Ogłoszenia

DYŻURY PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH W OKRESIE WAKACYJNYM
5 lipca, godz. 14-15

29 lipca, godz. 13-14

2 sierpnia, godz. 14-15

26 sierpnia, godz. 13-14

30 sierpnia, godz. 14-15

 

SZKOLENIE BHP

Szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 15.10.2018r. do 31.01.2019r.

Informacje na stronie: https://moodle.umk.pl/BHP/

 

PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego student składa w dziekanacie, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Promotor wyznacza recenzenta, planowany termin egzaminu dyplomowego oraz przewodniczącego komisji.
  2. Po wprowadzeniu wniosku przez dziekanat do USOS student wprowadza do APD elektroniczną wersję pracy dyplomowej.
  3. Po zatwierdzeniu przez promotora w APD pracy dyplomowej, student drukuje i składa w dziekanacie:
    • trzy egzemplarze pracy dyplomowej z sumami kontrolnymi - w tym jedna zbindowana dwustronna w miękkiej oprawie przeznaczona do teczki akt osobowych studenta i dwie w twardej oprawie
    • cztery fotografie do dyplomu format 35x45 mm
  4. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej to 20 września 2019 roku.
  5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego niezbędne jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów nie później niż pięć dni przed planowaną obroną.

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z załącznikami znajduje się na stronie: https://apd.umk.pl/.

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE Z OBSZARU NAUK HUMANISTYCZNYCH I OBSZARU NAUK SPOŁECZNYCH

Programy studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/16 lub później zobowiązują do realizacji co najmniej 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych. Wśród przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych na UMK w roku akademickim 2017/18 do tej grupy zaliczyć można przedmioty oferowane przez następujące jednostki. W drugiej kolumnie tabeli podany jest początek kodu USOS nadawanego przedmiotom oferowanym przez daną jednostkę.

Jednostka

kod

Wydział Filologiczny

0700

Wydział Humanistyczny

0900

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

1100

Wydział Nauk Historycznych

1201, 1202, 1203, 1205

Wydział Nauk Pedagogicznych

1900

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

2051

Wydział Prawa i Administracji

1300

Wydział Sztuk Pięknych

1400, 1401, 1402

Wydział Teologiczny

1500

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

3800

ACKiS „Od Nowa”

4000

Biuro Karier

9000

SPNJO

4100