SAP University Alliances - organizacji zrzeszającej wiodące uczelnie wyższe na świecie utworzonej przez jednego z kluczowych na rynku producentów rozwiązań informatycznych dla biznesu - firmę SAP.

Więcej informacji na stronie https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/data-science-w-biznesie-nowosc/ Zapisy jeszcze trwają.

Bezpłatny kurs maturalny

Drodzy Maturzyści,
Już po raz szósty studenci i doktoranci WMiI UMK zapraszają na bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki. Oferujemy zajęcia na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Zapisy na kurs przyjmujemy do 31.10.2019 przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 06.11.2019 o godzinie 18:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu (ul. Chopina 12/18).
Zapraszamy!

Seminarium Wydziałowe - wykład dra Krzysztofa Leśniaka

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr Krzysztof Leśniak wygłosi wykład pt. Niekontraktywne iterowane układy funkcyjne. Seminarium odbędzie się w środę 30.10.2019 w Auli WMiI (godzina rozpoczęcia 10:15). Serdecznie Zapraszamy!

Immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 19 października 2019 roku (sobota) o godzinie 13:00 w sali S9 Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18 w Toruniu.
Wcześniej tego samego dnia (tj. 19 października) o godzinie 10:30 w sali S3 odbędzie się spotkanie organizacyjne z dr Bartoszem Ziemkiewiczem - kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Informatyki. Obecność na immatrykulacji i spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa.
W dniach 18-19 października prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D221 na I piętrze) w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji).
Dziekanat będzie czynny:
- 18 października (piątek) od 11:00 do 15:00
- 19 października (sobota) od 10:00 do 13:00

PROM

Od dzisiaj uruchomiony został pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK (patrz www.prom.fizyka.umk.pl).

W pierwszym naborze sfinansowanych będzie maksymalnie:

 • 30 zagranicznych staży naukowych dla doktorantów z UMK trwających 3 lub 4 tygodnie
 • 12 staży dla doktorantów zza granicy chcących przyjechać na UMK,
 • 20 wyjazdów doktorantów na pięciodniowe, zagraniczne konferencje naukowe.

Dofinansowaniu podlegają koszty utrzymania (co najmniej 4840 PLN dla wyjazdu konferencyjnego oraz 9700 PLN dla stażu 3 tygodniowego i 11450 PLN dla stażu 4 tygodniowego, w przypadku wyjazdu do krajów OECD), koszty podróży (od 1000 do 5000 PLN, w zależności od odległości), a w przypadku konferencji także opłata konferencyjna. Nabór wniosków potrwa do 6 listopada 2019 r.

Najlepsi z najlepszych! 4.0

Studenci naszego Wydziału zdobyli aż dwa granty MNiSW "Najlepsi z najlepszych! 4.0". Dofinansowanie w kwocie 55 650,00 PLN otrzymał projekt pn. Udział wybitnie uzdolnionych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w międzynarodowych konkursach matematycznych, zaś 15 225,00 PLN - projekt Rozwój wybitnych studentów informatyki WMiI UMK poprzez udział w międzynarodowych konkursach programistycznych. Gratulujemy!

Projekt Udział wybitnie uzdolnionych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w międzynarodowych konkursach matematycznych realizują Karolina Wojtyniak oraz Kamil Dunst, a Rozwój wybitnych studentów informatyki WMiI UMK poprzez udział w międzynarodowych konkursach programistycznych - Tomasz Czarkowski, Mateusz Kamiński, Patryk Kisielewski, Dawid Maliszewski, Marcin Wojdat oraz Paweł Zacharek.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-naboru-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-40-komunikat

Nie żyje dr Adela Świątek

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 września 2019 r. zmarła dr Adela Świątek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 5 października 2019 r. o godz. 11:15 w Domu Pogrzebowym CCK przy ul. Grudziądzkiej 192/196. O godz. 12:00 nastąpi wyprowadzenie na Centralny Cmentarz Komunalny, gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa.  

Wcześniej, w środę 2 października 2019 roku o godz. 10:15 w kaplicy spopielarni przy ul. Grudziądzkiej 190/192 odbyło się  pożegnanie Zmarłej.

Adela Świątek urodziła się 2 września 1945 roku w Człuchowie. Po ukończeniu studiów matematycznych na UMK w 1968 roku podjęła pracę w Instytucie Matematyki UMK. W roku 1975 obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną: Kategoria obiektów kostkowych (promotorem był profesor Stanisław Balcerzyk).

W pracy zawodowej dr Adela Świątek koncentrowała się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą dydaktyką matematyki (była na tym polu uczennicą profesora Leona Jeśmanowicza). Kształciła studentów specjalności nauczycielskiej, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Kształtowała w nich niezbędne w tym trudnym zawodzie najważniejsze przymioty: sumienność, pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość. Była niedoścignionym wzorem nauczyciela doskonałego. Oprócz świetnych i solidnych nauczycieli szkolnych wykształciła swoich akademickich następców – obecną kadrę Wydziału zajmującą się przygotowaniem zawodowym przyszłych nauczycieli matematyki. W latach 1996-2001 była kierownikiem studium podyplomowego Nauczyciele Matematyki.

Wiedza i umiejętności pedagogiczne Ady nie wynikały wyłącznie z jej wielkich przyrodzonych zdolności. Nie teoretyzowała i nie ograniczała się do powtarzania studentom treści znalezionych w publikacjach pedagogicznych. Przez wiele lat uczyła w tzw. klasach uniwersyteckich w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, żyła na co dzień szkołą, rozumiała jej istotę, trudności, wyzwania. Wielu jej uczniów brało udział w finałach Olimpiady Matematycznej.

Oprócz pracy zawodowej Adela Świątek poświęcała wiele czasu i wysiłku popularyzacji matematyki. Była jednym z pomysłodawców znanego obecnie w regionie konkursu Liga Zadaniowa i inicjatorką współpracy pomiędzy CDN i WMiI. Jednak ta część jej działalności koncentrowała się głównie na udziale w organizacji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny w Polsce. Z konkursem tym związała się w roku 1993, tzn. niemal na samym początku jego obecności w naszym kraju. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach międzynarodowych gremiów ustalających zadania konkursowe, systematycznie zaś w działalności redakcyjnej przygotowującej wybrane zadania do warunków polskich (przekłady itp.). Prowadziła znakomite warsztaty i wykłady na młodzieżowych obozach matematycznych, których uczestnikami byli laureaci tego konkursu. Jest autorką lub współautorką około trzydziestu publikacji popularnonaukowych poświęconych matematyce, powstałych głównie w związku z konkursem Kangur Matematyczny.

W roku 2009 dr Adela Świątek została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Najlepsi na WMiI w roku akademickim 2018/2019

Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału otrzymał Kamil Dunst (I rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna), zaś tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału: mgr Marcin Maćkiewicz (II rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna).
Zespół studentów naszego Wydziału otrzymał wyróżnienie Senatu UMK za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej w roku akademickim 2018/2019 i rozsławianie tym samym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół pracował w składzie:
Kamil Dunst (I rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna),
Władysław Klinikowski (II rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna),
Patrycja Tkaczuk (II rok studiów I stopnia na kierunku matematyka stosowana),
Karolina Wojtyniak (III rok studiów I stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka w ekonomii i finansach).

Gratulujemy!

Już dzisiaj Toruńska Noc Naukowców 2019

Na 27 września zaplanowana jest Toruńska Noc Naukowców 2019  (patrz https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26327). Nasz Wydział będzie również obecny: w bloku błyskawicznych prezentacji w godz. 19:10 - 19:20 wystąpi  dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK (prezentacja „Pytanie „Czym jest...” - punkt widzenia matematyka”), zaś w godz. 20:15 - 21:15 dr Adrian Falkowski, dr Joanna Karłowska-Pik i dr Mateusz Topolewski przeprowadzą warsztaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej „Między hazardem a geometrią” (na te zajęcia obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: nocnaukowcow@umk.pl).

