Ogłoszenia

 

W dniach 23 grudnia, 27 i 30 grudnia 2019 roku

dyżur prodziekana do spraw studenckich prof. dr. hab. Stanisława Kasjana odwołany

W dniach 23 - 27 grudnia 2019 roku

dziekanat nieczynny

 

SZKOLENIE BHP

Szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 15.10.2018r. do 31.01.2019r.

Informacje na stronie: https://moodle.umk.pl/BHP/

 

PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego student składa w dziekanacie, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Promotor wyznacza recenzenta, planowany termin egzaminu dyplomowego oraz przewodniczącego komisji.
  2. Po wprowadzeniu wniosku przez dziekanat do USOS student wprowadza do APD elektroniczną wersję pracy dyplomowej.
  3. Po zatwierdzeniu przez promotora w APD pracy dyplomowej, student drukuje i składa w dziekanacie:
    • dwa egzemplarze pracy dyplomowej z sumami kontrolnymi - w tym jedna zbindowana dwustronna w miękkiej oprawie przeznaczona do teczki akt osobowych studenta i jedna w twardej oprawie
  4. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej to 20 września 2019 roku.
  5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego niezbędne jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów nie później niż pięć dni przed planowaną obroną.

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z załącznikami znajduje się na stronie: https://apd.umk.pl/.

 

 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

W czasie studiów każde z Państwa zobowiązane jest do realizacji przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych w sposób określony w programie studiów[1]. Dotyczy to zarówno studiów 1. stopnia jak i studiów 2. stopnia.

Proszę zapoznać się z obowiązującym programem studiów, w szczególności z obowiązkiem dotyczącym przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych. Programy studiów dostępne są na stronie http://www.mat.umk.pl/web/wmii/studia-stacjonarne-i-i-ii-stopnia1

 

W roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Matematyki i Informatyki odbywają się wykłady:

  • Filozofia (kod USOS: 1000-M3FIL)
  • Umysł jako maszyna predykcyjna (semestr letni, kod USOS będzie podany)

które mogą Państwo wybrać jako przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych.

Innym sposobem realizacji tego wymogu jest wybór odpowiednich przedmiotów z oferty ogólnouniwersyteckiej. W grę wchodzą przedmioty oferowane przez wydziały: Filozofii i Nauk Społecznych, Humanistyczny, Nauk Historycznych, Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Prawa i Administracji, Sztuk Pięknych, Teologiczny. W drugiej kolumnie tabeli podany jest początek kodu USOS nadawanego przedmiotom oferowanym przez daną jednostkę.

Jednostka

kod

Wydział Humanistyczny

0700, 2500

Wydział Nauk Historycznych

1201, 1202, 1203, 1205

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

2400

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

2051

Wydział Prawa i Administracji

1300

Wydział Sztuk Pięknych

1400, 1401, 1402

Wydział Teologiczny

1500

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

3800

ACKiS „Od Nowa”

4000

Biuro Karier

9000

SPNJO

4100

Szczególną uwagę na tę sprawę zwracamy osobom studiującym na ostatnim roku (semestrze) studiów!