Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kiszkiela

5 kwietnia 2017 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kiszkiela pt. "Ślady w symetrycznych monoidalnych kategoriach a liczba Lefschetza".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Marek Golasiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Marek Izydorek z Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. Jerzy Jezierski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Streszczenia rozprawy doktorskiej oraz jej recenzje zamieszczone są na stronie internetowej WMiI.