Toruńska Noc Naukowców rozpoczyna się o godz. 18:00 i kończy o godz. 24:00 w piątek 27 września 2018 r. Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy ul. W. Łokietka 5 oraz w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. W. Łokietka 3.

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych (I i II stopnia) Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 1 października 2019 roku (wtorek) o godz. 1600 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18 w Toruniu. Obecność obowiązkowa.

Wcześniej tego samego dnia w tym samym miejscu (tj. 1 października w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki ) o godz. 1330 odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem - Prodziekanem ds. Studenckich oraz z przedstawicielami Samorządu Studenckiego dotyczące między innymi pomocy materialnej. Obecność obowiązkowa.

 

W dniach 28 września, 30 września oraz 1 października 2019 roku prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokoje D219 i D221 - na I piętrze.) w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji).
 

Dziekanat będzie czynny:

- 28 września (sobota) od 1000 do 1400

- 30 września (poniedziałek) od 1000 do 1400

- 1 października (wtorek) od 1000 do 1300

Powołanie do zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespole  doradczym, który oceni wnioski o stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców jest dr hab. Grzegorz Bobiński. Gratulujemy! Powołanie obowiązuje od 30 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

W zespole znaleźli się również dwaj inni naukowcy z UMK: dr hab. Stanisław Burdziej z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Artur Terzyk z Wydziału Chemii.

Prof. Adam Jakubowski prezydentem-elektem Towarzystwa Bernoullich

Podczas zjazdu naukowego 62nd ISI World Statistics Congress, który w dniach 18-23 sierpnia 2019 r. odbył się w Kuala Lumpur w Malezji, prof. dr hab. Adam Jakubowski objął funkcję prezydenta-elekta (President-Elect) międzynarodowego Towarzystwa Bernoullich (Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability). W 2021 r., podczas kolejnego kongresu, p. prof. Jakubowski ma zostać prezydentem tego towarzystwa. Gratulujemy!

Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability powstało w 1975 r. Zajmuje się wspieraniem rozwoju i upowszechnianiem osiągnięć statystyki matematycznej i teorii prawdopodobieństwa. Sprawuje merytoryczny nadzór nad wysoko cenionymi czasopismami fachowymi (Stochastic Processes and their Applications, Bernoulli Journal) oraz koordynuje organizację kilku cyklicznych konferencji naukowych (np. 41st Conference on Stochastic Processes and their Applications, Chicago 2019, 32nd European Meeting of Ststisticians, Palermo 2019, 10th Bernoulli-IMS World Congress in Probability and Statistics, który odbędzie się w Seulu w 2020 r.). 

Więcej informacji nt. Bernoulli Society można znaleźć na stronie http://www.bernoulli-society.org/.

Rozpoczyna się drugi nabór na studia 2. stopnia

Dnia 14 sierpnia rozpoczął się drugi nabór na studia 2. stopnia, kierunki: informatyka i matematyka. Rejestracja trwa do 20.09.2019, godz. 14:59. Więcej na https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/.

Drugi nabór na studia 1. stopnia

Trwa drugi nabór na studia 1. stopnia: matematyka, matematyka stosowana (studia inżynierskie), matematyka i ekonomia. Rejestracja do dnia 15.09.2019 r. Więcej na https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/.

Medal studenta WMiI na międzynarodowych zawodach matematycznych w Bułgarii

W dniach 28.07-03.08 2019 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 26. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla Studentów Uniwersytetów (IMC 2019) organizowane przez University College London oraz American University in Bulgaria. Studenci WMiI UMK reprezentujący w zawodach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyli następujące nagrody: Kamil Dunst - nagroda drugiego stopnia i srebrny medal, Karolina Wojtyniak - wyróżnienie. Gratulujemy!

W tegorocznej edycji wzięło udział 360 studentów z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Zawody trwały dwa dni. Każdego dnia rozwiązywano 5 zadań w 300 minut. W tym roku opiekunem studentów podczas zawodów był mgr Mikołaj Marciniak (doktorant). Studentów przygotowywał do zawodów dr Robert Skiba. Polska była reprezentowana przez następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Szczegółowe informacje o zawodach można znaleźć na stronie organizatorów: https://www.imc-math.org.uk/index.php?year=2019.

 

 

Wakacyjne warsztaty edukacyjne

Pracownicy naszego Wydziału: dr Joanna Karłowska-Pik, dr Natalia Soja-Kukieła, dr Krzysztof Rykaczewski oraz studenci: Maciej Zygadło i Tomasz Derek - z pomocą absolwenta p. Bartosza Stando przygotowali stoiska edukacyjne w ramach warsztatów zorganizowanych 23 lipca 2019 r. przez UMK dla stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia''. Ponad 900 zdolnych uczniów miało okazję zapoznać się z wybranymi eksponatami informatycznej wystawy interaktywnej oraz wziąć udział w grach i zabawach rozwijających logiczne myślenie oraz zdolności matematyczne.

 

Jeszcze lepsze miejsce w rankingu szanghajskim!

Już po raz trzeci - i po raz kolejny za sprawą właśnie naszego Wydziału - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities – ARWU, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych, nazywanym rankingiem szanghajskim. W dziedzinowym zestawieniu uniwersytetów z całego globu w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinie naukowej: Mathematics uplasowaliśmy się na 220. pozycji. To oznacza jeszcze lepszą pozycję niż w roku ubiegłym - wówczas 235. W stosunku do ubiegłego roku znacznie polepszył  się nam  wskaźnik cytowań - jest najlepszy wśród polskich uczelni!

W zestawieniu 500. najlepszych na świecie ośrodków prowadzących tego rodzaju badania odnotowano jeszcze tylko 7 innych polskich uczelni. Podobnie jak w roku 2018, zajmujemy 3. lokatę w Polsce. Wyprzedziły nas: Uniwersytet Warszawski (w przedziale 51-75) i Uniwersytet Jagielloński (w przedziale 151-200). W tyle pozostały: Politechnika Wrocławska (w przedziale 201-300), Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Warszawska (wszystkie w przedziale 301-400) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (401-500).

Podkreślmy, że matematyka to jedyna dyscyplina naukowa na UMK z takimi osiągnięciami.

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia

Jak już informowaliśmy dwa projekty stworzone przez studentów Wydziału w ramach przedmiotu „Programowanie zespołowe” otrzymały nagrody finansowe od prezydenta miasta.

25 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Nagrody wręczył zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski.

Relację i zdjęcia z tego wydarzenia można znaleźć na stronie:
https://www.torun.pl/pl/nagrody-za-aplikacje-mobilne

Kolejny sukces szachowy

Tomasz M. Czarkowski, student III roku informatyki  inżynierskiej, wygrał
"Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów i Juniorów, Grupa B".
Turniej odbył się w Krakowie w dniach 2019-06-20/2019-06-23.
Rywalizacja odbywała się na dystansie 7 rund z tempem 90' + 30'' na ruch.

Nasz student uzyskał ostatecznie 6 pkt : 5 zwycięstw oraz 2 remisy.

Pełne wyniki dostępne w serwisie turniejowym:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1899/results.html?l=pl&tb=10

Publiczne prezentacje projektów w Programowaniu Zespołowym 2.0

18 czerwca w godzinach 8:30-11:30 w Auli Wydziału odbyły się prezentacje projektów informatycznych wykonanych przez uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych (IV LO, X LO, GiLA oraz ZSMEiE) w ramach Programowania Zespołowego 2.0.
Tu program prezentacji!

