Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kowalczyk

25 kwietnia 2018 roku o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kowalczyk pt. "Zastosowanie metod niezmienniczej analizy nieliniowej do badania istnienia i bifurkacji centralnych konfigurencji pewnych zagadnień mechaniki nieba".

Promotorami w przewodzie doktorskim są prof. dr hab. Sławomir Rybicki z UMK oraz prof. dr hab. Andrzej Maciejewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Maria Przybylska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.