W pokazie wzięło udział sześć zespołów. Uczniowie zaprezentowali aplikacje, nad którymi pracowali od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku pod opieką pracowników Wydziału, bądź nauczycieli informatyki ze szkół współpracujących z Wydziałem. Po każdej prezentacji odbyła się dyskusja, a po zakończeniu pokazów komisja składająca się z opiekunów zespołów oraz koordynatora Programowania Zespołowego 2.0 podjęła decyzję w sprawie zaliczenia projektów.

Programowanie Zespołowe 2.0 to projekt realizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest skierowany do uzdolnionych informatycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego celem jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie: umiejętności informatycznych, pracy zespołowej i współpracy z innymi, projektowania złożonych systemów informatycznych oraz stosowania zasad logicznego i analitycznego myślenia.

 

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia przyznał nagrody zespołom studentów informatyki, które uczestniczyły w tegorocznej edycji Programowania Zespołowego.

Pierwszą nagrodę zdobył zespół numer IX w składzie: Mateusz Foks, Jakub Słowiński, Patryk Święch, Paweł Tomasik i Dawid Ziach za projekt „Mr Kanapka” – aplikację ułatwiającą składanie i realizację zamówień posiłków. Opiekunem zespołu była mgr Agnieszka Uznańska z firmy itCraft.

Drugą nagrodę zdobył zespół numer XIII w składzie: Arkadiusz Karwasz, Magdalena Kmiecik, Martin Nasierowski, Michal Stegnerski, Patryk Wojciechowski i Grzegorz Kapelak za projekt „GENIO” – zestaw gier edukacyjnych dla dzieci. Opiekunem zespołu był mgr Michał Burzański z Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK.

Przypomnijmy, że obydwa zespoły zdobyły również nagrody ufundowane przez Dziekana naszego Wydziału.

Zwycięzcom gratulujemy!

Kolejny sukces dydaktyczny

Uczniowie GiLA, których opiekunem jest dr Anna Beata Kwiatkowska, odnieśli sukces w finałach IX Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Analizie Danych (http://nomad.im.pwr.wroc.pl/) organizowanych przez Koło Naukowe Statystyki Matematycznej "Gauss", działające na Politechnice Wrocławskiej.  Gratulujemy!

Zespół "Dakota Koala Odpala Wokala" w składzie: Antoni Koszowski, Tomasz Dądela i Piotr Tyburski zajął II miejsce, a Zespół "404-Team Not Found" w składzie: Joanna Wiśniewska Grzegorz Zaleski, Jakub Korzeniewski zajął IV miejsce w kraju i został wyróżniony za najlepszą nazwę.

Sukces Koła statystycznego prowadzonego na naszym Wydziale

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) ogłosił wyniki finałowego etapu Europejskiego Konkursu Statystycznego. Jedna z czterech drużyn reprezentujących w tym konkursie Polskę, złożona z uczestników Koła statystycznego prowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK przez dr Joannę Karłowską-Pik (skład: Piotr Karbowski, Marcelina Marcinkowska i Dominika Pik - drużyna MAKAO), znalazła się na III miejscu w grupie młodszej (14-16 lat). Gratulujemy!

Jury doceniło kreatywność, zawartość oraz przekaz przesłanej przez nich pracy konkursowej. Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowano po dwie drużyny z każdej z dwóch kategorii (szkoła podstawowa/gimnazjum oraz liceum) z każdego z 15 biorących w nim udział krajów. Tym razem zadanie polegało na nakręceniu filmu pt. "Europe reflected in statistics'", ze szczególnym uwzględnieniem swojego kraju.

 

Wybór kandydata na przewodniczącego Rady Dyscypliny matematyka

W dniu 12 czerwca o godz. 10.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru kandydata na przewodniczącego Rady Dyscypliny matematyka. Osoby uprawnione do głosowania zostaną poinformowane mailowo o szczegółach.

Zajęcia piątkowe 17 i 18 czerwca

17 i 18 czerwca 2019 r. (poniedziałek i wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

Nominacja

Rektor UMK wręczył powołania dziekanom, którzy będą kierować wydziałami od 1 października 2019 r. Naszym Wydziałem będzie nadal kierował prof. dr hab. Sławomir Rybicki.

KOŁO STATYSTYCZNE dla uczniów szkół średnich

Dnia 3 czerwca (poniedziałek) w godzinach 18:00-19:15 (sala S5) odbędzie się wykład "Diagramy statystyczne – jak nie dać się oszukać", będący zapowiedzią zajęć koła statystycznego dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2019/20.

Celem zajęć koła statystycznego jest propagowanie wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz przygotowanie uczniów toruńskich szkół do takich konkursów jak Olimpiada Statystyczna czy Europejski Konkurs Statystyczny.

Plakat: /documents/10180/1211372/ZaproszenieKS.pdf/7875940f-ee53-4b1d-9551-51aead7751e5

Powołanie do Kapituły Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w NASK

Z przyjemnością informujemy, że p. dr Anna Beata Kwiatkowska otrzymała powołanie na członka Kapituły Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowym Instytucie Badawczym. Gratulujemy!

XIII Toruńskie Kolokwium Stochastyczne

30 maja 2019 r., w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się XIII Toruńskie Kolokwium Stochastyczne, stanowiące kontynuację cyklu dziewięciu Wykładów im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa, które odbywały się w latach 2007-2015 oraz X, XI i XII Kolokwium (lata 2016-2018).

W ramach Kolokwium wykłady przedstawią:

O godz. 16:00

Prof. Zbigniew Palmowski (Politechnika Wrocławska) "Procesy markowsko addytywne i ich wybrane zastosowania"

O godz. 17:00

Prof. Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski) "Cząsteczkowe algorytmy MCMC z repróbkowaniem poissonowskim"

Dostęp do bazy NASBI

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zachęca do korzystania z pełnotekstowego dostępu online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków przede wszystkim Wydawnictwa Helion, a także Onepress, Oxford University Press, Sensus, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Videopoint i innych m.in. z zakresu informatyki.

Korzystanie z NASBI

Link do Przewodnika użytkownika: https://nasbi.pl/assets/video/konto-czytelnika.mp4

Wybory do RAD DYSCYPLIN

Dnia 29 maja 2019 (środa) w godz. 10:30-11:30 na Wydziale Prawa i Administracji (sala rozpraw) odbędzie się zebranie wyborcze, którego celem będzie wybór siedmiu przedstawicieli do RADY DYSCYPLINY MATEMATYKA. Będzie to zebranie dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i reprezentujących dyscyplinę matematyka.
Poprowadzą je, upoważnieni przez Przewodniczącego KWU, członkowie Komisji Wyborczej Uniwersytetu. Zachęcamy do udziału!

Wyniki prezentacji Programowania Zespołowego na Niestacjonarnych Studiach Informatyki w roku 2018/19

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie na Zespołowe Niestacjonarnych Studiach Informatyki w roku akademickim 2018/2019. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu. Ponadto komisja postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:

Projekt "GARDEN" zespołu numer 1 został wyróżniony za aspekt społeczno-biznesowy.W skład tego zespołu wchodzili Tymoteusz Adamski, Janusz Bonisławski, Michał Rybicki i Wojciech Zadrużyński, a jego opiekunem była p. dr Marta Burzańska.

Projekt "<log>IT" zespołu numer 2 został wyróżniony za aspekt biznesowo-techniczny. W skład tego zespołu wchodzili Iwona Górska, Mateusz Tomaszewski, Kamil Szopa i Michał Ziółecki, a jego opiekunem był p. mgr Michał Burzański.

Programowanie Zespołowe na NSI

W dniu 25 maja 2019 (sobota) w Auli WMiI odbędzie się publiczna prezentacja projektów wykonanych w ramach Programowania Zespołowego przez studentów trzeciego roku Niestacjonarnych Studiów Informatyki.

Harmonogram prezentacji

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie prezentacji

10:15 – 10:20 Przerwa techniczna
10:20 – 10:40 Prezentacja zespołu nr 1 „GARDEN”
10:40 – 10:45 Czas na zadawanie pytań

10:45 – 10:50 Przerwa techniczna
10:50 – 11:10 Prezentacja zespołu nr 2 „<log/>IT”
11:10 – 11:15 Czas na zadawanie pytań

Zapraszamy!

Wyniki prezentacji Programowania Zespołowego 2018/19

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2018/2019. Do prezentacji zostało dopuszczonych 13 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.
Jury przyznało trzy równorzędne nagrody ufundowane przez Dziekana WMiI.

 

W kategorii ,,Technologia'' nagrodę zdobył zespół XI za projekt ,,Veriash''. W skład zespołu wchodzili: Tomasz M. Czarkowski, Kornel Jankowski, Dawid Maliszewski, Marcin Olbrycht, Maciej Tarczyński i Łukasz Kopański. Opiekunem zespołu był mgr Sylwester Wieczorkowski.
 
W kategorii ,,Potencjał biznesowy'' nagrodę zdobył zespół IX za projekt „Mr Kanapka”. W skład zespołu wchodzili: Mateusz Foks, Jakub Słowiński, Patryk Święch, Paweł Tomasik i Dawid Ziach. Opiekunem zespołu była mgr Agnieszka Uznańska.
 
W kategorii ,,Potencjał społeczny'' nagrodę zdobył zespół XIII za projekt „GENIO”. W skład zespołu wchodzili: Arkadiusz Karwasz, Magdalena Kmiecik, Martin Nasierowski, Michał Stegnerski, Patryk Wojciechowski i Grzegorz Kapelak. Opiekunem zespołu był mgr Michał Burzański.
 
Zwycięzcom gratulujemy!

Godziny rektorskie

W związku z juwenaliami w czwartek 23 maja od godz. 15:00 będą obowiązywały godziny rektorskie. Piątek 24 maja będzie w całości wolny od zajęć dydaktycznych.

Stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe

Stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Skowroński za   Algebras of generalized quaternion type w Advances in Mathematics, Vol. 349 2019. S. 1036-1116 (100%; czasopismo umieszczone jest na Liście Filadelfijskiej; wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372; punktacja MNiSW: 45.000) oraz dr Grzegorz Pastuszak za publikację On Krull-Gabriel dimension and Galois coverings w Advances in Mathematics, Vol. 349 2019. S. 959-991 (100%; praca indeksowana w bazie Scopus; czasopismo z Listy Filadelfijskiej; Impact Factor ISI: 1.372; punktacja MNiSW: 45.000). Gratulujemy!

Sukces w PRELUDIUM 16

Projekt "Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami", którego autorem jest mgr Maurycy Wojciech Rzymowski, otrzymał dofinansowanie w wysokości 77 280 zł w konkursie PRELUDIUM 16. Gratulujemy!

W konkursie PRELUDIUM 16 o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Kwota finansowania jednego projektu to 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od zaplanowanego czasu realizacji. W 16. edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wartości niemal 40 mln zł. Więcej na https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26132.

Programowanie Zespołowe - publiczna prezentacja projektów

Dnia 23 maja 2019 roku (czwartek) w Auli WMiI odbędzie się prezentacja projektów wykonanych w ramach Programowania Zespołowego przez studentów III roku Informatyki. Zapraszamy!

Program prezentacji

08:30 – 08:45 Rozpoczęcie
08:45 – 09:10 Zespół VIII : „Walk-e”
09:10 – 09:35 Zespół VII : „YooTask”
09:35 – 10:00 Zespół IX : „Mr Kanapka”
10:00 – 10:25 Zespół VI : „Range”

Przerwa

10:40 – 11:05 Zespół X : „Sprawdzone Auta”
11:05 – 11:30 Zespół V : „Good Night, Sleep Tight”
11:30 – 11:55 Zespół XIII : „GENIO”
11:55 – 12:20 Zespół I : „SysTermGame”
12:20 – 12:45 Zespół XII : „Decreth”

Przerwa

13:15 – 13:40 Zespół III : „Realium”
13:40 – 14:05 Zespół II : „PYRON”
14:05 – 14:30 Zespół XIV : „PIRRUM”
14:30 – 14:55 Zespół XI : „Veriash”

Szachy - kolejny sukces

Student III roku informatyki specjalności inżynierskiej Tomasz M. Czarkowski zajął I miejsce w "IX Otwartym Turnieju Szachowym o Nagrodę Dziekana WH UMK: Szachy w Harmonijce".  Gratulujemy!

W turnieju rozegranym w dniach 10-12 maja 2019 r. wzięło udział 39 zawodników. Rozgrywki toczyły się na dystansie 7 rund z tempem: 60 min + 30 s za posunięcie. Nasz student ostatecznie zdobył 6 punktów (5 zwycięstw oraz 2 remisy). Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_170/results.html?l=pl&tb=10_

Zdjęcia na https://www.flickr.com/photos/programabsolwentumk/sets/72157708411555105/

Projekt InterAPS - drugi nabór

Do 24 maja 2019 roku trwa drugi nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez UMK, pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Więcej na: https://www.fizyka.umk.pl/wiadomosci/?id=2947.

Zakończenie 5. edycji kursów maturalnych

Dnia 30 kwietnia 2019 r. na naszym Wydziale zakończyła się piąta już edycja kursów maturalnych. Tegoroczny kurs organizowali studenci specjalności nauczycielskich: Kinga Krasińska, Paulina Zasuwa, Szymon Marchlewski, Bartosz Osenka, Jakub Wojtasik oraz doktorant Kamil Palusiński.

Na wtorkowe spotkania przychodzili uczniowie z toruńskich szkół średnich. Przez ostatnie sześć miesięcy wspólnie powtarzaliśmy materiał przed majowym egzaminem dojrzałości rozwiązując zadania maturalne z ubiegłych lat. Nasze przygotowania zakończyliśmy próbną "półmaturą", której wyniki były bardzo wysokie. Każdemu maturzyście życzymy takich samych i wyższych wyników na właściwym egzaminie. Dziękujemy uczestnikom za solidną pracę i życzymy powodzenia na pozostałych egzaminach oraz w dalszych życiowych decyzjach!

Studenci WMiI na międzynarodowych zawodach matematycznych w Sankt-Petersburgu

W dniach 27-29 kwietnia 2019 r. studenci naszego Wydziału: Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk, Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz doktorant Mikołaj Marciniak wzięli udział w 6. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "6th North Countries Universities Mathematical Competition (University ITMO)", które odbyły się w Sankt-Petersburgu (Rosja). Kamil Dunst oraz Mikołaj Marciniak zdobyli nagrodę I stopnia, Karolina Wojtyniak - nagrodę III stopnia, a Patrycja Tkaczuk- wyróżnienie. W klasyfikacji drużynowej studenci zajęli bardzo dobre 5. miejsce (na 29 drużyn biorących bezpośrednio udział w zawodach w Sankt-Petersburgu). Gratulujemy! Opiekunem studentów na zawodach był dr Robert Skiba.

W trakcie zawodów studenci w ciagu 4 godzin mieli do rozwiązania 7 zadań z różnych dziedzin matematyki. W zawodach wzięło udział około 290 studentów z Argentyny, Armenii, Estonii, Kazachstanu, Polski, Rosji, Turkmenistanu, Uzbekistanu i innych krajów (około 140 studentów rozwiązywało zadania na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, zaś około 150 na macierzystych uczelniach - zawody zdalne, które miały odrębną klasyfikację). Polska w Sankt-Petersburgu była reprezentowana przez AGH, UW, UAM oraz UMK (UŚ brał udział w zawodach zdalnych).

Wyjazd studentów został sfinansowany przez MNiSW w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0".

 

Po 19. TFNiS na WMiI UMK

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprez Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, które odbyły się na naszym wydziale w dniach 25-28 kwietnia 2019 roku, w szczególności:

 • pracownikom i doktorantom, którzy przygotowywali i prowadzili imprezy: dr Kamili Barylskiej, dr Michałowi Chlebiejowi, mgr Aurelii Dymek, dr. Adrianowi Falkowskiemu, dr Annie Gogolińskiej, dr Agnieszce Goroncy, dr Alicji Jaworskiej-Pastuszak, mgr. Mariuszowi Kanieckiemu, mgr. Jakubowi Kluczewskiemu, dr hab. Justynie Kosakowskiej, dr. Łukaszowi Mikulskiemu, mgr. Kamilowi Palusińskiemu, dr. Marcinowi Piątkowskiemu, dr. Piotrowi Przymusowi, mgr. Andrzejowi Rutkowskiemu, dr. Łukaszowi Rzepnickiemu, dr. Krzysztofowi Rykaczewskiemu, mgr. Danielowi Strzeleckiemu, mgr. Mateuszowi Topolewskiemu, dr. Bartoszowi Ziemkiewiczowi,
 • studentom i wolontariuszom z toruńskich szkół, którzy nas wspomogli swoją obecnością i udziałem w przygotowaniach,
 • panu Dziekanowi prof. dr hab. Sławomirowi Rybickiemu za życzliwe wsparcie,
 • paniom Annie Urbańskiej i Magdalenie Olszewskiej za pomoc w sprawach organizacyjnych i finansowych,
 • pracownikom LESK za techniczną organizację imprezy,
 • pracownikom obsługi za ich ciężka pracę, udzieloną pomoc i wielką życzliwość.

Dzięki Państwu udało się nam przygotować ciekawe zajęcia, w których uczestniczyło wiele osób w sposób zorganizowany oraz indywidualnie. O atrakcyjności tych zajęć najlepiej świadczy fakt, że byli uczestnicy, którzy przychodzili do nas przez kilka dni, a mamy też takich, którzy odwiedzają nas co roku.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć:

i już zachęcam do udziału w przyszłorocznej edycji Festiwalu!

Joanna Karłowska-Pik

Koordynator TFNiS na WMiI

O Roku Matematyki w GU

Polecamy lekturę Głosu Uczelni. W numerze Marzec-Kwiecień 2019 na stronach 51-54 ukazał się artykuł 2019- Rok Matematyki! autorstwa dr Joanny Karłowskiej-Pik.

XIX Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Serdecznie zapraszamy na imprezy XIX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (czwartek 25 - niedziela 28 kwietnia) zorganizowane przez pracowników, doktorantów i studentów WMiI:
- Jak zostać tłumaczem marsjańskiego? - warsztaty lingwistyki matematycznej, :
- Jeden obraz wart więcej niż tysiąc liczb - warsztaty wizualizacji danych,
- Tezeusz w tarapatach - warsztaty wychodzenia z labiryntu,
- Ślepy zaułek - gra miejska,
- O krzemowej mowie, czyli co siedzi komputerowi w głowie - wystawa interaktywna,
- Cyferka za cyferką bryka, spróbuj zrozumieć matematyka - impreza rodzinna.

Szczegóły, w tym terminy oraz informacje dotyczące zapisów, na stronie https://www.festiwal.torun.pl/program/wyszukiwarka/

Zajęcia dydaktyczne w Wielki Czwartek

Decyzją Dziekana WMiI, w czwartek 18 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne odwołane są od godziny 12:00.

Stypendium Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe

Stypendia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe otrzymali:

- prof. dr hab. Oleksandr Gomilko (100%) za publikację Resolvent representations for functions of sectorial operators w Advances in Mathematics, Vol. 308 2017. S. 896-940. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372 Punktacja MNiSW: 45.000;
- dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK (100%) za publikację Algebras with irreducible module varieties. 1 w Advances in Mathematics, Vol. 343 2019. S. 624-639. Praca indeksowana w bazie: Scopus Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372 Punktacja MNiSW: 45.000;
- dr hab. Aleksander Ćwiszewski (100%) za publikację Bifurcation from infinity for elliptic problems on RN w Calculus of Variations and Partial Differential Equations, Vol. 58 no. 1 2019. Art. no. 13 S. 1-23. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.741 Punktacja MNiSW: 45 000;
- dr Joanna Karłowska-Pik (50%), dr Bartosz Ziemkiewicz (50%) za publikację DNA methylation in ELOVL2 and C1orf132 correctly predicted chronological age of individuals from three disease groups w International Journal of Legal Medicine, Vol. 132 no. 1 2018. S. 1-11. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.316 Punktacja MNiSW: 45.000.

Gratulujemy!

Życzenia świąteczne

Wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom i sympatykom Wydziału życzymy radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Sukces w turnieju badmintona!

Dnia 13 kwietnia odbyły się zawody badmintona w ramach Copernicady 2019. Wydział Matematyki i Informatyki zwyciężył w klasyfikacji drużynowej wyprzedzając WNH oraz WBiOŚ. Nasi zawodnicy wywalczyli także znakomite miejsca w klasyfikacji indywidualnej: Krzysztof Kosut wygrał w kategorii mężczyzn profi, a Emilia Nadolna stanęła na drugim stopniu podium w kategorii kobiet amator. Gratulujemy!

IT DAY 2019

Dnia 11 kwietnia 2019 r. na naszym Wydziale odbył się IT DAY 2019 , czyli Targi Praktyk i Pracy organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kolokwium Wydziałowe

W środę 10.04.2019 w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK prof. dr hab. Grzegorz Banaszak (UAM) wygłosi wykład pt. Hipoteza Sato-Tate'a dla krzywych eliptycznych. Zapraszamy do Sali S9 (uwaga nie do AULI!) o godz. 10:15.

Sukces w Cansat

Zespół Pland z Liceum Akademickiego pracujący w składzie: Przemysław Kocioruba, Szymon Łuczak, Marcin Makowski, Sebastian Sikorski, Dawid Stasiak, Zbigniew Zakrzewski zakwalifikował się do finałów krajowych międzynarodowego konkursu Cansat (http://esero.kopernik.org.pl/konkursy/polski-konkurs-cansat/), który zachęca uczniów/uczennice do samodzielnego konstruowania minisatelitów i prowadzenia za ich pomocą badań naukowych.  Opiekunem zespołu jest dr Anna Beata Kwiatkowska. Wydział Matematyki i Informatyki udostępnił laboratoria w celu przygotowania podzespołów i obudowy dla satelity; cennych wskazówek udzielili dr Grzegorz Marczak i mgr Jakub Przybysz.

Cansat  daje uczniom szansę zaangażowania się w prawdziwy projekt inżynierski już na etapie edukacji szkolnej. Konkurs organizowany jest przez Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska działające przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zespół Pland zaprojektował, zbudował i oprogramował minisatelitę, którego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów: najpierw podczas lotu rakietą, na wysokość kilku kilometrów, a następnie w trakcie opadania na spadochronie. Największym wyzwaniem jest zmieszczenie wszystkich podstawowych systemów składających się na prawdziwego satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego w obudowie wielkości puszki od napoju. Dane, jakie zbierają CanSaty bywają różne – od ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza, przez telemetrię i fotografie, po poziom promieniowania jonizującego. Finały odbędą się w dniach 26-28 kwietnia, wystrzelenie rakiety z minisatelitami odbędzie się na poligonie w Nowej Dębie.

Sukcesy szachowe: Copernicada 2019

W dniu 1 kwietnia odbył się turniej szachowy w ramach ogólnouczelnianej Copernicady 2019. W turnieju wzięło udział siedmiu studentów naszego Wydziału. W klasyfikacji końcowej Tomasz M. Czarkowski zajął 3. miejsce z wynikiem 5 pkt na 7, Dominik Sujkowski 7. miejsce z wynikiem 4 pkt, a Michał Wszelaczyński miejsce 9. - również z wynikiem 4 pkt. Drużynowo nasz Wydział zajął II miejsce, za Wydziałem Prawa i Administracji. 

Sukcesy pedagogiczne pracowników Wydziału

Trzech podopiecznych dr Anny Kwiatkowskiej: Jakub Jakubowski, Bartosz Wawrzyniak i Grzegorz Zaleski z Liceum Akademickiego zakwalifikowało się - jako jedyni reprezentanci województwa kujawsko-pomorskiego - do zawodów centralnych XXVI Olimpiady Informatycznej. Z kolei podopieczni dr Joanny Karłowskiej-Pik - uczestnicy koła statystycznego - wygrali etap krajowy Europejskiego  Konkursu Statystycznego w obu kategoriach wiekowych. W grupie młodszej  (szkoły podstawowe i gimnazja) zwyciężył zespół MAKAO ze SP Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu, a w grupie starszej (licea i technika) zespół Kujawiak z Liceum Akademickiego w Toruniu. Obie drużyny otrzymały możliwość reprezentowania Polski w rywalizacji na etapie europejskim. Gratulujemy!

Nagrody studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach w Ostrawie

W dniach 27-30 marca 2019 r. studenci Wydziału: Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk, Kamil Dunst oraz Władysław Klinikowski wzięli udział w 29. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" organizowanych przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Kamil Dunst osiągnął bardzo dobry wynik: zajął 11 miejsce oraz zdobył medal! Władysław Klinikowski zdobył wyróżnienie. Gratulujemy!

Wyjazd na zawody został sfinansowany przez MNiSW w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0". Studentów do zawodów przygotowywał dr Robert Skiba, a członkami międzynarodowego jury w trakcie zawodów byli mgr Mikołaj Marciniak i mgr Daniel Strzelecki. W zawodach brało udział 38 uniwersytetów z Europy, w tym 7 z Polski (UMK, UW, UAM, UJ, UŚ, UG, AGH). Studenci podczas zawodów byli podzieleni na dwie kategorie: studenci I i II roku (kategoria I) oraz studenci III, IV i V roku (kategoria II). W pierwszej kategorii startowało 74 studentów, zaś w drugiej 77 studentów. W trakcie zawodów studenci w każdej kategorii musieli rozwiązać cztery zadania (mieli na to cztery godziny).

Sukcesy w konkursie na priorytetowe zespoły badawcze

Zespół ETANT=Ergodic Theory and Analytic Number Theory, którego liderem jest prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk został nagrodzony w konkursie „Priorytetowe zespoły badawcze UMK”, adresowanym do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. Z kolei dr Michał Chlebiej oraz mgr Andrzej Rutkowski są w składzie innego nagrodzonego zespołu: LIGHT-LANCET (Life-sciences, Applications, Nano-photonics – Cutting Edge Technologies) , którego liderem jest dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK - z WFAiIS. Gratulujemy!

Nagrodą w konkursie jest m.in.  wsparcie finansowe w wys. 50.000 zł rocznie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lista wszystkich nagrodzonych oraz wyróżnionych zespołów dostępna jest na stronie https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26046.

Stanowisko RW Matematyki i Informatyki UMK w sprawie dyscyplin nauki uprawianych na Wydziale

Publikujemy stanowisko Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w sprawie dyscyplin nauki uprawianych na Wydziale.

Profesor Andrzej Rozkosz w pierwszej Radzie UMK

Pan prof. dr hab. Andrzej Rozkosz został wybrany do Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gratulujemy!

"Dzień liczby pi" - druga odsłona

Z okazji Dnia liczby pi w środę 27 marca 2019 odwiedziła nas młodzież z bydgoskich (Zespół Szkół Elektronicznych) i toruńskich (IVLO, VLO, GiLA) szkół średnich.

Impreza cieszy się coraz większą popularnością. Światowy "Dzień liczby pi" stanowi dla nas niejako pretekst, by prezentować piękno matematyki i - również - informatyki. W organizację wydarzenia aktywnie włączają się pracownicy, doktoranci i studenci naszego Wydziału.

Oto tegoroczny program "Dnia liczby pi":

10:00 - 10:05 Rozpoczęcie

10:05 - 10:50 "A jednak się kręci", prof. dr hab. Sławomir Rybicki

10:50 - 11:10 Przerwa

11:10 - 11:55 "Granice możliwości komputerów, czyli czego komputery nie potrafią", dr Marcin Piątkowski

11:55 - 13:20 Zwiedzanie Wydziału w grupach (ze względu na ograniczenia organizacyjne dotyczy tylko części zaproszonych gości): spotkania z przedstawicielami Samorządu Studenckiego, wizyta w Klubie Studenckim i Bibliotece WMiI, prezentacja "Matematyka w fotografii", którą wygłosił mgr Piotr Górny.

To już druga edycja tej imprezy w tym roku. Ostatnia, trzecia czeka nas 3 kwietnia.

Sukces w zawodach centralnych Olimpiady Statystycznej

Dnia 13 marca 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbył się drugi etap zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej. Wśród 10 laureatów konkursu znalazło się dwóch uczestników zajęć Koła statystycznego dla uczniów, które odbywają się na WMiI UMK m.in. pod kierunkiem dr Joanny Karłowskiej-Pik. Jeden - zwycięzca III Olimpiady Statystycznej! -  jest uczniem GiLA i jeden - IV LO. Gratulujemy!

Już po raz drugi w niedługiej 3-letniej historii tej olimpiady zwycięzca pochodzi z Torunia (i jest uczestnikiem koła). Więcej na: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/iii-edycja-olimpiady-statystycznej-wygrany-final,315,2.html#

"Dzień liczby pi" na WMiI UMK

Z okazji Dnia liczby pi, organizowanego przez WMiI UMK corocznie - od roku 2015, w środę 13 marca 2019 odwiedziła nas młodzież z inowrocławskich (ILO, IILO) oraz toruńskich (ILO, IVLO, ZSPS i VIIILO) szkół średnich.

Impreza cieszy się coraz większą popularnością. Światowy "Dzień liczby pi" stanowi dla nas niejako pretekst, by prezentować piękno matematyki i - również - informatyki. W organizację wydarzenia aktywnie włączają się pracownicy, doktoranci i studenci naszego Wydziału.

Oto tegoroczny program "Dnia liczby pi":

10:00 - 10:05 Rozpoczęcie

10:05 - 10:50 "A jednak się kręci", prof. dr hab. Sławomir Rybicki

10:50 - 11:10 Przerwa

11:10 - 11:55 "Granice możliwości komputerów, czyli czego komputery nie potrafią", dr Marcin Piątkowski

11:55 - 14:00 Zwiedzanie Wydziału w grupach (ze względu na ograniczenia organizacyjne dotyczy tylko części zaproszonych gości): spotkania z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych, wizyta w Klubie Studenckim i Bibliotece WMiI, prezentacje "Matematyka w fotografii"/"Paradoks Monty'ego", które wygłosi mgr Piotr Górny.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń (łącznie ponad 800) p. Dziekan prof. dr hab. Sławomir Rybicki zdecydował, by w Jubileuszowym Roku Matematyki wyznaczyć aż trzy terminy wydarzenia: 13 marca (wyczerpany limit miejsc), 27 marca (wyczerpany limit miejsc) i 3 kwietnia.

Zmarł prof. Andrzej Granas

W dniu 5 marca bieżącego roku zmarł w wieku 90 lat Profesor Andrzej Granas, światowej sławy matematyk polski.

Profesor Andrzej Granas był uczniem Profesora Karola Borsuka; zajmował się topologią oraz jej zastosowaniami w analizie nieliniowej i teorii równań różniczkowych. Jest autorem wielu ważnych prac naukowych między innymi dotyczących nieskończenie wymiarowych kohomologii, twierdzenia Borsuka o antypodach, twierdzeń typu Lefschetza o punktach stałych, o stopniu topologicznym, o istotności odwzorowań oraz znaczących prac dotyczących metod topologicznych w równaniach różniczkowych, równaniach całkowych i w problemach minimaksowych. Monografia Andrzej Granas, James Dugundji „Fixed Point Theory”, Springer 2006 (ostatnie wydanie) cieszy się światową renomą; dotychczas była cytowana ponad 1000 razy.

Profesor Andrzej Granas wychował 16 doktorów matematyki. Pracował w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, założył pracownię Instytutu PAN w Sopocie oraz był profesorem na Uniwersytecie Gdańskim, Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Montrealu. W trakcie pracy w Toruniu założył Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera oraz, notowane na liście filadelfijskiej, czasopismo „Topological Methods in Nonlinear Analysis”. Natomiast w trakcie pracy w Montrealu założył drugie czasopismo również wpisane na listę filadelfijską: „Journal of Fixed Point Theory”.

Profesor Andrzej Granas jest wielce zasłużony dla matematyki polskiej, a w szczególności dla matematyki toruńskiej.

Cześć Jego pamięci!

prof. dr hab. Lech Górniewicz

Uroczyste zakończenie Konkursu Informatycznego Bóbr

W najbliższy piątek tj. 8 marca 2019 roku o godz. 11:00 w Auli naszego Wydziału odbędzie się uroczyste zakończenie XIII edycji Konkursu informatycznego Bóbr (www.bobr.edu.pl). Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą merytoryczną i organizacyjną  w Konkursie dr Anna B. Kwiatkowska zaprasza na seminarium Pracowni Metodyki Nauczania Informatyki, które  odbędzie się w środę 13 marca 2019 roku o godz. 17:30 w Sali  Konferencyjnej. Wszyscy chętni proszeni są o wcześniejsze, mailowe  potwierdzenie udziału w seminarium.

Na zakończenie dodajmy, że organizatorami edycji polskiej Konkursu Bóbr jest nasz Wydział, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz firma Learnetic z Gdyni. Głównym celem konkursu jest kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W tegorocznej edycji w konkursie wzięło udział 27188 uczniów z 2942 szkół w Polsce, a na całym świecie 2614000 uczestników z 45 krajów.

Nagrody studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych

W dniu 2 grudnia 2018 roku studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK już po raz szósty wzięli udział w europejskiej edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „William Lowell Putnam Mathematical Competition". W zawodach uczestniczyli:  Kamil Dunst (nagroda drugiego stopnia) , Mikołaj Marciniak  (nagroda drugiego stopnia), Karolina Wojtyniak (wyróżnienie), Władysław Klinikowski (wyróżnienie) i Patrycja Tkaczuk.

W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 12 bardzo trudnych zadań w dwóch etapach: sześć zadań w sesji porannej (3h) oraz sześć zadań (3h) w sesji popołudniowej (procedura weryfikacji rozwiązań i ustalenia końcowych wspólnych wyników trwa około trzech miesięcy). Zawody na naszym Wydziale zostały zorganizowane przez dr. Roberta Skibę (koordynator) oraz doktorantów: mgr Aurelię Dymek, mgr. Bartosza Bieganowskiego, mgr. Mariusza Kanieckiego, mgr. Sebastiana Ruszkowskiego, mgr. Jakuba Siemianowskiego, mgr. Daniela Strzeleckiego oraz mgr. Mateusza Topolewskiego. Polska podczas zawodów była reprezentowana przez sześć uczelni: UW, UJ, UMK, UAM, UŚ oraz AGH (łącznie 44  studentów). Konkurs WLPMC to zawody, w których od 1938 roku biorą udział studenci amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów. Od kilku lat organizowane są również w Europie (Armenia, Bułgaria, Estonia, Rosja, Słowacja, Turkmenistan oraz Ukraina). W 2018 roku uczelnie z Europy wystawiły łącznie 213 zawodników.

Sukces programistyczny

Drużyna uczniów Liceum Akademickiego w składzie: Grzegorz Zaleski, Bartosz Wawrzyniak i Tomasz Dądela zajęła I miejsce w X Warmińsko-Mazurskich Zespołowych zawodach programistycznych (http://wmii.uwm.edu.pl/~zawodyinf/wyniki-2019/). Opiekunem zespołu była dr Anna Beata Kwiatkowska. Gratulujemy!

Zawody są organizowane przez Katedrę Informatyki i Badań Operacyjnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie i polegają na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych w języku Pascal, C/C++ lub Java.

Dobry uniwersytet, to także dobra matematyka (2)

Zachęcamy do lektury drugiej części wywiadu z prof. dr. hab. Danielem Simsonem pt. Dobry uniwersytet to także dobra matematyka, który przeprowadziła dr Joanna Karłowska-Pik. Pierwsza część rozmowy została opublikowana w grudniowym wydaniu Głosu Uczelni - czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Następne sukcesy Koła statystycznego dla uczniów

Dnia 27 lutego 2019 r. odbył się I etap zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej. Troje uczniów biorących udział w zajęciach Koła statystycznego dla uczniów, które odbywają się na WMiI m.in. pod kierunkiem dr Joanny Karłowskiej-Pik, awansowało do II etapu zawodów, a tym samym weszło do ścisłego grona 30 finalistów tej olimpiady. Gratulujemy!

II etap zawodów centralnych za dwa tygodnie.

Dodatkowo trzy drużyny uczniów szkół średnich oraz jedna drużyna uczniów szkoły podstawowej - również z Koła statystycznego - awansowały do części krajowej Europejskiego Konkursu Statystycznego i zajmują w tej chwili bardzo wysokie  miejsca  (odpowiednio 3., 4. i 11. na 29 zakwalifikowanych oraz 1.  na 27 zakwalifikowanych). W pierwszym etapie konkursu drużyny rozwiązywały trzy testy on-line: z zakresu podstawowych pojęć statystyki, wyszukiwania danych statystycznych oraz interpretacji tekstu statystycznego. W drugim etapie będą przygotowywać prezentację z wynikami analiz udostępnionego im zbioru danych.

Kolejny doktorant Wydziału laureatem konkursu w projekcie PROM

Laureatem drugiego naboru konkursu w ramach projektu PROM (w Działaniu III: staże badawcze) jest nasz doktorant Daniel Strzelecki. Gratulujemy!

Przypomnijmy, że laureatami pierwszego naboru w PROMie są doktoranci: Bartosz Bieganowski i Mariusz Kaniecki (Staże badawcze) oraz Aurelia Dymek (Konferencje) .

Dr Piotr Przymus członkiem komitetu zarządzającego grantu EU "CA18131 - Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies"

Dr Piotr Przymus z ramienia UMK reprezentuje Polskę w komitecie zarządzającym projektu "CA18131 - Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies" oraz bierze udział w pracach jednej z grup roboczych. Jest to czteroletni, interdyscyplinarny projekt finansowany przez COST, mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskami zajmującymi się mikrobiomem człowieka, a środowiskami związanymi z uczeniem maszynowym i statystyką. W tej chwili w projekcie CA18131 biorą udział naukowcy z 24 krajów. Więcej informacji na stronie projektu https://www.cost.eu/actions/CA18131.

COST (The European Cooperation in Science and Technology) to Europejski program funduszy służących tworzeniu interdyscyplinarnych sieci naukowy w Europie i poza nią. W ramach poszczególnych projektów można ubiegać się np. o finansowanie krótkich misji naukowych czy wyjazdów na konferencje. Dotychczasowymi beneficjentami funduszu COST byli między innymi pracownicy Zakładu Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności UMK, którzy w ramach projektu IC1405 uzyskali finansowanie na realizację 12 krótkich misji naukowych oraz zorganizowali spotkanie projektowe i szkołę letnią. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z ofertą istniejących akcji COST dostępną na stronie https://www.cost.eu/ .

Medal na międzynarodowych zawodach matematycznych na Białorusi

W dniach 20-23 lutego 2019 r. studenci Wydziału: Kamil Dunst oraz Władysław Klinikowski wzięli udział w 10. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych: "10th Open Mathematical Olympiad of the Belarusian-Russian University'' (International Student Olympiad MathOpen 2019 Belarus) organizowanych przez Białorusko-Rosyjski Uniwersytet w Mogilevie. Kamil Dunst osiągnął na zawodach bardzo dobry wynik: zdobył brązowy medal oraz nagrodę III stopnia. Gratulujemy!

Wyjazd studentów na zawody został sfinansowany z projektu MNiSW pn. ,,Najlepsi z Najlepszych! 3.0''. W zawodach uczestniczyli studenci z Białorusi, Gruzji, Polski, Rosji oraz Tadżykistanu (łącznie z 23 uczelni wyższych). Polska była reprezentowana przez następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 30 zadań w ciągu pięciu godzin zegarowych. Studenci WMiI UMK byli przygotowywani do zawodów przez dr. Roberta Skibę oraz doktoranta mgr. Mikołaja Marciniaka.

 

Nagroda specjalna Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce w konkursie im. Edyty Szymańskiej

Dr Joanna Kułaga-Przymus została laureatką "Nagrody specjalnej PTKM w konkursie im. Edyty Szymańskiej" ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, które objęło patronatem tegoroczną edycję konkursu. Gratulujemy!

Wręczenie nagrody nastąpi 15 marca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich z informatyki

W poniedziałek 25 lutego 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z planem dostępnym na stronie

http://plan.mat.umk.pl/

O godzinie 10:15 (w laboratorium L6) odbędzie się wykład monograficzny dr. Łukasza Mikulskiego

Na pierwszym wykładzie z Modelowania i systemów informatycznych (godz. 14:15, sala S5) przekazane zostaną ważne informacje organizacyjne, w szczególności dotyczące wyboru seminariów i wykładów monograficznych.

Stypendium Rektora UMK

Dr Wojciech Rejchel za publikację Sparse estimation in Ising model via penalized Monte Carlo methods  w Journal of Machine Learning Research, Vol. 19 2018. Art. no. 75 S. 1-26 (praca indeksowana w bazie: Web of Science Core Collection; Impact Factor ISI: 2.281, punktacja MNiSW: 50.000) otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe. Gratulujemy!

To kolejne takie stypendium dla pracownika naszego Wydziału.

Zawody XXVI Olimpiady Informatycznej

W dniach 12-14 lutego 2019 r. na naszym Wydziale odbywały się  zawody II etapu XXVI Olimpiady Informatycznej. W zawodach wzięło udział 32 uczniów reprezentujących szkoły średnie z czterech województw. Organizacją zawodów na naszym Wydziale zajmuje się Komitet Okręgowy, któremu przewodniczy prof. Grzegorz Jarzembski.

Przez trzy dni zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu.

Na zawody składają się z dwie 5-godzinnych sesji programistycznych poprzedzone 3-godzinną sesją próbną. Programy zawodników oceniane były automatycznie przez System Internetowy Olimpiady. Po każdej sesji przeprowadzana była dyskusja, podczas której zawodnicy mogli przedstawić własne rozwiązania i zapoznać się z rozwiązaniami wzorcowymi zaproponowanymi przez autorów zadań.

Zawody II etapu odbywały się jednocześnie w sześciu ośrodkach w Polsce.

Najlepsi zawodnicy awansują do finału Olimpiady. Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród nich wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne. Więcej informacji na temat Olimpiady można znaleźć na stronie www.oi.edu.pl.

Nagrody w „Team Internet Mathematical Olympiad"

W dniu 11 grudnia 2018 r. dwie drużyny studentów naszego Wydziału wzięły udział w 10. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „Team Internet Mathematical Olympiad" (Championship) organizowanej przez Ariel University (Izrael). Drużyna w składzie: Mirosław Zomerski (kapitan drużyny), Michał Lewandowski, Mikołaj Marciniak i Jagoda Czaster zajęła 8. miejsce (nagroda II stopnia i srebrny medal). Drużyna w składzie: Patrycja Tkaczuk (kapitan drużyny), Karolina Wojtyniak, Kamil Dunst i Władysław Klinikowski zajęła 23. miejsce (nagroda III stopnia i brązowy medal). Gratulujemy!

W zawodach wzięło udział ok. 100 drużyn z Rosji, Czech, Polski, Izraela, Słowenii, Rumunii, Kirgistanu, Turkmenistanu, Węgier i Gruzji. Oficjalne wyniki dostępne są na stronie internetowej konkursu http://www.i-olymp.net/olymp/.


Grudniowe zawody zakończyły serie 3 konkursów organizowanych przez  Ariel University w 2018 roku skierowanych do studentów i doktorantów w  skład której wchodziły również:

 1. zawody Indywidualne (17 maja 2018 r.), w których brało  udział ok. 300 uczestników z 8 krajów (Mikołaj Marciniak zdobył  nagrodę II stopnia i srebrny medal, a Jagoda Czaster zdobyła nagroda  III stopnia i brązowy medal).
 2. SuperFinał (8-11 października 2018 r.) w Ariel  University (Izrael), w którym brało udział około 100 uczestników z 12 krajów (Mikołaj Marciniak zdobył 3. miejsce - nagroda I stopnia i  złoty medal, a Kamil Dunst zdobył nagrodę II stopnia i srebrny medal  indywidualnie i nagrodę III stopnia i brązowy medal drużynowo).

Wyjazd  pięciorga studentów (Władysław Klinikowski, Kamil Dunst, Mikołaj  Marcniak, Karolina Wojtyniak, Patrycja Tkaczuk) do Izraela został  sfinansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  „Najlepsi z Najlepszych 3.0!”.

Zmiana terminu Juwenaliów 2019

Zmieniony został termin tegorocznych Juwenaliów na UMK - z 17-18 maja na 24-25 maja.

KOMUNIKAT

Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UMK został sprawdzony przez Policję. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych materiałów ani nic co mogłoby wzbudzić niepokój. W związku z tym, zgodnie z decyzją prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego, Dziekana Wydziału jutro rano (tj. we wtorek 29 stycznia) budynek zostanie uruchomiony i wszystkie zaliczenia i egzaminy odbędą się zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

Ważny komunikat!

W związku z alarmem bombowym JM Rektor zarządził ewakuację wszystkich budynków dydaktycznych UMK w kampusie toruńskim.
Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK są ODWOŁANE do końca dnia (28.01.2019).
Prosimy pracowników i studentów o sprawdzanie skrzynek mailowych. Zostanie na nie wysłana informacja dotycząca zaistniałej sytuacji.